Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Concepto y tipos de memoria

Concepto y tipos de memoria

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,588|Likes:
Published by emoreno_10

More info:

Published by: emoreno_10 on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

 
Uhbo ?Gcfgh{ucw } um{cw eh bhbcymo
@o bhbcymo hw xf {ycghwc bhfuo` }, gcbc uo`, gcfwuyxguc lm{cuíumgc, hw xf wmwuhbo emfïbmgc }ogumzc qxh yhgmih, gcemjmgo, bcemjmgo } yhgx{hyo `cw lhglcw {owoecw, `ow h|{hymhfgmow h mb{yhwmcfhwzmzmeow c `ow mbïnhfhw qxh wh jcyboycf o` {hygmimy `o yho`meoe& Uobimíf wh emgh qxh `o Bhbcymo hw `ojogx`uoe eh gcfwhyzoy } yhzmzmy `cw hwuoecw {wmgc`÷nmgcw, yhgcfcgmecw gcbc {yc{mcw } {owoecw,iïwmgcw eh` o{yhfemoah } h` gcb{cyuobmhfuc& Wh gcb{cfh eh bxglcw wmwuhbow eh o`boghfobmhfucqxh zof ehweh jyoggmcfhw eh whnxfec lowuo xfo zmeo hfuhyo& Wmf hbioync, h` yhgxhyec hw xfo jowheh` {ycghwc eh `o bhbcymo qxh o{oyhgh exyofuh `o yhgx{hyogm÷f&H|mwuhf ecw um{cw eh bhbcymo, `o bhbcymo h|{`âgmuo gcfwgmhfuh- } `o bhbcymo mb{`âgmuomfgcfwgmhfuh-&
}
 
Bhbcymo mb{`âgmuo fc ehg`oyoumzo c eh {ycghembmhfuc-1 @o bhbcymo mb{`âgmuo c wmf yhgxhyecjxfgmcfo wmf `o fhghwmeoe eh yhgcyeoy h|{yhwobhfuh h` o{yhfemoah cymnmfo` qxh hwuïjxfeobhfuofec `o yhw{xhwuo eh `o uoyho oguxo`& Hw h` gcfcgmbmhfuc wciyh g÷bc loghbcw `ow gcwow&Gcfwmwuh hf yhgcyeoy `o mfjcybogm÷f eh bofhyo mfzc`xfuoymo c mfgcfwgmhfuh&
}
 
Bhbcymo h|{`âgmuo ehg`oyoumzo-1 @o bhbcymo h|{`âgmuo c bhbcymo gcf yhgxhyec hw `o yhgx{hyogm÷fgcfwgmhfuh h mfuhfgmcfo` eh ehuhybmfoecw gcfuhfmecw& Hw ucec oqxh``c qxh {xheh why yhgcyeoecgcf {o`oiyow& [yhgmwo xfo yhgx{hyogm÷f mfuhfgmcfo` c gcfwgmhfuh eh `o mfjcybogm÷f, } wx{cfh xfgcfuyc` } zc`xfuoe {cy {oyuh eh `o {hywcfo qxh {ycghwo `o mfjcybogm÷f&@o bhbcymo h|{`âgmuo, o wx zh, wh g`owmjmgo hf
c
 
Bhbcymo h{mw÷emgo1 `o bhbcymo {oyo `cw ogcfuhgmbmhfucw } h|{hymhfgmo {hywcfo`& Hw xfwmwuhbo eh bhbcymo qxh wh xum`mo {oyo yhgcyeoy h|{hymhfgmow {hywcfo`hw hfboygoeow hffxhwuyc {yc{mc gcfuh|uc, gcbc hw xf iyhzh yh`ouc c `c qxh uhfâobcw o}hy {oyo gcbhy
&
 
c
 
Bhbcymo whbïfumgo1 Wh yhjmhyh o fxhwuyc oyglmzc eh gcfcgmbmhfuc nhfhyo` eh` bxfec&Goyhgh eh yhjhyhfgmow hw{ogmo`hw c uhb{cyo`hw&
 
 
Gcfgh{uc } um{cw eh obfhwmo
@o obfhwmo hw xf uyowucyfc eh` jxfgmcfobmhfuc eh `o bhbcymo, exyofuh h` gxo` h` mfemzmexc hw mfgo{o ehgcfwhyzoy c yhgx{hyoy mfjcybogm÷f o`boghfoeo gcf ofuhymcymeoe& [xheh why uhb{cyo` c {hybofhfuh, ucuo` c {oygmo` @o obfhwmo {xheh o{oyhghy o goxwo eh xf uyoxbo {wmgc`÷nmgc, eh xf uyoxboumwbc gyïfhc"hfghjï`mgc, xf oggmehfuh zowgx`oy, o`gclc`mwbc wâfeycbh eh Dcywodcjj-, hfghjo`mumw, c ehbhfgmo&H|mwuhf ecw um{cw eh obfhwmow1 yhuy÷nyoeo } ofuhy÷nyoeo1"
 
 Obfhwmo yhuy÷nyoeo1 Mfgo{ogmeoe {oyo yhgx{hyoy `o mfjcybogm÷f qxh loiâo wmec o`boghfoeo{yhzmobhfuh, ofuhw eh` mfmgmc eh` uyowucyfc& @cw yhgxhyecw qxh wh {mhyehf hf bo}cy {yc{cygm÷f }ofuhw wcf `cw bïw yhgmhfuhw& Gxofec wh {ycexgh xfo yhgx{hyogm÷f, uobimíf wmnxh xf hah uhb{cyo`,{hyc hf whfumec mfzhywc o `o {íyemeo& Ojhguo o `o bhbcymo h|{`âgmuo, uofuc hf wxw ow{hgucwh{mw÷emgcw gcbc whbïfumgcw& Wmf hbioync, `o bhbcymo mb{`âgmuo {hybofhgh mfuoguo&"
 
 Obfhwmo ofuhy÷nyoeo1 Hw `o mfgo{ogmeoe eh o{yhfehy c yhuhfhy `cw fxhzcw lhglcw qxh umhfhf `xnoy uyow `o o{oymgm÷f eh` uyowucyfc goxwo` eh `o obfhwmo&& H` {ogmhfuh {oyhgh c`zmeoy o` bmwbc ymubc qxhwh wxghehf `cw ogcfuhgmbmhfucw& Ojhguo o `o bhbcymo yhgmhfuh&H` wâfeycbh obfíwmgc hw `o jcybo eh obfhwmo bïw {ycjxfeo } bïw {xyo& Wh ehjmfh gcbc xf {ouy÷fyhnx`oy eh o`uhyogm÷f eh bhbcymo {hybofhfuh } hwuoi`h } qxh hw ehimec o xfo emwjxfgm÷f ghyhiyo` qxhcgxyyh hf oxwhfgmo eh cuyow o`uhyogmcfhw {hygh{umzow c gcnfmumzow& @ow goxwow bïw jyhgxhfuhw eh wâfeycbhobfíwmgc wcf h` o`gclc`mwbc gy÷fmgc } uyoxboumwbc ghyhiyo`, oxfqxh uobimíf {xheh {ycexgmywh {cygoxwow gcbc1 uyoxboumwbc gyïfhc"hfghjï`mgc, mfjoyuc ghyhiyo`, lm{c|mo, uxbcy, hug& } wh owcgmo gcf `oo`uhyogm÷f eh emjhyhfuhw cfow ghyhiyo`hw& Fc wh uyouo eh xfo {íyemeo n`cio` eh `o bhbcymo wmfc wh`hgumzo,}o qxh `cw {ogmhfuhw obfíwmgcw bxhwuyof xfo g`oyo emwcgmogm÷f hfuyh uoyhow eh bhbcymo h|{`âgmuo, hf `owqxh wx hahgxgm÷f hwuï o`uhyoeo }, uoyhow eh bhbcymo mb{`âgmuo, qxh o{oyhghf {yhwhyzoeow&
 
Bhemeow eh bhbcymo
Bhemeow emyhguow1 wcf oqxh``ow qxh h|mnhf h|{yhwmcfhw gcfwgmhfuhw eh bhbcymo& Hw ehgmy, wh uyouo eh uoyhowqxh yhqxmhyhf qxh xf wxahuc yhgxhyeh gcfwgmhfuhbhfuh h` bouhymo` qxh wh `h {yhwhfu÷ hf xfo jowh mfmgmo`eh` h|{hymbhfuc c eh `o bhemgm÷f& Xfo wmuxogm÷f uâ{mgo whyâo `o qxh, hf xf {ymbhy bcbhfuc, wh {yhwhfuoo `cw wxahucw xfo `mwuo eh {o`oiyow qxh ehihyïf mehfumjmgoy c yhgcyeoy hf xf bcbhfuc {cwuhymcy& [hybmuhfhwuxemoy `o bhbcymo h|{`âgmuo& Um{c eh bhemeow emyhguow1"
 
H` yhgcfcgmbmhfuc h` wxahuc umhfh qxh mehfumjmgoy `cw âuhbw bcwuyoecw {yhzmobhfuh, hwuofec{yhwhfuhw ehfuyc eh` gob{c {hygh{umzc& `ow uoyhow eh yhgcfcgmbmhfuc wxh`hf why `ow {yxhiowemyhguow eh bhbcymo bïw whfgm``ow eh yho`moy, gcfwmwuhf hf bcwuyoy o` wxahuc xfo whymh eh âuhbwqxh ehih bhbcymoy, {oyo {cwuhymcybhfuh, zc`zíywh`cw o bcwuyoy {hyc bhg`oec gcf cuycwfxhzcw&
 
"
 
H` yhgxhyec gcf g`ozhw `cw eoucw hwuïf {yhwhfuhw oxfqxh eh xfo jcybo mfgcb{`huo c xfo jcyboo`uhyoeo, hw ehgmy, o` wxahuc wh `h jogm`muof g`ozhw c {mwuow gcfgyhuow {oyo h` yhgxhyec&"
 
H` yhgxhyec `miyh h` wxahuc {xheh yhgx{hyoy `o mfjcybogm÷f hf h` cyehf qxh {yhjmhyo& [cy hahb{`c,wm ehw{xíw eh loihy hwuxemoec 98 {o`oiyow, wh mfuhfuo yhgcyeoy`ow hf xf cyehf gxo`qxmhyo,hwuoyâobcw yho`mofec xfo uoyho eh yhgxhyec `miyh&BHEMEOW MFEMYHGUOW1 wcf oqxh``ow qxh fc yhqxmhyhf xfo bofmjhwuogm÷f gcfwgmhfuh eh bhbcymo & Hfcuyow {o`oiyow, wh uyouo eh {yxhiow hf `ow qxh `o bhbcymo hwuï {oyumgm{ofec, oxfqxh fc eh jcybo emyhguo&[hybmuhf hwuxemoy `o bhbcymo mb{`âgmuo& Um{cw eh bhemeow mfemyhguow1" [yxhiow eh gcfcgmbmhfuc gcfgh{uxo`, joguxo`, `h|mgo` } {hygh{uxo`1 Whyâof uoyhow gcbc nhfhyoybmhbiycw eh xfo gouhncyâo whbïfumgo, g`owmjmgoy c gouhncymoy hwuâbx`cw, uoyhow eh ehgmwm÷f `í|mgo,gcb{`huoy jyonbhfucw eh {o`oiyow, mehfumjmgogm÷f eh {o`oiyow, hfuyh cuyow" [yxhiow eh gcfcgmbmhfuc {ycghembhfuo`1 uoyhow gcbc `o hahgxgm÷f eh {x`hw, `cw {yci`hbow eh `o ucyyh eh Lofcm c `o yhwc`xgm÷f eh jmnxyow gcb{`haow" [yxhiow eh yhw{xhwuo hzo`xoecyo1 Mfg`x}hf uoyhow qxh hwuxemof `cw hjhgucw eh `o h|{cwmgm÷f {yhzmo ohwuâbx`cw wciyh `o hzo`xogm÷f {cwuhymcy qxh `cw wxahucw hbmuhf wciyh oqxh``cw hwuâbx`cw& Wh uyouo ehhzo`xoy, {cy hahb{`c, g÷bc `cw axmgmcw gcnfmumzcw hwuïf mfj`xhfgmoecw {cy `o h|{cwmgm÷f {yhzmo o `cwhwuâbx`cw&
 
" Cuyow bhemeow eh gobimc gcfexguxo`
1
@ow h|{cwmgmcfhw o hwuâbx`cw fc w÷`c {xhehf bhemywh {cy axmgmcwgcnfmumzcw eh hzo`xogm÷f, wmfc uobimíf {cy bhemeow jmwmc`÷nmgow {cuhfgmo`hw hzcgoecw, yhw{xhwuono`zïfmgo eh `o {mh`, hug&- } {cy bhemeow eh gcfemgmcfobmhfuc
 
Emwcgmogmcfhw hfuyh bhemeow eh bhbcymo
Xfo emwcgmogm÷f hw gxofec xfo zoymoi`h mfeh{hfemhfuh ojhguo eh bofhyo emjhyhfuh o ecw {yxhiow ehbhbcymo # hjhgucw eh bhbcymo, hwuc wh ucbo gcbc hzmehfgmo eh qxh lo} zoymcw um{cw eh bhbcymo&Wm w÷`c lximhyo xf um{c eh bhbcymo hf gxofuc eobcw xf jïybogc c `hwmcfhbcw xfo cfo ghyhiyo`,hfucfghw ojhguoyâo o uceo `o bhbcymo, {hyc hf yho`meoe w÷`c ojhguo o xfo {oyuh eh `o bhbcymo, eh hwuobofhyo wh ehuhguoycf `cw emjhyhfuhw um{cw eh bhbcymo , `o bhbcymo o gcyuc {`oc } `o bhbcymo o `oync{`oc&

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Flor Calixto added this note
=)
1 thousand reads
1 hundred reads
POL175 liked this
WLadhii LM liked this
JJCuriel liked this
Edith Cruz liked this
Arthur Aldave liked this
Lupita Rodriguez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->