Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o Clipa de Extaz

o Clipa de Extaz

Ratings: (0)|Views: 411 |Likes:
Published by LibrariaGramma
Walter & Ingrid Trobisch
Walter & Ingrid Trobisch

More info:

Published by: LibrariaGramma on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
7
Vă întrebaţi poate, pe bună dreptate, ce ne-amotivat să publicăm această corespondenţă destul depersonală. Motivul este următorul. În celelalte cărţiale noastre am menţionat doar în trecere problemamasturbării. Spre marea noastră surprindere, majo-ritatea scrisorilor primite de la cititorii noştri au ostca răspuns la aceste remarci ocazionale. Adesea, aceste scrisori sunt nişte strigăte dispera-te după ajutor. Suntem surprinşi de acest enomen,din moment ce se poate auzi şi se poate citi pretu-
 PREFATA un dialog cu cititorul
e extaz - final ed.1-2011.indd 710.03.2011 13:0
 
O clipă de extaz 
8
tindeni, în zilele noastre, că nu este nici periculos şinici dăunător să te masturbezi. Această inormaţienu este, în mod evident, de niciun ajutor pentru ceicare au pornit-o pe acest drum. Ei tânjesc după ovorbă adresată personal. Ei vor să e luaţi în seriosca indivizi.Pentru a le răspunde la întrebări, ar  trebuitsă ne angajăm într-o corespondenţă oarte lungă cuecare dintre ei, aşa cum am ăcut cu „Ilona“. Ar trebuit să luăm în calcul mediul în care trăieşteecare, cum se împacă cu oamenii din jurul său, sădiscutăm despre experienţele lor din trecut şi prezentşi – în ultimul rând, dar nu cel mai puţin important– să avem în vedere relaţia ecăruia cu Dumnezeu,să afăm biograa credinţei lor. Acest lucru nu esteposibil, din păcate, deoarece sunt prea multe scrisoricare împărtăşesc problema acestei plăceri mute.Din acest motiv, am decis să publicăm o cores-pondenţă. De aceea, consideraţi această carte nimicmai mult decât o primă scrisoare trimisă dumnea-voastră, ca răspuns. Imaginaţi-vă doar că ne-aţi scris– sau că aţi dori să ne scrieţi – şi acum această car-te vă vine în întâmpinare. Suntem de acord că esteincompletă şi s-ar putea să nu  răspuns la câtevaîntrebări oarte personale – cum se întâmplă în ca-zul oricărui prim răspuns. Totuşi este mai lungă, maiproundă şi mai detaliată decât ar putea  o scrisoareadresată personal.Trebuie să ne asumăm riscul că anumiţi cititoride-ai noştri vor  iniţiaţi în probleme de care nu s-au
e extaz - final ed.1-2011.indd 810.03.2011 13:0
 
O clipă de extaz 
9
lovit personal. Dar noi considerăm că acest risc estemai mic decât riscul ca cei care au nevoie de ajutor săe lăsaţi pradă disperării.Disperarea este exprimată în multe scrisori careajung la noi. Această disperare nu este doar rezulta-tul unei educaţii represive, care a generat sentimentede vinovăţie. O astel de explicaţie este prea simplă.Impresia noastră este mai degrabă că, pe măsură cetabuurile despre sex sunt dărâmate, masturbarea de-vine tot mai mult o problemă pentru indivizi. Esteevident că sentimentul subiectiv al unei înrângeripersonale ruşinoase nu este înăbuşit de concluzia ra-ţională că, la modul obiectiv, nu există eecte vătă-mătoare. În ciuda tuturor argumentelor liniştitoare,care susţin masturbarea, puţini sunt cu adevărat eri-ciţi apelând la ea.Un eseu impersonal, în orice caz, valorează puţinîn ochii celor preocupaţi de acest domeniu. Ei suntincapabili să se identice pe ei înşişi cu acea lucrareşi nu simt că li se adresează personal. Nici nu simtcă sunt luaţi în serios cu situaţia lor specică, atuncicând citesc un tratat ştiinţic impersonal.De aceea, vă încredinţăm o corespondenţă. Esteun schimb real de scrisori, nu unul ctiv. Ilona esteo aţă din Germania şi scrisorile ei nu au ost modi-cate. La începutul corespondenţei, era în ultimii anide liceu, iar la sârşitul ei, era studentă în primul anla acultate, specializarea engleză. Acesta este motivulpentru care a ost capabilă să-şi traducă scrisorile dingermană în engleză.
e extaz - final ed.1-2011.indd 910.03.2011 13:0

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->