Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
referat evaziune fiscala

referat evaziune fiscala

Ratings:
(0)
|Views: 1,181|Likes:
Published by Caius Iulius

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Caius Iulius on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL ICONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA EVAZIUNEAFISCALĂ
SECŢIUNEA 1CARACTERIZARE GENERALĂ
La data de 15 iulie 2005 a fost publicată în „Monitorul oficial al României", partea I, nr.672 din 27 iulie 2005, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,urmând ca aceasta să intre în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei. În art. 16 al acestei legise prevede că se abrogă, printre altele, Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.În acest moment putem spune că legea organică pentru prevenirea şi combaterea evaziuniifiscale este Legea nr. 241/2005.
1
Se remarcă, încă de la început, caracterul de prevenţie generală al dispoziţiilor Legii nr.241/2005, comparativ cu Legea nr. 87/1994, care urmarea doar combaterea evaziunii fiscale, prinaplicarea unor pedepse sau a unor sancţiuni contravenţionale. Astfel, au fost majorate limitele pedepsei închisorii, nu mai sunt prevăzute contravenţii în cazul încălcării prevederilor acesteilegi, multe dintre contravenţiile prevăzute de Legea nr. 87/1994 fiind sancţionate ca infracţiuni,au fost introduse infracţiuni noi şi s-a instituit obligativitatea măsurilor asigurătorii în cazulsăvârşirii unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005.
2
Această lege are o dublă destinaţie, pe de o parte de a aviza contribuabilii -persoane fiziceşi juridice române ori străine -, despre obligaţia de a contribui, prin impozite şi taxe, la suportareacheltuielilor publice şi de a preveni asupra consecinţelor sancţionatorii la care se expun în cazulsustragerii frauduloase de la îndeplinirea îndatoririlor fiscale, iar pe de altă parte, de a constituiinstrumentul juridic în temeiul căruia să fie angajată răspunderea penală a celor care, cu rea-credinţă, încalcă prevederile legii.Într-o concluzie generală, se poate aprecia că apariţia acestei legi constituie un pasimportant, menit să contribuie din plin la reducerea ratei criminalităţii pe această linie şi, implicit,a economiei subterane care aduce grave prejudicii bugetului general consolidat.Chiar în art. 1 se prevede că în această lege sunt incriminate două categorii de infracţiuni,şi anume1: cele de evaziune fiscală; alte infracţiuni aflate în legătură cu cele de evaziune fiscală.
1
Revista Dreptul nr. 6/2006 Consideraţii teoretice şi practice in legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Gigel Potrivitu Avocat - Baroul Galaţi, pag. 155
2
Revista Dreptul nr. 6/2006 Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale Iuliana Crişan Procuror - Parchetul de pe lângăJudecătoria Sector 4 Bucureşti, Marian Truşcă Procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti, pag160
2
 
Având în vedere această selecţie, în capitolele următoare sunt incriminate separat celedouă categorii de infracţiuni, respectiv: cele de evaziune fiscala, în art. 9 alin. 1 lit. a-g. cu douăsituaţii agravate la alin. 2 şi 3; infracţiuni aflate în legătură cu cele de evaziune fiscală, prevăzutela art. 3, 4, 5, 6, 7 alin. I şi 2 şi art. 8 alin. 1 şi 2.Toate infracţiunile din prezenta lege au ca obicei juridic generic relaţiile sociale care privesc buna desfăşurare a activităţilor economico-financiare, a căror realizare presupuneîndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat de către toţi contribuabilii, persoane fizice sau juridice ori alte autorităţi fără personalitate juridică, care au obligaţii de naturăfinanciară.
3
SECŢIUNEA a 2-aREGIM SANCTIONATOR GENERAL
Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 sunt pedepsite în funcţie de gradul de pericol social pe care îl prezintă. Astfel, în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 3, pedeapsa esteamenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000; în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 4 şi art. 5 pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda; infracţiunea prevăzută de art. 6 estesancţionată cu închisoarea de la un an la 3 ani sau cu amendă; cea prevăzută de art.7 alin 1 estesancţionată cu pedeapsa închisori de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, iar cea de la alin. 2cu închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi; art. 8 prevede că pedeapsa esteînchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi (alin. 1), respectiv închisoarea de la 5 la15 ani şi interzicerea unor drepturi (alin. 2); art. 9 lit. a)-g) arată că se aplică pedeapsa închisoriide la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.În art. 10 alin. 1 şi 2 sunt prevăzute cauze de nepedepsire şi cauze de reducere a pedepsei.
4
SECŢIUNEA a 3-aAUTORITĂŢI CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII
Organele competente să verifice modul în care contribuabilii respectă dispoziţiile legalede organizare şi de desfăşurare a activităţiilor economice producătoare de venituri impozabile sau bunurile supuse impozitelor şi taxelor sunt organele de control financiar- fiscal din cadrulMinisterului Finanţelor Publice şi din unităţiile teritoriale subordonate, Garda Financiară şi alteorgane de control abilitate potrivit legii.
5
 
CAPITOLUL al II-lea
3
Revista Dreptul nr. 2/2006, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,Prof.univ. dr. Alexandru Boroi, Ion Rusu, pag. 9
4
Costică Voicu - Alexandru Boroi, Dreptul penal al afacerilor, Ediţia 3, Editura C. H. Beck, Bucureşti,2006, pag.141
5
Costică Voicu - Alexandru Boroi, Dreptul penal al afacerilor, Ediţia 3, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, pag.142
3
 
INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART. 7 DINLEGEA nr. 241/2005
SECŢIUNEA 1NOŢINI GENERALE
II.1.1.
Infracţiuni aflate în legătură cu cele de evaziune fiscală. Infracţiunile aflate înlegătură cu cele de evaziune fiscală sunt prevăzute în art. 3, 4, 5, 6, 7 alin. 1 şi 2 şi art.8 alin. 1 şi2.Subiectul activ are calitatea de contribuabil în cazul tuturor infracţiunilor care sunt înlegătură cu cele de evaziune fiscală, excepţie făcând infracţiunile de la art. 7 alin. 1 şi 2, undesubiectul activ poate fi orice persoană.Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective la aceste infracţiuni se poaterealiza printr-o acţiune sau inacţiune şi anume: nerefacerea documentelor de evidenţă contabilădistruse (art. 3); refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competentedocumentele legale şi bunurile din patrimoniu (art. 4); împiedicarea organelor competente de aintra în sedii, incinte sau pe terenuri (art. 5); reţinerea şi nerabursarea în termen de cel mult 30 dezile de la scadenţă a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă (art. 6); punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau. formularelor tipizate cu regimspecial (art.7 alin. 1); tipărirea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sauformulare tipizate falsificate (art. 7 alin. 2); stabilirea cu rea-credinţa de către contribuabil aimpozitelor, taxelor sau contribuţiilor (art. 8); asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute laalin. 1 art. 8.Urmarea imediată constă în starea de pericol care se creează prin săvârşirea fiecărei fapteîn parte.Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte oricare din faptele analizateeste intenţia directă, deoarece făptuitorul, indiferent de calitatea sa, prevede rezultatul faptei saleşi acţionează în vederea obţinerii rezultatului urmărit.Scopul poate fi analizat de la o faptă la alta şi vizează, în general, rezultatul unnărit şianume acela de a împiedica verificările financiar-contabile, de a nu vărsa sumele de baniobţinute, de a utiliza documente, formulare etc. false, de a obţine, fără drept, sume de bani cu titlude rambursări sau restituiri etc.Uneori, este necesar a se stabili cu exactitate scopul urmărit de făptuitor, pentru ca faptarespectivă să constituie infracţiune (art. 4, art. 8 alin. 1).Forme. Modalităţi. SancţiuniForme. Actele pregătitoare şi tentativa sunt posibile pentru oricare din aceste infracţiuni.Tentativa se pedepseşte însă numai în cazul faptelor incriminate la art. 8 alin. 1 şi 2.Modalităţi. Infracţiunile analizate pot fi săvârşite în modalităţi diferite, în funcţie desituaţiile concrete ce pot apărea şi care vizează, în primul rând, calitatea subiectului activ alinfracţiunii şi scopul urmărit de acesta.Sancţiuni. Pedepsele prevăzute pentru această categorie de infracţiuni sunt cu închisoare,amendă şi interzicerea unor drepturi, respectiv de la 6 luni la 15 ani şi de la 50 milioane la 300milioane lei.4

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rus Nicoleta liked this
Georgeta Gemanar liked this
Tatu Gabriela liked this
Vali NiK'Sor Tudorache liked this
Anto Gheorghita liked this
Nicoleta Maria liked this
SicăDrimoxa liked this
Diana Lupu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->