Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUPERSHADOW 250

SUPERSHADOW 250

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 607|Likes:
Published by aliko
Keeway, Supershadow 250 manual.
Keeway, Supershadow 250 manual.

More info:

Published by: aliko on Sep 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
SUPERSHADOW 250
KULLANICI ELK‹TABI
 
KEEWAY MOTOS‹KLETLER‹N‹ TERC‹H ETT‹⁄‹N‹Z‹Ç‹N TEfiEKKÜR EDER‹Z.
UYARI
Bu k›lavuz güncellenmifltir ancak,
Keeway'in
gelifltirilmesinden dolay›alm›fl oldu¤unuz motosiklet ile bu k›-lavuz aras›nda baz› farkl›l›klar olabi-lir; her hangi bir sorunuz oldu¤undayerel
Keeway
Yetkili Servise baflvu-run.Bu k›lavuzda bahsedilmeyen tamir-ler veya gerekli aksesuarlar için ye-rel
Keeway
Yetkili Servise baflvurun.Sadece
Keeway
yedek parçalar›n›ve aksesuarlar›n› kullan›n.
1
Bu k›lavuzdaki baz› iflaretlerin an-lamlar›:Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanabi-lecek potansiyel tehlikeleri belirtir.
D‹KKAT
Araç hasar› ile sonuçlanabilecek po-tansiyel tehlikeleri belirtir.
TAVS‹YE
Bak›m› kolaylaflt›rmak veya talimat-lar› daha aç›k hale getirmek için özelbilgileri belirtir.
 
33
ieü
 
‹NDEKS
Güvenli Sürüfl...................................................... 3Motosikletinizi tan›y›n .......................................... 4Alet ve göstergelerin yerleri ................................ 5Göstergelerin aç›klamas› .................................... 6Ana dü¤meler...................................................... 7Kontak.................................................................. 8Direksiyon kilidi.................................................... 8Bölmelere eriflim.................................................. 9Sele...................................................................... 9Kask kancaskilidi .............................................. 9Yak›t deposu........................................................ 10Yak›t pompas›...................................................... 10Motorun Çal›flt›r›lmas›.......................................... 11
Motorun marfl pedal› ile çal›flt›r›lmas› (kick starter)
.... 12Sürüfl.................................................................... 12Vites de¤ifltirme .................................................. 13H›z ayar› .............................................................. 13Fren sistemi ........................................................ 14Park etme ............................................................ 14Rodaj.................................................................... 15Motosikletinizi tan›mlama .................................... 15Motosikletin kontrolü............................................ 16Günlük kontrol...................................................... 16Düzenli kontrol .................................................... 16Frenler.................................................................. 17Motor ya¤›............................................................ 18Arka amortisör .................................................... 19Buji ...................................................................... 19Hava filtresi.......................................................... 20Akü ...................................................................... 20Sigorta.................................................................. 21Karbüratör............................................................ 21Tahrik zinciri ........................................................ 21Y›kama ................................................................ 22Muhafaza ............................................................ 22Muhafazadan sonra ............................................ 22Kontroller ve bak›m.............................................. 23Teknik veriler........................................................ 24Teknik özellikler.................................................... 25
2

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jose Ichure liked this
Bayram Akalın liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->