Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daniel Goleman100 150

Daniel Goleman100 150

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by mariana_borodea4625

More info:

Published by: mariana_borodea4625 on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
200
Lnreligentacmotionalaaplicatd
fiemaitalentat,
rnaiproductiv
~i
saaiha
rnairrrulte
suecesede-citunaltul-aicaruimernbrien
taleritesi
aptitudiniegaleinal-tedirectiinusedescurcalariivelulin
tel.igeritci
emotionale.Ideeacaexista
0
inteligentadegrupvinedelaRobertStern-berg,psiholog
la
Yale,
~i
de
Ia
WendyWilliams,
0
absolventa,
ca-reau
incercat
sainteleaga
dece
urielegrnpuri
sintmaieficiente
decitaltele
18.
Laurrnaurmelor,cirid
oameniirnuncesc
impreu..;niliritr-u'ngrup,
fieca
revineeu
arrurnitecalrtati-
deexernplu,
obuna
J1uenta
acxp
rirnjir
ii,
creativita+e,ernpatiesauexpertizatehnica.
In
vremece
ungruppoate
sa
nu
fie"mai
destept"decittoateacestecalitatiinsumatc,
elpoate
fi
in
schimbrnaiprost
da-
d,Ia
nivclinternoamenii
rrul;;i
potimparta;;italentele.
Aceasta
regulaa
devenitevidentaatuncicind
Sternberg
si
Williamsau
recrutatoarneru
caresaiaparte
Ia
echipecarearfi
treb
uitsades-fa:;;oare
0
campaniepromotional
a
creatoare
cit
rnaieficierita
pentruunInclulcitorimaginar,
desprecaresespunea
di
poateiniocuizaharul.Surprizaafostca
aceia
cares-audoveditafi
prea
rierabdatori
SEi
faca
parte
di
ntr-o
asernerieaechipa
au
dat
ingeneral
rezulta-te
mal
slabe:acestinerabdatorivoiau
sa
controleze
eitotul
.sau
5i\
dominesituatia,LorlelipseaunelementdebazaIanivelulinteligenteisociale,capacitateadearecunoastecesecadesice
rru
in
procesul
"ia-~i-da".Un
alt
aspectnegativ
l-au
reprezentatpersoanelecareauconstituitpentrugrup
0
greutatededusinspate
si
carenuauparticipatdirect
Ia
project.
Celmai
important
factor
in
maximizareaexcelentei
ina
pro-
duce
cev
aaunuigrupestegradulincare
rnerrib
ri
i
acestuta
aufostinstaresa
creeze
0
starede
arrnoriie,
care
i-aajutat
sa
profi-te
de
mtregul
talent
almembrilor
grupului.
Rezultatul
generalincazulgrupurilorarmonioaseafostajutatdefaptulcaaexis-tatdefiecaredatacite
lID
mernbruextremdetalentat:grupurile
CLl
preamulte
fricti
uninuau
re
usitsa-:;;i
foloseascamernbrii
eurnaricapacitaji.Undeexistaunnivel
crescut
destagnareemo-Fonala
;;1sociala-~irrd
ifererit
ca
provinedin
fricasau
din
minie,
din
riv
aii
l
a
ti
sau
din
resentimente-oamenii
nupotdaeeau
mai
bun.
Armenia
Ieperrnite
grupurilorsa
profite
Ia
maximde
calitatilecreatoare
ale
celorrnaitalentatimernbriailor.
Invremecemoralaacesteipove;;ti~citsepoatedelimpede
pentmceicelucreazainechipa,eaare
~i
0
impIicatiemaigene-
ralapentruceicarelucreaza1aniveluluneiorganizatii,a1uncicornpaniLMultclucruripecareoameniiIefaclaservieiude-
Conciucindellinima
201
pinddecapacitatealordeaapelaIareteataadtsporribiladeIu-eratori;diversemsarcinaripotpresupuneapelareaIadiversi
mernbriairetelei.
Ca
'urrnare,secreeazaposibilitateadea
forma
grupuri
ad-hoc,
cuprinziridpersoane
caresaofereun
s
ir
op+irn
de
talente,experientasieficienta.
De
fapt,
capacitateade
a
"funqiona"in
retea--formind
0
echipaterriporara,
ad-hoc-
esteun
factorcrucial
in-reusitam.cariera,
lataunexemplu--unstudiu
refer
i
orlarnarilevaloride
Ia
laboratoarelc
Belt
celebr
ulnudeu
stiintific
depeHngaPrince-ton.AiciIucreazainginerisioarnenidestiintacareauavutre-zultatedevirflatesteleIQdeinteligentaacademica,Printreacesterierrumaratetalerrte,
0
parteauiesitineviderita,
in
vrerne
cealteleauramaslaunnivelrelativmedru.Diferentadintrece-
lebrrtati
;;i
ccilalfi
nu
corista
in
IQ-ulacademic,
ci
ineel
emotio-
nal.
Eisintcapabili
sa
semotivezemaibmesi
salucreze
lariive-lulretelelorneoficiale,formjnd
u-siechipead-hoc."Celebritati1e"ceaufoststudiateintr-odrviziea
laboratoru-
luiau
alcatuit
0
unitatecare
a
creat
;;1
aproiectat
mtrerupatoareelectronice
decontrolal
srsternelorteleforrice-
0
nventie
dein-
ginerieelectronicsextrerndesofisticatasi
de
complicata-".
Pen-trucaaceastamuncanuputea
fi
facutade
0
singurapersoana,eas-a
desfasurat
in
echipe
care
puteau
fi
formatedin
5
pina
Ia150
deingineri.
Niciunul
dintreinginerinupoateface
treaba
singur;
pentru
a
reusi,brebuiecanalizataexperienta
Indomeniu
.acelorlalti.
Pentrua
constata
in
ceconstadiferenta
dintre
cei
ca-
re
s-au
doveditextremdeproductivisicei
care
auramaslaun
nivel
mediu,Rohert
Kelleysi
JanetCaplanauavut
Ia
cli.sp
oz.itie
sefisisimpliangajatireprezentindintra10si15%dintreingme-riiconsideraticelebri.Atuncicinds-aucornparat
"celebritatile"cu
or
icinealtcine-va,cearnaigrozavadescoperireafostmailntliIipsadiferente-lordintre
celedouagrupuri,
"Pornindu-sede
Ia
0
vastagama
de
masuratori
cognitive
sisociale,
de1atestelestandard
IQ
pina
Ia
inventareledepersonalitate,nuexistadiferente
serrmificative
in
privintatalentelorinnascute."KelleysiCaplanscriau
in
Harvard
BusinessReview:
"Pe
masuracesedezvolta,talentul
academic
nueste
un
indiciu
dar
alprociuctivitatii
in
practica."Ca,
de
alt-fel,nid
IQ-uL
Dupacitevainterviuridetaliate,diferenteleesentiale
au
iesit
1aiveala1anivelulstrategiilorinterne
;;i
iu'terperso~alepeca~eIe-aufolosit"celebritatileUpentrua-?ifacetreaha.Unadintrece-
 
202Inteligentaernotio
nala
aplicata
!cmaiimportanteafostforrnareauneireteleaunoroameniche-
l~.
Lucru~ileau.fo~tsirnaisimpleincazulcelebritatilor,pentrucaeleaumvestit
timp
incultivareabunelor
relatii
eueeialeca-rorserviciiar
fi
putut
fi
riecesareincazul
formam
unei
echipa
ad-hocpentr~rezolvareaunciprobleulesaudepa1;>ireauneic~i-
ze."UnangaJat
ell
performanto
medii
la
laboratoareleBell
toe-
maivorbeadespre
0
problema
tehnicasurvcnita",
auconstatatKelley
si
Caplan."Els-a
straduit
saapeleze
ladiversi
«guru»indomeniultehniesiapuii-aasteptatpeacestia,pierzinduntimpvalor.os,~entru
ca
riu
i
s-a
raspuns
Iamesajelelasate
sinici
la
e-mail-urilotransmise.Cel.ebr.itatilerareoriseconfruntaeuase-meneasituatii.pentru
cit
l$i
construiescretelesuficientdesoli-deincairiaintedeaaveanevoiedeele.Atuncicindeel'unsfataproapcintotdeauna
acestiaobtinunrasp
nnsrapid."'Reteleleinformalesintextremdeimportantepentrurezolva-reaproblemelorneprevazute."Organizatiileforrnalaexistapen-
tru
are~olvap~oblemele
usor
de
anticipat",
eel
p
utin
asaarata
unstudiureferitorlaa.cesteretele."Daratuncicindaparproble-menea$teptate,
organizatule
informaleintrainaetiune.Aceastareteaext_remde~o~nplexadelegaturisocialefor~eaza
0
echipade
coleg
i
gata
or
icin.dde
actiurie9i
careseinHire;;teinmodsur-
prinzator,transformindu-so
in
retele
stabile.
Retelele
informale
se
a~a.ptea~a
rnat
.repede
si
se
rnisca
rapidpe
diagonala,elrptic,
depa1;>Ind
birocratia
pentruarezolva
propriu-zistreaba.r-"
AnalizaacestorreteleinformalearatafaptulcadesioarneriiiIucreazazideziimpreunanulnseamna
neaparar
caauincrede-reunulincclalalt,pentrua-;;iimparta;;iinforrnatumaiintime(cumar
fi
dorintadea-;;ischimbasIujbasauresentimentelafatadecomportamentul
A
unui;;efsaua1colegilor)
:;;i
riici
nulevortransformaincrize.Intr-adevar,unpunctdevederemai
sofisti-
cat~supraretelelorinformalearatacaexistaeelputintreicate-gOTndereteledeeomunicare-cinecucinevorbeste:reteauaexpertilor,bazatapepersoanelecare
sint
pregatito
'503.'
de~sfa-
turi:siretea.ua
de
mcredere.
Sa
fii
unpunetnodal
irrtr-o
reteaaexpertilorInseamnasaai
0
foarte
buna
reputatieindom~niultehnic,eeeaceadeseaduce
Ia
0
avansare.Nuexistalnsanici
0
legatura
intrea
fi
expert
si
a
fi
0
persoana
incare
ceilalti
sa
aibaincredcrepentrua-simarturisi
secretele,indoielilesiv~lnerabi-
Iitatilc.
Un
rnictiran
localsauunmicromanagerpoaresa
fie
unmareexpert,darnuvainspiraincrederesiatunci,dovedindu-soincapabilsaconduca,1$ivapierdesieficierrtalaniveluluneire-
Conducin.dcu.
i
nirna
203
teleinformale.Cclebritatileuncifirrne5ini:adeseaaceiangaja!icareaufoartemulte
re
latiiin
toateretelele,indifereritca
esteyorbadeceadecornunicare,deceaaexpertilorsaudeceadein-credere..
Dincolo
detalentulde
a
organiza
acesteretcleesentiale,
in
caz
ul
celcbritatilorsa
observat,
Ialaboratoarele
Bell,
di
ele
an
stiutsa-sicoordonezefoarte
eficient
eforturile
In
echipa:s-au
doveditlideri
inconstruirea
unuiconsens.Au
reusitsavadaIu-
cruriledinperspectivacelorlalti,adicadinaeeeaaclienrilorsaua
celorlaltimembriai
eehipei;au
datd
o'vadadeputerede
COI1-
vingere;
:;>i
au
i'ncrrraja
t
cooperarea,
evitind
conflictele.
Teate
acesleasebazeazapecapacitatisociale,dreptpentrucarecele-britatileaudovediteaausiunaltatributesential:capacitateadealuainitiative-dea
fi
suficientdernotivatipentruasumaraspuridereamaipresusdeslujbaoficiala-
$i
deautoadminis-hare,insensulreglariieforturilordetimpsidemurica.
Toate
acestecapacitatidesigurcasrntaspectealeinteligenteiernotio-nale.
Exista
semneputerniee
ca
de
fapt
ceea
ce
se
In
tirnpla
lalabo-
ratoareleBell
arfidebunaugur
pentruviitoareaexistentaa
corrrpani
i
or,pentrulumeademiine,incarecapacitatilefunda-mentaleale
inteligenteiemotionale
vor
fi
tot
mai
importante
in
rnuricainechipa.
in
colaborari.
in
ajutorarca
oamenilorde
a
in-vatauripreunacumsalucreze:maiefieient.Avindinvedere
ca
serviciflebazatepecunoasteresicapitalulintelectualdevintotmaiimportante
Ia
nivelulfirmelor,Imhunatatireafelului
In
careoameniirrruncesc'irrrpreunavadeveni
0
calemajoradesporireacapitaluhriintelectual$1inaceastavaconstadifercntaesentia-Iiia
concurentei.
Pentru
ase
descurcasipentruasupravietui,companiile
ar
facebinesa-$i
sporeascaintcligentaemotionala
colectiva.
 
Mintesimedicina
-Cinete-a
tnuata:
ioateastea,doctore?
Rdspunsulavenititnediat:
-Suferinta.
.ALBERTCAMUS,
Ciuma
o
vagadurereinvintrern-atrimisladoctor.Nupareanimicneobisriuit,pinaceels-auitatmaiatentIarezultatulanalizeideurina.Arernarcathernaturiiinurina."Af?vreasateducilaspitalsisarnaifadnisteanalize...alefunctieirirrichrlor.Citologie...",mi-aziselpeuntonprofesio-nal.Nicinurnaistiubinecearnaispus.Minteameaseblocasepecuvintul
ciiologie.
Cancer.Irniamintescfoartevagdeexplicatiapecaremi-adat-oinprivintalocului
~i
azileiIncareurmasafacanalizelepentrusta-bilireauuuidiagnostic.Erauiridicatiiextremdesimple,daramfostnevoit
5a-1
'intrebdetreisaudepatru
ori
Citologie-
min-teameanumaiscapadeacestcuvint.EIrnaf<'keasarnasimtca;;1cumasfifostjefuitchiarinfatacasei.Oaredeceamreactioriatatitdeputernic?Laurmaurmei,doctorulrneueradoarfoarteatentsicompetentsivroiasaveri-ficetoateposibihtatilepentrustabilireaunuidiagnostic.Erapu-tinprobabilsafieyorbade~ancer,daraceastaanalizaIogicanumaicontainacelmoment.Inlumeabolii,emotiiledetinsupre-maria,iarfricaestesingurutgind.Putern
fi
atitdefragiljdinpunctdevedereemotionalatunciciridsuferimdecevapentru
ca
stareanoastramentaladebinesebazeazainpartepeihrziadeinvulnerabilitate.Boala-maialesunagrava-distrugeaceastailuziesinaruiepremisaconformcareialumeanoastraesteunaaexistenteiindeplinasiguranta.Dintr-odata,nesim-timplinideslabiciuni.neajutoratisivulnerabili.Problemasurvineatuncicindpersonalulrnedicalignorafe-lulincarereactioneazapacientiidinpunctdevedere
emotional,
chiardacaartrebuisasepreocupedestareanoastraexclusivfi-zica.Aceastairidiferenta
fa!a
derealitateaernotionalaaboliine-
Mintesimedicina
205
glijeaza
0
evidenracarearata
ca
stareaemotionalaaoamenilorpoatejucauneoriunrolsemnificativinvulnerabilitatealor
fata
de
boalasi
peparcursul
perioadei
derefacere.Sisternulmedicalmodem
estemult
prea
adesealipsit
de
inteligenta
emotionala.Pentrupacient,oriceintilnirecuasistentasaucudoctorulpoate
fi
0
sansadeaobtineinforrnatiilinistitoare,deagasimin-giieresaudeagasioconsolare-sauatuncicindsiruatiaesteabordataInmodnefericit,deadescoperi
0
invitatieIadezriadej-de.Dinpacate,
rrrult
prea
adeseapersonalul
medical
este
grab
it
sauiridiferentfatadedisperarea'pacientilor,Sigurcaexistaasis-tenteintelegatoaresaumedicicare-sigasesctimpsaIinisteascasausainformezesinudoarsaadminisl:rezeuntratament.Ten-dintaeste!nSaspreununiversprofesionallncareimperativeleinstitutionalepotfacepersonalulmedicalsauitedepunctelevulnerabilealepacienttlorsausafiepreagrabitpentrualelua
in
searna.Separecalucrurilechiarsemrautatescincadrulcru-deircalitatiasistemuluimedical,caredepindeprearrrultdecro-nometrareapecare
0
fao-contabilii.Dincolodeargumentulumanitarpotrivitcar'uiamcdiciiartrebuisaaducanunurnaileac,cisialinare,existasialtemotivedinrealitateapsihologica$1socialaapacientiloraflatedeastadatapetarImmedical,sinuinafaralui.Existadeja
0
bazastiin-tificaconforrncareiaapaTe
0
Iimitaaeficientei
medicate
inpe-~ioadaprofilactica,dar
$i
inlimpultratameritului.Ace~staefi~cientapoate
fi
sporita
trafind'
stareaernotionalaapac:en~lUlodatacustareasarned.icala.Evident,riuIntoatecazurile
91
nuintoatesituatiile.Cautindinsadatedinsutelesisuteledeca-zuriexista
0
crestereinmediedestuldemaredinpunetdeve-deremedicalaeficienteipentruaputeasugeraca
0
interventie
emotionulii
artrebui
sa
fiepartecornponentaaingrijiriimedica-Ie,rnaialesinbolilegrave.Dinpunetdevedereistoric,medicinainsocietateamodernasi-adefinitrnisiuneacaHindaceeadeavindeca
boli-
neregu-
iile
deordinmedical-side
aignora
stareapacieniului-
sup
or-
tareabolii.Pacientii,acceptindacestpunetdevederereferitorIaproblemalor,auintratintr-unfeldecorispiratieatacerti
t;>i
au
in-
ceputsaignorereactiaemotionalaIaproblemelelormedicale-sausaconcediezeacestereactii,socotiridu-leirelevantepentruproblemainsine.Aceastaabordareestereintaritasidemodelul

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->