Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fizica Atomica - Lab_9

Fizica Atomica - Lab_9

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by Pascal Cătălin

More info:

Published by: Pascal Cătălin on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

 
1
STUDIUL MI
Ş
C
Ă
RII PARTICULELOR ÎNC
Ă
RCATE ÎN CÂMPURIELECTRICE
Ş
I MAGNETICE.METODA PARABOLELOR. SPECTROGRAFUL DE MAS
Ă
THOMSON.Obiectul lucr
ă
rii
Prin aceast
ă
lucrare se urm
ă
re
ş
te determinarea maselor ionilor prin metodaparabolelor a lui Thomson (spectrografie de mas
ă
) ca aplica
ie a mi
ş
c
ă
rii în câmpurielectrice
ş
i magnetice
Bazele teoretice
Studiul mi
ş
c
ă
rii electronilor în câmpuri electrice
ş
i magnetice a avut odeosebit
ă
importan
ă
în dezvoltarea concep
iei actuale despre lumeamicroparticulelor, conducând la în
elegerea for
elor care
in electronii lega
i în atom,la dovedirea unor propriet
ă
i fundamentale cum sunt varia
ia masei cu viteza,dezvoltarea modelului undei asociate
ş
i multe altele. Din punct de vedere practic,acest studiu a condus la realizarea unor aparate foarte complexe ca tubul catodic,microscopul electronic, spectrograful de mas
ă
, betatronul etc.Se
ş
tie c
ă
asupra unui electron cu sarcin
ă
electric
ă
 
e
, care se mi
ş
c
ă
cu viteza
v
, într-un câmp magnetic cu induc
ia magnetic
ă
 
 B
, ac
ioneaz
ă
o for
ă
, denumit
ă
for
ă
 Lorentz:
 Bve
   
×=
(1)În cele ce urmeaz
ă
, vom analiza mi
ş
carea electronului într-un câmp magneticperpendicular pe mi
ş
carea electronului
ş
i apoi în câmp electric.
mv Bve
2
=
 
eBmv
=
 Figura 1a Geometria devia
iei în câmpmagnetic
ş
i electric perpendiculareFiguta 1b Geometria de calcul
 
2
Observa
  
ie
: În cele dou
ă
figuri, nota
iile au fost f 
ă
cute hibrid, iar rela
iile de calculfinale vor fi efectuate într-o nota
ie comun
ă
.Fie o zon
ă
dreptunghiular
ă
de lungime
l
(sau
s
, figura 1a
ş
i 1b) în care câmpulmagnetic este constant
ş
i diferit de zero. Câmpul este orientat perpendicular pe planulfigurii. Viteza electronilor este perpendicular
ă
pe induc
ia
 B
 
. În acest caz, asupraunui electron ac
ioneaz
ă
o for
ă
a c
ă
rei m
ă
rime este:
F=evB
(2)
 
orientat
ă
într-o direc
ie perpendicular
ă
pe
v
 
ş
i pe
 B
, producând o deviere aelectronului de la direc
ia ini
ial
ă
, a
ş
a cum se vede în figur
ă
.Deoarece for
a Lorentz ac
ioneaz
ă
perpendicular pe vitez
ă
, ea nu modific
ă
 m
ă
rimea vitezei, schimbând doar orientarea ei. Din aceast
ă
cauz
ă
traiectoriaelectronului va fi un cerc de raz
ă
 
, situat perpendicular pe
 B
, adic
ă
în planul hârtiei.Putem ob
ine u
ş
or raza de curbur
ă
 
a cercului exprimând faptul c
ă
for
a Lorentz este în acest caz for
a centripet
ă
 
ş
i prin urmare:
mv Bve
2
=
(3)
m
fiind masa electronului. Sau altfel scris:
eBmv
=
(4)Cum
m,v,e
 
ş
i
 B
sunt constante (cazul nerelativist), rezult
ă
c
ă
 
este constant iartraiectoria este un cerc cu raz
ă
constant
ă
.În momentul în care electronul p
ă
r
ă
se
ş
te zona cu câmp magnetic, induc
ia estenul
ă
(
 B
= 0), for
ele care ac
ionau asupra lui se anuleaz
ă
, iar mi
ş
carea devinerectilinie
ş
i uniform
ă
, pân
ă
în punctul (B, figura 1b, sau punctul M în figura 1a) încare electronul love
ş
te ecranul fluorescent. Segmentul O'M reprezint
ă
devia
ia de ladirec
ia ini
ial
ă
pe care a suferit-o electronul sub ac
iunea câmpului magnetic. Vomnota aceast
ă
devia
ie cu
m
δ
. Ne vom limita la devia
ii mici. În acest caz, calculul d
ă
 pentru devia
ia magnetic
ă
expresia (figura 1a) :
v Dl Bme
m
1
=δ
(5)Fig. 2 Devia
ia în câmp electric. Fig. 2b Schema unui spectrograf modern
 
3
Electronii pot fi devia
i de la traiectoria rectilinie
ş
i de c
ă
tre un câmp electric.Vom considera numai devia
ia produs
ă
de un câmp electric perpendicular pe vitezaini
ial
ă
a electronilor, câmp produs de un condensator. Dac
ă
în aceea
ş
i zon
ă
delungime
l
va ac
iona un câmp electric
 E 
constant, orientat a
ş
a cum se vede în figura 2,perpendicular pe viteza ini
ial
ă
 
v
, atunci asupra electronului va ac
iona for
aconstant
ă
:
 E e
  
=
 În afara condensatorului for
a este nul
ă
, iar traiectoria devine rectilinie,atingând ecranul fluorescent într-un punct oarecare N. Distan
a O'N reprezint
ă
 devia
ia electronului de la direc
ia ini
ial
ă
(figura 1a).Calculul d
ă
pentru devia
ia electric
ă
expresia:
2
1
v Dl E me
e
=δ
(6)Viteza electronilor poate fi calculat
ă
 
ş
tiind c
ă
ace
ş
tia au fost accelera
i înprealabil, str
ă
b
ă
tând o diferen
ă
de poten
ial
. În acest caz:
emv
=
2
2
 
ş
i
mev
=
2 Cu aceast
ă
expresie a vitezei, devia
iile electrice
ş
i magnetice devin:
 E  Dl
e
=δ
2(7)
 Bme Dl
m
=δ
2(8)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->