Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Liviu Rebreanu-Ciuleandra

Liviu Rebreanu-Ciuleandra

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,702|Likes:
Published by mona379

More info:

Published by: mona379 on May 08, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

 
 1
LIVIU REBREANU
 
CIULEANDRA
I
 ― 
Taci!... Taci!... Taci!...O pr
ă
v
ă
lise pe sofa
ş
i, cu genunchiul drept, îi zdrobea sânii. Degetele
 
ş
i le înfipsese în gâtul ei plin
ş
i alb, parc-ar fi vrut s
ă
în
ă
bu
ş
e un r
ă
spuns decare se temea. Îi sim
ţ
ea corpul zvârcolindu-se, întocmai ca sub o îmbr
ăţ
i
ş
are
 
fierbinte,
ş
i zvârcolirea îl înfuria mai n
ă
tâng.
 ― 
Taci!... Taci!...Repeta acela
ş
i cuvânt, cu acela
ş
i glas horc
ă
it, forâind pe nas rar,prelung. Ochii lui umfla
ţ
i nu vedeau totu
ş
i nimic, ca
ş
i când s-ar fi coborâtpeste ei un obositor v
ă
l ro
ş
u...Într-un târziu, o atingere molatec
ă
îi cuprinse bra
ţ
ele, numai câtevaclipe,
ş
i apoi se topi, neputincioas
ă
. El î
ş
i d
ă
du seama, ca prin vis, c
ă
trebuies
ă
fie mâinile ei, încercând s
ă
se apere.
Ş
i atunci, deodat
ă
 
ş
i foarte deslu
ş
it,î
ş
i auzi propria-i voce, aspr
ă
, strâmb
ă
, gâfâit
ă
, r
ă
bufnind ca dintr-o adâncimede pivni
ţă
, îi trecu fulger
ă
tor prin gând "ce glas!"
ş
i îndat
ă
, parc
ă
 
ş
i-ar firec
ă
p
ă
tat brusc vederea, z
ă
ri dou
ă
globuri albe, sticloase, aproape ie
ş
ite dinorbite, cu o fin
ă
re
ţ
ea de vini
ş
oare ro
ş
ii încercuind o pat
ă
rotund
ă
albastr
ă
-viorie: ochii ei înm
ă
rmuri
ţ
i într-o lucire de spaim
ă
resemnat
ă
... Privirea îl
 
ustura ca o mustrare nesuferit
ă
:
 ― 
Ta... a...Vruse s
ă
strige, dar acuma sunetele i se sf 
ă
râmau în cerul gurii,hârâitoare
ş
i uscate, iar globurile albe în aceea
ş
i vreme se m
ă
reau mereu
ş
i seîmpreunau într-un disc cenu
ş
iu, care apoi începea s
ă
se învârteasc
ă
ame
ţ
itorîmprejurul petei albastre nemi
ş
cate. Un sim
ţă
mânt greu de le
ş
in îi înmuiebra
ţ
ele. I se p
ă
rea c
ă
are s
ă
se pr
ă
bu
ş
easc
ă
 
ş
i c
ă
uta disperat un sprijin...Ca trezit dintr-un co
ş
mar, s
ă
ri trei pa
ş
i înapoi. Degetele îi r
ă
maser
ă
 r
ăş
chirate si
ţ
epene. Se uit
ă
împrejur n
ă
ucit. F
ă
cea sfor
ţă
ri s
ă
se orienteze.Razele becurilor, g
ă
lbui
ş
i filtrate, îl dureau, ca
ş
i când ar fi intrat repede,dup
ă
un întuneric mare, orbitoare. Toate lucrurile i se înf 
ăţ
i
ş
au cu reliefurineobi
ş
nuite. Lâng
ă
sofa, blana de urs alb se zbârlise, iar capul cu ochii mor
ţ
i,de sticl
ă
, îl privea c
ă
scând gura c
ă
tre el, amenin
ţă
tor, în c
ă
min dou
ă
 
 
buturuge mocneau în fl
ă
c
ă
ri galbene, ce se r
ă
suceau
ş
i se întindeaumânioase ca ni
ş
te limbi de balaur, între cele dou
ă
ferestre dinspre strad
ă
,
 
consola, cu oglinda pân
ă
-n tavan, înc
ă
rcat
ă
de pufuri, borcane, sticlu
ţ
e
ş
i alteobiecte, din arsenalul de între
ţ
inere a frumuse
ţ
ii feminine, p
ă
rea o fiin
ţă
vieîncremenit
ă
de ru
ş
ine.Ajunsese lâng
ă
u
ş
a dormitorului, potrivindu-
ş
i man
ş
etele
ş
i mânecilebo
ţ
ite, dar uitându-se mereu uluit la sofaua pe care ea z
ă
cea neclintit
ă
, cucapul spre dânsul, încât îi vedea numai cre
ş
tetul pu
ţ
in aplecat în dreapta,pieptul decoltat
ş
i rochia mototolit
ă
. Milioane de gânduri îi plouau în minte
ş
ise ciocneau în zgomote surde. Când, dup
ă
un r
ă
stimp, i se mai potoli inima,observ
ă
c
ă
singurul zgomot în lume îl f 
ă
cea respira
ţ
ia lui ostenit
ă
; încolo ot
ă
cere blând
ă
, mole
ş
itoare; chiar focul în c
ă
min ardea acuma atât de lin,parc-ar fi fost un foc imaterial. Numai c
ă
ldura era sugrum
ă
toare. Sudorile îicurgeau pe obraji ca lacrimile
ş
i totu
ş
i mai r
ă
u îl sup
ă
ra t
ă
cerea, încât, ca s-oalunge, rosti:
 ― 
Madeleine!C
ă
utase s
ă
fie dulce
ş
i se spâimânt
ă
de glasul care parc
ă
era al unui
 
str
ă
in du
ş
m
ă
nos, î
ş
i aminti c
ă
tot astfel îl mirase acela
ş
i glas adineaori
 
 2
când...
Ş
i deodatâ se sim
ţ
i cople
ş
it de o ru
ş
ine mare, parc
ă
s-ar fi pomenit golîn mijlocul unei mul
ţ
imi batjocoritoare, î
ş
i d
ă
dea seama c
ă
, de
ş
i avea ochiia
ţ
inti
ţ
i asupra sofalei, sufletul lui nu voia s
ă
vad
ă
nimica, de fric
ă
s
ă
nutrebuiasc
ă
a în
ţ
elege prea curând.
 ― 
Madeleine! murmur
ă
apoi din nou, cu umilin
ţă
, ca
ş
i când ar fiîncercat s
ă
isp
ăş
easc
ă
o fapt
ă
printr-un cuvânt.Câteva clipe avu simultan toate certitudinile: c
ă
tr
ă
ie
ş
te
ş
i c
ă
e
 
moart
ă
, c
ă
a ucis-o
ş
i c
ă
n-a ucis-o, c
ă
nu s-a întâmplat nimic
ş
i c
ă
s-a sfâr
ş
ittot... În acelea
ş
i clipe îns
ă
î
ş
i mai reamintea cum, pe când se n
ă
pustise
 
asupra ei, îi st
ă
ruise în creieri, ca o porunc
ă
, gândul c
ă
trebuie s-o omoare
ş
ic
ă
totu
ş
i n-are s
ă
moar
ă
...Deodat
ă
, într-un fior de spaim
ă
, z
ă
ri, drept în fa
ţă
, un tân
ă
r cu p
ă
rulnegru, pu
ţ
in vâlvoit, cu figura ras
ă
, fin
ă
, oval
ă
 
ş
i r
ă
v
ăş
it
ă
, cu plastronulfr
ă
mântat
ş
i o arip
ă
a gulerului ridicat
ă
pân
ă
la ureche, ca la eroiiaristrocratici în filmele americane, dup
ă
o înc
ă
ierare de box cu rivalulburghez... Tres
ă
ri când î
ş
i recunoscu chipul în oglind
ă
."Bietul Puiu Faranga!" f 
ă
cu dânsul schi
ţ
ând un surâs trist, pe care celdin oglind
ă
i-l întoarse prompt.Surâsul îns
ă
îi înghe
ţă
brusc pe fa
ţă
ca o masc
ă
. În oglind
ă
, de pesofa, cu capul plecat u
ş
or într-o parte, Madeleine îl privea cu ochii foarte mari
ş
i albi
ş
i cu o figur
ă
parc
ă
dispre
ţ
uitoare. Buim
ă
cit porni spre ea. Dar unzgomot îi retez
ă
mi
ş
carea. Bra
ţ
ul Madelenei, alb
ş
i rotund, alunecase jos,
 
oprindu-se pe gâtul ursului, parc-ar fi vrut s
ă
-l alinte.Acuma Puiu Faranga avu fulger
ă
tor revela
ţ
ia realit
ăţ
ii. Ochii ei p
ă
reauvii, bra
ţ
ul ei se l
ă
sase într-o mi
ş
care vie,
ş
i tocmai acestea îi spuseser
ă
mailimpede c
ă
nu mai e nici o speran
ţă
. Spaima c
ă
a atins o via
ţă
omeneasc
ă
i ser
ă
sucea în suflet ca un pumnal. Nu mai
ş
tia ce s
ă
fac
ă
, iar ne
ş
tiin
ţ
a aceasta îlumplea de groaz
ă
, iar lini
ş
tea dimprejur îl sugruma. Întoarse deodat
ă
spatelecu o sfor
ţ
are crunt
ă
, ca
ş
i când
ş
i-ar fi smuls picioarele dintr-o
ţ
intuire,
ş
iporni afar
ă
pe u
ş
a deschis
ă
a dormitorului, în
ş
ira spin
ă
rii o mân
ă
 urm
ă
ritoare îl tr
ă
gea înapoi...
II
Avea pa
ş
ii
ş
ov
ă
itori
ş
i cl
ă
tina
ţ
i ca un om beat. Trecu prin odaia dedormit, în care ardea un singur bec albastru, ochi pânditori, apoi printr-unsalona
ş
întunecos, ie
ş
i în
hall,
unde era o lumin
ă
sup
ă
r
ă
tor de vie
ş
i se repezila o u
şă
închis
ă
în fa
ţ
a c
ă
reia se opri, parc
ă
i s-ar fi sleit puterile. Pe urm
ă
,totu
ş
i, se pomeni înl
ă
untru, zvârlit ca de un vânt n
ă
praznic, bâiguind:
 ― 
Tat
ă
!... Tat
ă
!...B
ă
trânul Policarp Faranga se ridic
ă
speriat de dup
ă
birou. V
ă
zând pefiul s
ă
u, îl apostrof 
ă
pu
ţ
in nervos:
 ― 
 
Tu es f ou? 
1
 Când auzi glasul tat
ă
lui, Puiu
se 
sim
ţ
i mai zdrobit. Groaza i se risipi
ş
i
ă
cu loc unei disper
ă
ri ame
ţ
itoare. Se apropie de birou
ş
i se pr
ă
bu
ş
i istovit înfotoliul larg de piele. B
ă
trânul, în picioare, îl examina ceremonios
ş
i jignitpentru necuviin
ţ
a lui de-a se fi rostogolit pe scaun, înainte s
ă
-l fi poftit. Era
ş
iel în frac, cu pieptul plin de decora
ţ
ii, peste care se a
ş
ternea barba-imaiestuoas
ă
, argintie
ş
i deosebit de îngrijit
ă
, îi pl
ă
cea s
ă
apar
ă
mereu serios
ş
i m
ă
surat, nu numai în lume, dar chiar fa
ţă
de sine însu
ş
i, înalt, robust, î
ş
i
 
purta cei
ş
aizeci
ş
i trei de ani cu o demnitate aproape trufa
şă
, inspirând în jurul s
ă
u respect spontan... Fiindc
ă
Puiu t
ă
cea, î
ş
i calc
ă
pe inim
ă
în cele din
 
urm
ă
 
ş
i-l întreb
ă
:
1
 
E
ş
ti nebun?
 
 
 3
 ― 
 
Mais parte donc, voyons, parte! Qu 'est-se que tu as? 
 
 Tân
ă
rul întoarse spre dânsul ni
ş
te ochi stin
ş
i, r
ă
t
ă
citori. Se gândeacum s
ă
-i spun
ă
ce s-a întâmplat
ş
i nu g
ă
sea cuvintele potrivite. Izbucni f 
ă
r
ă
 
ş
ir:
 ― 
Tat
ă
... am f 
ă
cut... nu
ş
tiu... a murit Madeleine... Faranga, parc-ar fiprimit o s
ă
geata în inim
ă
, se cutremur
ă
:
 ― 
Ce-ai zis?... Madeleine? Tu?... Imposibil!... Încerc
ă
s
ă
citeasc
ă
 adev
ă
rul în ochii lui, dar Puiu plecase iar capul. Un r
ă
stimp b
ă
trânul maist
ă
tu, fr
ă
mântând în minte serii de întreb
ă
ri, sprijinit cu amândou
ă
mâinilede dunga mesei, în
ţ
epat ca un judec
ă
tor f 
ă
r
ă
experien
ţă
în fa
ţ
a unui acuzatmisterios, în sfâr
ş
it, ocoli biroul, veni lâng
ă
Puiu
ş
i-l apuc
ă
de um
ă
r:
 ― 
Unde este...?Nu termin
ă
întrebarea
ş
i nici r
ă
spunsul nu-l a
ş
tept
ă
decât o secund
ă
.Ca
ş
i când mi
ş
carea împrejurul biroului i-ar fi schimbat mersul gândurilor,porni îndat
ă
spre ie
ş
ire, l
ă
sând u
ş
a larg deschis
ă
...Puiu c
ă
zuse într-o toropeal
ă
cenu
ş
ie, neclintit, parc
ă
habar n-ar fiavut pentru ce se afl
ă
aici. Gândurile îi erau acum un haos ap
ă
s
ă
tor, în carenimic nu izbutea s
ă
se închege într-o form
ă
l
ă
murit
ă
. Pe sub
ş
uvoiulcrâmpeielor de gânduri îns
ă
, sufletul lui în
ţ
elegea clar c
ă
tat
ă
l s
ă
u s-a dusacolo, s
ă
vad
ă
 
ş
i s
ă
se conving
ă
dac
ă
e adev
ă
rat c
ă
Madeleine... Astfel auzifoarte bine pa
ş
ii rari, ap
ă
sa
ţ
i ai b
ă
trânului
ş
i sim
ţ
i c
ă
u
ş
a a r
ă
mas deschis
ă
.Pe urm
ă
deosebi glasul tantei Matilda, cu respira
ţ
ia grea
ş
i gr
ă
bitâ de urcarea
 
sc
ă
rii, scuzându-se c
ă
a întârziat nu din vina ei, ci a
ş
oferului care, tocmaicând sa pîece, a g
ă
sit ceva de reparat la automobil... În sufletul lui Puiu r
ă
s
ă
ripe loc confirmarea; da, numai ea e vinovat
ă
c
ă
ci, dac
ă
ea venea la timp, nu s-ar fi întâmplat nimica... B
ă
trânul r
ă
spunse ceva Matildei. Puiu nu prinseîn
ţ
elesul cuvintelor, dar auzi îndat
ă
pe tante Matilda scâncindu-se, cuîntreb
ă
ri scurte, insistente, alergând dup
ă
Faranga... Glasurile
ş
i pa
ş
ii lor sepierdur
ă
pe coridor sub cotropirea unui plâns ascu
ţ
it, prelung
ş
i sâcâitor, al jupânesei care, desigur, întorcându-se în budoar, a aflat pe stâpân
ă
-sa rece
ş
ia venit s
ă
dea alarma. Urm
ă
o t
ă
cere
ş
i apoi ni
ş
te fâsâituri de pa
ş
i sfio
ş
i. Puiusim
ţ
ea c
ă
trebuie s
ă
fie feciorul, care arde de curiozitate. Peste câtevamomente îl auzi, în u
şă
, zicând candid:
 ― 
M-a
ţ
i sunat dumneavoastr
ă
, cona
ş
ule?Îi f 
ă
cu semn cu mâna s
ă
plece. Feciorul închise u
ş
a, f 
ă
r
ă
zgomot, ca la
 
o camer
ă
de bolnav.Pe urm
ă
t
ă
cerea se în
ţ
eleni grea, în
ă
bu
ş
itoare. Biroul vast seîmp
ă
ienjenea într-un somn afund. Puiu, încremenit, nici nu mai cuteza s
ă
 încerce vreo mi
ş
care. Doar gândul c
ă
b
ă
trânul nu se mai întoarce îl usturadin ce în ce mai dureros. De la dânsul a
ş
tepta acuma mântuirea. El însu
ş
i nuse sim
ţ
ea capabil nici m
ă
car s
ă
cugete. De altfel, totdeauna,
ş
i mai ales înceasurile grele, b
ă
trânul singur lua hot
ă
rârile trebuincioase.Ceea ce îl îngrozea acum era c
ă
vremea trecea atât de încet. I se p
ă
reac
ă
s-au scurs ore întregi de când a ie
ş
it b
ă
trânul. Lic
ă
riri de speran
ţă
îiînfloreau în inim
ă
: dac
ă
nu vine, înseamn
ă
c
ă
poate Madeleine totu
ş
i n-amurit... Speran
ţ
a îns
ă
îl întrista pentru c
ă
o sim
ţ
ea de
ş
art
ă
 
ş
i nu f 
ă
cea decâtsâ-i reaminteasc
ă
mereu întâmplarea, pe care el o silea s
ă
o
ş
tearg
ă
dinminte.În sfâr
ş
it, nu mai putu îndura t
ă
cerea. Se scul
ă
. Voia s
ă
plece,oriunde, dar s
ă
nu mai fie singur. Chiar atunci ap
ă
ru în u
şă
tat
ă
l sau urmat
 
de tante Matilda. Puiu în
ţ
epeni lâng
ă
birou, cu ochii ner
ă
bd
ă
tori spre
2
 
Dar vorbe
ş
te odat
ă
, hai, vorbe
ş
te! Ce ai?
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Raluca Eremia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Parlogea Deniza liked this
Corina Cigodaru liked this
Lorena Palade liked this
daniluz8888706 liked this
lamasanu cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->