Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Bab IV Analisis Novel Mata Rantai Yang Hilang Karya Agatha Christie Ditinjau Tema, Perwatakan Dan Alur Serta Aplikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra Di Sma

Bab IV Analisis Novel Mata Rantai Yang Hilang Karya Agatha Christie Ditinjau Tema, Perwatakan Dan Alur Serta Aplikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra Di Sma

Ratings:
(0)
|Views: 1,204|Likes:
Published by dwi

More info:

Published by: dwi on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

 
76
 
IHI K]HCHLKWKW CO]FL
 BHZH YHCZHK [HCN DKLHCN 
EHY[H HNHZDH GYKWZKFH#
 
Pfc{hakhc
J
hzh
 8#
 
k~h{hz
 
Pfcnhyhcn
 J
hbf
H
nhzdh
B
hy{
Gl
hykwwh
G
dykwzkf
, JIF $8
6
Wfpzfbify 84;0¸89Ahcvhyk 8;>=+, hjhlhd wfoyhcn pfcvlkw mkewk eykbkchl Kcnnykw# Jkh avnh bfcvlkwekwhd"ekwhd yobhc jfcnhc chbh
B
hy{
^
fwzbhgozz
#Hnhzdh Gdykwzkf hjhlhd pfcvlkw ekwhd bkwzfyk phlkcn zfyefchl jk jvckh jhc pfcnhyhcn {hcn ehy{hc{h phlkcn lhev wfphcahcn bhwh# Ivev" ivevc{h zflhd
 
7
=
 
zfyavhl wfihc{he lfikd jhyk whzv bklkhy fewfbplhy jhlhb ihdhwh Kcnnykw jhc whzvbklkhy lhnk jhlhb :
6
ihdhwh hwkcn $dkcnnh 900
7
+# Wfihnhk goczodefpopvlfyhcc{h {hcn lvhw, jkh hjhlhd pfcvlkw phlkcn lhykw jk Pfyhcgkw, jfcnhclfikd jhyk :0 avzh fewfbplhy co}flc{h zfyavhl jhlhb ihdhwh Pfyhcgkw $dkcnnh900
7
+ jkihcjkcnehc jfcnhc 99 avzh vczve Ëbklf Qolh, whkcnhc zfyjfehzc{h#Gdykwzkf bfcfyikzehc lfikd jhyk 40 co}fl jhc whcjk~hyh zfhzfy {hcnefihc{hehc bfyvphehc ekwhd jfzfezkm jhc bkwzfyk yvhcnhc zfyzvzvp, ihc{he jhykphjhc{h {hcn ifyekwhd bfcnfchk whlhd whzv zoeod wfykhlc{h, Dfygvlf Pokyozhzhv Bkww Bhyplf# Jkh hjhlhd wfoyhcn zoeod ifwhy jhlhb mkewk jfzfezkm vczve efifydhwklhc eobfywklc{h jhc kco}hwkc{h jhlhb nfcyf zfywfivz# Bfwekpvc jkhwveh bfbpfywvlkz ekwhdc{h jfcnhc zfeh"zfek {hcn lhkc jhyk vbvbc{h, jkh avnhwhcnhz zflkzk jhlhb )ifybhkc hjkl) zfydhjhp phyh pfbihghc{h jfcnhcbfbhwzkehc ihd~h wfbvh kcmoybhwk {hcn jkpfylvehc vczve bfc{flfwhkehczfeh"zfekc{h jkifykehc# Whlhd whzv ehy{h h~hlc{h, )Pfbivcvdhc hzhw Yonfy Hgeyo{j), zfyefchl vczve hedky gfykzhc{h {hcn bfcnfavzehc#Lhdky jfcnhc chbh
H
nhzdh
B
k
ll
fy
, pfyckehdhc pfyzhbhc{h {hcn zkjhe  ihdhnkh zfyahjk phjh 8;8: jfcnhc Eolocfl Hygdkihlj Gdykwzkf, wfoyhcn pfcfyihcn jhlhb Eoypw Pfcfyihcn Efyhahhc Kcnnykw $)Yo{hl Ml{kcn Goypw)+#Phwhcnhc kck bfbpvc{hk wfoyhcn pvzyk, Yowhlkcj Dkgew jhc ifygfyhk phjh 8;94#
 
7
>
 
Phjh bhwh Pfyhcn Jvckh KK jkh ifefyah wfihnhk wfoyhcn hpozfefy, pfefyahhc{hcn bfbfcnhyvdk ehy{hc{h5 ihc{he jhyk pfbivcvdhc jhlhb ekwhd"ekwhdc{hjklhevehc jfcnhc yhgvc#Phjh Jfwfbify 8;9= jkh bfcndklhcn wflhbh wfiflhw dhyk jhcbfckbivlehc wvhzv efykivzhc jhlhb pfyw# Boiklc{h jkzfbvehc jkikhyehceowocn jk wfivhd lvihcn ehpvy# Jkh hedkyc{h jkzfbvehc wfjhcn zkcnnhl jkwfivhd dozfl jk Dhyyonhzf, jk bhch jkh bfcnhzhehc ihd~h jkh zflhd bfcnhlhbkhbcfwkh {hcn jkwfihiehc nhcnnvhc vyhz w{hyhm wfzflhd efbhzkhc kivc{h jhcbhwhlhd jhlhb pfyeh~kchc pfyzhbhc{h# Hjh {hcn ifypfcjhphz ihd~h kckdhc{hlhd wfivhd hewk pvilkwkzhw whah#Phjh 8;
7
0 jkh bfckehdk Wky Bht Bhllo~hc, wfoyhcn hdlk hyefolonkKcnnykw, jhc pfyahlhchcc{h jfcnhcc{h ef Zkbvy Zfcnhd bfbifykc{h kjf vczve  ififyhph lhzhy iflhehcn co}fl"co}flc{h# Co}fl"co}fl lhkcc{h bfcnhbikl loehwkjk Zoyxvh{, Jf}oc, jk bhch jk jklhdkyehc#Whcjk~hyh phcnnvcnc{h )Zdf Bovwfzyhp) bfbfnhcn yfeoy wfihnhk whcjk~hyhjfcnhc bhwh pvzhy zfyphcahcn jk Locjoc,¹wfahe jkbvlhk phjh 9
6
Co}fbify 8;
6
9 dkcnnh wfehyhcn kh zflhd jkpvzhy lfikd jhyk 90#000 ehlk#Phjh 8;>8 jkh jkhcvnfyhdk nflhy )Jhbf Gobbhcjfy om zdf Iykzkwd Fbpkyf)#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->