Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
raport_nastea

raport_nastea

Ratings: (0)|Views: 1,458 |Likes:
Published by Irina Livadari

More info:

Published by: Irina Livadari on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
Introducere
Acest raport a fost efectuat cu ajutorul cunoştinţelor şi materialelor acumulate în urma efectuării practicii de producţie şi de licenţă la BC„MOLDINDCONBANK” S.A., filiala „Ciocana” din municipiul Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 30.Scopurile primordiale ale practicii de producţie şi de licenţă fiind:
consolidarea şi aprofundarea cunostinţelor teoretice obţinute în procesul de
studierea şi implicarea în procesul de activitate a BC„MOLDINDCONBANK” S.A.;
obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi a actelor normative;
dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare stiinţifică;
acumularea materialelor necesare pentru efectuarea atît a prezentului raportcît şi a tezei de licenţă.În vederea îndeplinirii scopurilor propuse mai sus procesul practicii de producţie şi de licenţă a fost divizat în opt compartimente, scopul şi dezvăluireasuccintă a fiecărui compartiment fiind prezentate mai jos.Primul compartiment -
 Scurt istoric cu prezentarea generală a băncii şi  studierea structurii funcţionale şi organigramei BC „MOLDINDCONBANK”  S.A.
- include prezentarea generală a băncii comerciale, istoria formării acesteia,organigrama, principiile esenţiale ce stau la baza activităţii sale precum şi spectrulserviciilor oferite.Compartimentul doi -
 Studierea legislaţiei cu privire la activitatea băncilor comerciale pe Piaţa Valorilor Mobiliare
 
- cuprinde prezentarea succina punctelor esenţiale a bazei legislative cu privire la activitatea băncilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova.În compartimentul trei -
 Studierea procedurii de emisiune a valorilor mobiliare
 
 – este prezentată în linii generale legislaţia privind emisiunea şi plasareaacţiunilor şi obligaţiunilor de tre băncile comerciale, precum şi structuracapitalului acţionar al BC „MOLDINDCONBANK” S.A..
3
 
Compartimentul patru -
Familiarizarea cu activitatea de underwriter pe Piaţa Valorilor Mobiliare a BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
cuprindeinformaţii generale cu privire la esenţa activităţii de underwriter pe piaţa valorilor mobiliare, serviciile acordate de către bancă în calitate de underwriter şi avantajeleobţinute de cărte bancă în urma serviciilor acordate.Compartimentul cinci -
Familiarizarea cu activitatea B „MOLDINDCONBANK” S.A. ca dealer primar pe Piaţa Valorilor Mobiliare
 – descrie informaţii cu privire la organizarea activităţii de dealer, documentelenecesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, serviciile acordate de către bancă încalitate de dealer pe PVM, operaţiunile cu valorile mobiliare corporative efectuatede bancă precum şi activitatea băncii în calitate de dealer primar pe piaţa Hârtiilor de Valoare de Stat.În compartimentul şase -
Familiarizarea cu alte genuri de activitate a BC  „MOLDINDCONBANK” S.A. pe Piaţa Valorilor Mobiliare
 – este descriactivitatea băncii în domeniul consulting-lui investiţional, serviciile oferite precumşi etapele procesului de prestare a acestor servicii.Compartimentul şapte -
 Studierea activiţii investionale a BC  „MOLDINDCONBANK” S.A.
- rezuesenţa activiţii investionale, prevederile legislaţiei şi strategii de administrare a portofoliului investiţional.Compartimentul opt -
Familiarizarea cu alte activiţi ale B „MOLDINDCONBANK” S.A.
 – include descrierea succintă a activităţilor băncii, precum : operaţiunile de creditare, de decontare, de casă, valutare, documentare şide factoring.
4
 
Compartimentul I.
Scurt istoric cu prezentarea generală a băncii şi studiereastructurii funcţionale şi organigramei BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
Banca comercială pentru industrie şi construcţii - BC “MOLDINDCONBANK”S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a începutactivitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinilede baza ale careia erau finaarea construcţiilor obiectelor industriale, aîntreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport. Banca a fostreorganizată ulterior în Bancă republicană moldovenească a Promstroibank-uluidin URSS cu atribuirea funcţiilor complexe adaugătoare de deservire de casa şi decreditare a întreprinderilor industriale, de transport, de telecomunicaţii, aorganizatiilor tehnico-ştiinţifice şi de furnizare. Pe parcursul activităţii sale, bancaa participat la realizarea celor mai mari proiecte de stat, ce au contribuit laformarea şi dezvoltarea economiei republicii. După destramarea URSS, prindecizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991, banca a fost transformatăîntr-o bancă comerciape acţiuni pentru industrie şi construcţii - BC“MOLDINDCONBANK” S.A. Fondatorii ncii au fost Calea FeradinMoldova, Aeroportul din Chişinău, “Moldagrotehnica”, “Moldavhidromaş” şi alţii.În decurs anilor de activitate în calitate de bancă comerciala, BC"MOLDINDCONBANK" S.A. a ocupat o poziţie solipe pia bancară,optimizînd structura activelor şi pasivelor, dezvoltînd baza de clienţi, modernizîndşi îmbunătăţind spectrul serviciilor prestate clienţilor. În prezent Banca este oinstituţie financiară universala, care are posibilitatea de a presta toate tipurile deservicii bancare moderne pentru persoane juridice şi fizice. Banca se găseste printre cele mai mari 5 bănci din republică, are o reţea de filiale ramificate pe totteritoriul ţării care se extinde în continuu, precum şi relaţii corespondente cu băncidin Europa, America şi Asia.Reformele economice şi necesitatea crescândă a economiei naţionale în resursefinanciare au devenit unii din principalii factori pentru diversificarea spectruluiserviciilor bancare şi a metodelor de satisfacere a necesităţilor agenţilor economici.
5

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anishoara_v liked this
Crassus Bondea liked this
Kendra Korpse liked this
Vlaicu Doina liked this
Lilia Burnusuz liked this
Lilia Burnusuz liked this
Lilia Burnusuz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->