Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Copy Tai Lieu Tren Wattpad

Copy Tai Lieu Tren Wattpad

Ratings: (0)|Views: 4,157|Likes:
Published by Nofa.mous
This Document'll help u how to copy from wattpad.com
Tài liệu hướng dẫn copy tài liệu trên wattpad .
This Document'll help u how to copy from wattpad.com
Tài liệu hướng dẫn copy tài liệu trên wattpad .

More info:

Published by: Nofa.mous on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

 
http://scribd.com/muafiu
[HOW TO COPY DOCUMENT FROM WATTPAD.COM ???]
 
1
 
Tài li
ệu hướ
ng d
 ẫ
n cách copy/Chép tài li
u t
trang Wattpad.com | by MuaFiu
TÀI LI
ệU HƯớ
NG D
 ẫ
N CÁCHCOPY/CHÉP TÀILI
UT
TRANGWATTPAD.COM 
How to copy document from Wattpad.com ????
Trangwattpadlà 1 trang chia s
tài li
u tr
ự 
c tuy
ế 
n r
ấ 
t t
ốt .Tuy nhiên có 1 điể 
m khó
khăn là chúng ta không thể 
 copy tài li
u tr
ự 
c ti
ế 
pt
ừ 
trangwattpad1 cách truy
 ề
n th
ố 
ng
như tạ
i các trang web khác .Wattpad’s the best share documents website.But copying in this website wattpad’s noteasy .This Document’ll help u how to copy document in Wattpad website quickly .We can do in 1’ 
 Tài li
ệu hướ
ng d
ẫn sau đây sẽ
 
hướ
ng d
n cho b
n cách copy/sao chép tài li
u 1 cáchnhanh nh
ấ 
t trên trang Wattpad trong vòng 1’ 
.H.1- Giao di
n trang web wattpad chúng ta hay vào.
 
http://scribd.com/muafiu
[HOW TO COPY DOCUMENT FROM WATTPAD.COM ???]
 
2
 
Tài li
ệu hướ
ng d
 ẫ
n cách copy/Chép tài li
u t
trang Wattpad.com | by MuaFiu
 Vi
c copy tài li
u t
ừ 
 
trang Wattpad thông thường như tôi hay làm có 2 cách đơn giả
n
như s
au: (
tôi c 
ũng khuyế 
n khích các b 
ạ 
n t 
ự 
tìm hi 
ể 
u nh 
ữ 
ng cách th 
ứ 
c m 
ớ 
i t 
ốt hơn cho 
riêng b 
ạ 
)
 
Cách 1: Copy t
ừ 
Page Source c
a trang web .(Tôi áp d
ng v
i trình duy
t web Firefox Mozilla –v
inh
ữ 
ng trình duy
t khác,cách làm c
ũng tương tự 
)
Đầ
u tiên vào trang web ch
ứ 
a tài li
u b
n c
 ầ
n copy .Nhìn lên thanh
điề
u ch
nh c
a Firefox .Click ch
n View.
 
http://scribd.com/muafiu
[HOW TO COPY DOCUMENT FROM WATTPAD.COM ???]
 
3
 
Tài li
ệu hướ
ng d
 ẫ
n cách copy/Chép tài li
u t
trang Wattpad.com | by MuaFiu
T
ừ 
view/ ch
n Page Source

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
huyfeng liked this
Nofa.mous liked this
succinum liked this
Nofa.mous liked this
Kén Bây Bi liked this
No Fa Mous liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->