Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cujte Srbi Arcibald Rajs

Cujte Srbi Arcibald Rajs

Ratings: (0)|Views: 231 |Likes:
Published by vuk300

More info:

Published by: vuk300 on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
ПРЕДГОВОР
Из пера швајцарског хемичара и криминологаРудолфа Арчибалда Рајса изашла је 1928. годинекратка књига под насловом
Чујте Срби ! 
Реч је делукоје подсећа на жанр књига-савета какве су биле честе још од времена позне антике и раног хришћанства, апостале су део темеља просветитељске идеологије.Рајс који је по рођењу био Немац, живео је у Швај-царској, по образовању је био хемичар, а по професијикриминолог. За време Првог светског рата нашао се уСрбији где је после првих месеци рата спроводио једноистраживање (анкету) о аустро-угарским злочиниманад цивилним становништвом.У време једног рата за који нити један великиевропски народ није гајио било какво одушевљење,Рајс је у Србији наишао на једну младу парламентар-ну демократију и народ одушевљен за ослободилачкират и истрајан у борби са далеко моћнијим царствима.Зато је Рајс убрзо постао изузетно наклоњен српскомнароду и његовој борби.Ипак, десет година после завршетка Првог свет-ског рата и стварања Краљевине СХС као круне вишеод једног столећа дуге борбе Србије за ослобођење иуједињење, Рајс је осетио потребу да напише једнуоштру, прецизну и гневну посланицу народу који јетолико поштовао. Нова држава у себи није носила јед-ноставност и спољашност старе, тешко страдалодруштво Србије споро се обнављало, сиромаштво јеузроковало напетости, уместо политичких, нову -државу тада су оптерећивале националне поделе, нес-танак парламентаризма подстакао је ионако присутнезлоупотребе, гашење велике мисли водиље и тешкигубици у ратовима учинили су да нестане бодри дух изпрошлости.
 V
 
Рајс је веровао да је такав ток догађаја биломогуће зауставити. Зато је јавиости Србије и упутио једну својеврсну проповед која на стотинак странаукратко описује историју Србије и онда у четири сег-мента пише о народу, интелигенцији, политичарима иомладини. На послетку Рајс чак пружа и предлогрешења политичког уређења јужнословенске државе.Занимљиво, али Рајсова књига је деценијама осталанеобјављена, да би читаоцима у Србији била пред-стављена у једном сасвим другачијем, али једнакозначајном тренутку на самом крају 20. века.Рајсове идеје нису биле нове, неке од њих, каошто је став према ком су за опадање великих вреднос-ти приписиваних једној нацији пре свега одговорнеполитичке, научне и културне елите, неприлагођене инекритично примењене новотарије и исквареноствиших слојева, представљају најразорнију индогенукритику са којима се демократија и модернизација напослетку по правилу суоче у друштвима периферијекаква су и друштва балканских народа. Рајсова кри-тика је бритка и до краја исправна, његов суд о јужнословенској држави је прецизан а предлозидобронамерни. Ипак, у свом делу последицу је про-гласио узроком, а моћ излечења препознао у самомболеснику. Народ ком се дивио и друштво које је сма-трао ваљаним и неисквареним променило се за самонеколико година. Они о којима је попут Тацита могаода напише своју
Германију
и упореди их са изворимаи древним узорима европске цивилизације, сада су исами морали да буду поправљани. Зато је списРудолфа Арчибалда Рајса
Чујте Срби! 
од великогзначаја за разумевање историје Србије и КраљевинеСХС током у другој и трећој деценији 20. века, алитакође одражава и све недоумице са којима се у томбурном времену суочавала друштва великих европ-ских држава.Чедомир Антић
 VI

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->