Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
P. 1
Alga Merah

Alga Merah

Ratings: (0)|Views: 2,311|Likes:

More info:

Published by: Hendrik_Nurfitrianto on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

 
ZVNHW HLNOLONK
HLNH BFYHD $YDOJOPD[ZH+
Olfd 1Hijvl ^hdhi$0=79::098+L{lkh Dfylkch Pvzyk$0=79::997+VCK]FYWKZHW CFNFYK WVYHIH[HMHEVLZHW BHZFBHZKEH JHC KLBV PFCNFZHDVHC HLHBAVYVWHC IKOLONKPYONYHB WZVJK IKOLONK9080
 
HLNH BFYHD $YDOJOPD[ZH+
6000"=000 afckw hlnh bfyhd, jkelhwkmkehwkehc jhlhb jk}kwk Ydojopd{zh#Hlnh bfyhd {hcn ifyhjh jk jhfyhd ifykelkb zyopkw jhc pfyhkyhc lhvz jk jfehz phczhkbfbklkek cklhk feocobk jhc feolonk pfczkcn#
 Poypd{yh
jhc ififyhph wpfwkfw lhkc{hcn ifyivjh{h vczve jknvchehc wfihnhk bhehchc bhcvwkh# Ivjkjh{h hzhv phcfcjhyk popvlhwk
 Poypd{yh
{hcn ifycklhk vczve bfcndhwklehc wvlmhz pol{nhlhgzhc{hcn ifyhjh jhlhb bhzykew fewzyhwflvlhy 
 Poypd{yh
bfyvphehc whlhd whzv kcjvwzyk pfczkcn# Pol{nhlhgzhcw kck jkfewzyhewk jhc jkbvyckehc wfpfyzk hnhy"hnhy, hnhyowh,jhc ghyyhnffchcw, jhc ihc{he jknvchehc vczve lhioyhzoykvb evlzvy wfl"bfjkh,hwhb cvelfhz pfcflkzkhc, hzhv pfcnolhdhc bhehchc#Ehlwkmkehwk )goyhllkcfw) wfpfyzk
 Lkzdozdhbckoc
jhc
 Poyolkzdoc
bfbklkek pfyhc vzhbh jhlhb feolonk zfyvbiv ehyhcn# Goyhllkcfw {hcn ifyhjh jk pvcghe ehyhcn jkhcnnhp wfihnhk ihzv evcgk oynhckwbf, bfyvphehc wpfwkfw {hcn bfcvyvc,jhphz bfc{fihiehc efyvczvdhc wzyvezvy ifywehlh ifwhy, {hkzv efdklhcnhc wflvyvdeolock# Ivezk mowkl bfcvcaveehc ihd~h hlnh bfyhd zflhd bfbhkcehc pfyhc pfczkcn kck wflhbh 600 avzh zhdvc#Ehyiochz jhyk hlnh bfyhd {hcn jkphcfc jk ififyhph jhfyhd jk jvckhjknvchehc wfihnhk eocjkwkocfy zhchd, jhc ififyhph hdlk feolonk zflhd bfc{hzhehcefpykdhzkchc bfcnfchk fmfe pfcndhpvwhc bfyfeh jhyk wkelvw ehyioc nloihl#Jhbphe pozfcwkhl lhkcc{h feowkwzfb hlnh bfyhd pyojvewk bflkpvzk dhlonfchwkwfc{h~h }olhzkl {hcn bvcnekc bfbpfcnhyvdk zkcnehz oqoc, jhc fbkwk JBW, {hcnbvjhd bfcnvhp {hcn bfcnhcjvcn wfc{h~h iflfyhcn {hcn bfbifykehceoczykivwk vczve pfbifczvehc hwhb gvyhd dvahc jhc avnh bfbklkek fmfe kelkb#G{hckjopd{zfw hjhlhd hlnh bfyhd vckwflvlfy {hcn jhphz zvbivd jk bhzhhky phchw hwhb, {hcn ifyzfczhcnhc jfcnhc wfbvh ifczve efdkjvphc fvehykozke#Hlnh bfyhd ifylkbphd jhc ihc{he wpfwkfw ifyhjh pfyhkyhc zyopkw dhcnhz jhcwvizyopkw# Ififyhph hlnh bfyhd {hcn vbvbc{h zfyehkz jfcnhc lvhw dvzhc ihehv jkjhfyhd zyopkw jhc wvizyopkw jhfyhd pfwkwky jk wflvyvd jvckh# Hlnh bfyhd avnhvbvb jk wfphcahcn phczhk ifykelkb wfjhcn jhc nhykw ioyfhl, wfbfczhyh {hcn lhkcbhbpv ifyzhdhc dkjvp jk Evzvi Vzhyh jhc pfyhkyhc Hczhyzkeh jk bhch bfyfeh ifyhjh jhlhb ahyhe jvh bfzfy zfyzvzvp olfd fw lhvz wflhbh wfpvlvd ivlhc jhlhb9
 
wfzhdvc# ^hlhvpvc efihc{hehc hlnh bfyhd hnhe zolfyhc zfydhjhp pfyvihdhcwhlkckzhw, pfyzvbivdvdhc zfyihke khlhd jk hky lhvz coybhl, ififyhph pfyzvbivdhczfyihke ifyhjh jkwhlkckzhw {hcn yfcjhd# Hjh wfekzhy 860 afckw hlnh bfyhd hky zh~hy, ahvd lfikd ihc{he jhykphjh avblhd hky zh~hy hlnh goelhz#
 Ihcnkh
hjhlhd hlnhbfyhd {hcn dkjvp jk pfyhkyhc Lhvyfczkhc Nyfhz Lhefw jk Hbfykeh Vzhyh jhlhbjfehjf zfyhedky#Ififyhph hlnh bfyhd jkefchl jhphz bfcndhwklehc zfydhlonfchwk zfypfcokjjhc wfc{h~h wfevcjfy lhkcc{h {hcn jhphz ifymvcnwk vczve bfcndhbihz dfyik}oyhhzhv bfbklkek wkmhz hczkbkeyoih# Wfzkjhec{h ififyhph wfc{h~h kck jhphz zfyivezk ifybhcmhhz wfihnhk pdhybhgfvzkghlw# Ifyifjh jfcnhc wfihnkhc ifwhy eflhw hlnhlhkcc{h, jhlhb eflobpoe Ydojopd{zh dhc{h hjh wfjkekz, akeh hjh bheh goczodc{hkhlhd pfbifczve nhcnnvhc pfyzvbivdhc hzhv pyojvewk yhgvc ifyihdh{h ihnkbhcvwkh# Chbvc, hwhb jobokg zflhd jkkjfczkmkehwk jhyk ififyhph hlnh bfyhd jhcefyhgvchc olfd efyhcn zflhd kjfczkmkehwk wfihnhk
 Ahckh
wp# Phjh ehwvw efyhgvchczfyhedky, wfifchyc{h yhgvc ikwh jkpyojvewk olfd ihezfyk zfykwolhwk jhyk
 Ahckh
#Jhlhb ehwvw lhkc {hcn bfc{hzhehc hlnh bfyhd ifyhgvc, efbvcnekchc jkwfihiehcfpkpd{zkg jkcomlhnfllhzh#
Pknbfc hlnh bfyhd
Efihc{hehc hlnh bfyhd {hcn ify~hych bfyhd bvjh jk jhlhb ~hychbfyhd bfcnhcjvcn plhwzkjh jhlhb avblhd ifwhy wfdkcnnh ~hych bfyhd jhyk pknbfc pd{gofy{zdykc bfcnhivyehc eloyomkl h# Ydojopd{zh hky zh~hy wfykcn ify~hych ikyv"dkahv, ehyfch bfcnhcjvcn plhwzkjh jobkchc {hcn jhphz bfc{fyhp pd{gog{hckc jhyk ghdh{h bfyhd# Ydojopd{zh {hcn zvbivd jk dhikzhz {hcn whcnhzkyhjkhwk hzhw nhykw phczhk lhvz jhphz ify~hych evckcn, vcnv, goeflhz, hzhv dkzhbehyfch efdhjkyhc wfl"wfl jhlhb avblhd ifwhy jhyk ifyihnhk afckw ehyozfcokjmozopyozfezkm# Ehyozfcokj hlnh bfyhd bflkpvzk
θ
jhc $7"ehyozfc, lvzfkc,qfhthczdkc, hczdfykthczdkc, jhc }kolhthczdkc+# Efzkeh efifyhjhhc ehyozfcokj ifylkbphd, ydojopd{zh bvcnekc wvlkz jkifjhehc olfd pfbvlh jhyk hlnh {hcn lhkc,zfyvzhbh yvbpvz lhvz goeflhz#7

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ira Nailas S liked this
nurainasyakirin liked this
ridhokindra liked this
Ahmad Zakki liked this
Singgih Setiawan liked this
SahilaSahlah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->