Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
birlesik sistem devreleri

birlesik sistem devreleri

Ratings:
(0)
|Views: 824|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
N GÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMEB
İ
RLE
Şİ
K S
İ
STEM DEVRELER
İ
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
ii
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31. KADEMEL
İ
SIKI
Ş
TIRMA DEVRELER
İ
..........................................................................31.1. Sulu Ara So
ğ
utuculu, Kademeli S
ı
k
ış
t
ı
rmal
ı
So
ğ
utma Devresi Çizimi........................41.2. Ara Depoda So
ğ
utucu Ak
ış
kan
İ
le Yap
ı
lan Kademe S
ı
k
ış
t
ı
rmal
ı
So
ğ
utma DevresiÇizimi...................................................................................................................................51.3. Kademeli S
ı
k
ış
t
ı
mal
ı
, Kademeli Genle
ş
meli So
ğ
utma Devresi Çizimi........................61.4. Kaskat So
ğ
utma Sistemleri.........................................................................................101.6. Çek Valf Uygulamalar
ı
...............................................................................................12UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................15ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................18Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................192. KADEMEL
İ
GENLE
Ş
ME DEVRELER
İ
..........................................................................192.1. Çift Genle
ş
meli Ara So
ğ
utuculu Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi.........................................202.2. Tek Genle
ş
meli Ara So
ğ
utuculu Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi.........................................212.3. Kademeli Genle
ş
meli Ara So
ğ
utuculu Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi................................22UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................25ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................28Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 3.................................................................................................293. B
İ
RDEN FAZLA BUHARLA
Ş
TIRICILI DEVRELER ...................................................293.1.
İ
ki Evaporatörlü Tek Kompresörlü So
ğ
utma Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi......................303.2.
İ
ki Evaporatörlü
İ
ki Kompresörlü So
ğ
utma Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi........................313.3. Seri Evaporatörlü So
ğ
utma Devre
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi.................................................32UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................46ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................49CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................50KAYNAKÇA.........................................................................................................................51
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bilgen Ekin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->