Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 9 PedagogieI Mata

Curs 9 PedagogieI Mata

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by Liliana Mata

More info:

Published by: Liliana Mata on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
PEDAGOGIE I
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.TEORIA
Ş
I METODOLOGIACURRICULUM-ULUI
Asist.dr. Liliana Mâ
ţă
,Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bac
ă
u
Curs9
 
II. Teoria
ş
i metodologia curriculum-ului
1. Curriculum -
delimită
riconceptuale
(4 ore)
1.1 Conceptul decurriculum1.2 Definirea
ş
i analizaconceptelor1.3 Clasific
ă
ri aletipurilor de curriculum
Asist.dr. L.
ţă
,
Pedagogie I 
, Curs 9, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
 
1. Curriculum -
delimită
ri conceptuale
1.3 Clasific
ă
ri ale tipurilor de curriculum
I.
din perspectiva teoriei curriculum-ului 
:a) core curriculum
(
trunchi comun de cultur
ă
 general
ă
 / curriculum central/ curriculum debaz
ă
): ofer
ă
o baz
ă
de cuno
ş
tin
ţ
e, abilit
ăţ
i
ş
icomportamente obligatorii pentru to
ţ
i cursan
ţ
ii,pe parcursul primelor stadii ale
ş
colarit
ăţ
ii;
b) curriculum specializat
: se focalizeaz
ă
pe îmbog
ăţ
irea
ş
i aprofundarea competen
ţ
elor,pe exersarea abilit
ăţ
ilor în domenii particularede studiu;
c) curriculum subliminal:
reprezintă
 experien
ţ
a de înv
ăţ
are rezultat
ă
din mediulpsiho-social
ş
i cultural al clasei de elevi(climatul de studiu, personalitatea profesorilor,rela
ţ
iile interpersonale);
d) curriculum informal:
derivă
din ocaziile de înv
ăţ
are oferite de societ
ăţ
i educa
ţ
ionalenonguvernamentale, din mass-media, dinvia
ţ
a muzeelor, a institu
ţ
iilor culturale,religioase, din atmosfera cotidian
ă
a familiei(Cre
ţ
u, C., 1999, p. 32)
Asist.dr. L.
ţă
,
Pedagogie I 
, Curs 9, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Criterii de clasificare a curriculum-ului 
II.
din perspectiva dezvolt 
ă
rii curriculum-ului 
:a) recomandat
(de exper
ţ
i sau de autorit
ăţ
iguvernamentale): este ca un ghid general;
b) scris
: are caracter oficial
ş
i este specificunei institu
ţ
ii educa
ţ
ionale concrete;
c) predat
: reprezint
ă
experien
ţ
a de înv
ăţ
areoferit
ă
direct de educatori elevilor;
d) de suport
(
curriculum ca resurse):integreaz
ă
materialele curriculare adi
ţ
ionale;
e) testat
: este experien
ţ
a de înv
ăţ
areconsemnat
ă
în teste, probe de examinare;
f) înv
ăţ
at
: semnific
ă
ceea ce elevulachizi
ţ
ioneaz
ă
ca o rezultant
ă
a ac
ţ
iuniicumulate a celorlalte tipuri de curriculum(Goodlad, apud Cre
ţ
u, C., 1999, p. 32)

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
deeeeea86 liked this
Alexandra Marry liked this
Gia Ionescu liked this
Dan liked this
Dan liked this
thrylla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->