Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Autoit Macro

Autoit Macro

Ratings: (0)|Views: 278 |Likes:
Published by Ngoc Khanh Do

More info:

Published by: Ngoc Khanh Do on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
 __Nói đến macro nếu những ai đã biết thì có thể thấy rõ tính tiện dụng của nó .Những aichưa biết thì mình xin giới thiệu Macro là gì và cách sử dụng macro ở đây(Bài này chủ yếu dành cho những bạn mới làm quen với autoit .Mình cũng mới làm quenvới autoit nên kiến thức còn hạn hẹp chỉ viết theo những gì mình hiểu,có gì sai sót mongcác pro chỉnh sửa giúp)Macro là những biến đặc biệt của autoit và mang kí tự @ đầu tiên (ví dụ :@error ,@CRLF ...).Mỗi 1 macro mang 1 giá trị lưu trữ riêng .Đặc điểm của nó là ngắn gọn + dễnhớ + dễ sử dụng .Trong autoit Macro được chia ra làm 4 loại :1.Related Marco**@error :Trả lại lỗi của chương trình-Ví dụ :Trong inputbox[autoit]#cs@error=1 :Nút cancel đã được ấn@error=2 :Hết thời gian đợi để bấm@error=3 :Hộp thoại k xuất hiện@error=4 :Hộp thoại inputbox k đc phép hiện thị@error=5 :Thông số truyền k hợp lệ@error=0 : Tình trạng bình thường k có gì xảy ra#ceInputBox(0,"","")If @error=1 ThenMsgBox(0,'Thông báo',"Nút cancel đã đc ấn",3)EndIf [/autoit]**@ScriptName :Trả về tên chương trình hiện tại-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"Tên file là : ",@ScriptName)[/autoit]**@ScriptDir :Đường dẫn tới thư mục chương trình hiện tại-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"Đường dẫn : ",@ScriptDir)[/autoit]**@ScriptFullPath: Đường dẫn đầy đủ tới chương trình hiện tại (=@ScriptDir +@ScriptName )-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"Đường dẫn đầy đủ: ",@ScriptFullPath)[/autoit]**@ScriptLineNumber òng hiện tại mang marco này-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"LineNumber : ",@ScriptLineNumber)[/autoit]**@WorkingDir :Thư mục hiện tại đang làm việc-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"Đường dẫn thư mục : ",@WorkingDir)[/autoit]
 
**@AutoItExe : Lấy đường dẫn đầy đủ của file autoit-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"full path : ",@AutoItExe)[/autoit]**@AutoItPID :PID của các tiến trình đang chạy của autoit-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"PID : ",@AutoItPID)[/autoit]**@AutoItVersion :Phiên bản của autoit đang cài đặt-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"Version : ",@AutoItVersion)[/autoit]**@AutoItX64: Trả về giá trị nếu đang chạy theo phiên bản x64-Về 1 nếu đúng ,ngược lại là 0**@HotKeyPressed : Phím nóng cuối cùng đc ấn-Ví dụ :[autoit]HotKeySet("{F3}","exitt") ;tạo phím nóng gọi tắt 1 hàmDo ;tạo vòng lặp tận để chương trình k outToolTip("Test",0,0)Until 0 Func exitt() ;tạo hàm$hotkey=@HotKeyPressedMsgBox(0,"",$hotkey)ExitEndFunc[/autoit]**@compiled :Trả lại khả năng biên dịch thành công hay k của chương trình-Trả về 0 nếu chưa biên dịch-Trả về 1 nếu đã biên dịch thành công-Ví dụ :[autoit]MsgBox(0,"",@compiled)if @Compiled=1 ThenMsgBox(0,"Thông Báo","Đã dịch thành công")EndIf ;Biên dịch ra là đc ^^[/autoit]**@exitCode :Lấy mã đc trả lại bởi hàm exit(thoát)@exitCode =0 :hàm Exit chạy bình thường(mặc định)@exitCode = 1:Chương trình bị thoát mà do 1 nguyên nhân nào đó**@EXITMETHOD :Nhận hình thức đi theo của hàm OnAutoItExitRegister (hàm giúpgọi 1 hàm khác khi thoát chương trình)@EXITMETHOD =0 :Tự nhiên thoát hàm
 
@EXITMETHOD =1 :Thoát do chương trình chỉ định@EXITMETHOD =2 :Thoát bằng nút icon trên khay hệ thống@EXITMETHOD =3 :Thoát vì người dùng logoff hệ thống@EXITMETHOD =4 :Thoát vì người dùng tắt máy(mã trả lại có thể dùng hàm @exitcode)**@extended :Mở rộng sự hoạt động của các hàmVí dụ:[autoit]$text = StringReplace("autoit viet net", " ", "-") ;thay thế kí tự "" trong text bằng"-"$textreplace = @extendedMsgBox(0, "Văn bản đã thay thế", $text)MsgBox(0, "Số kí tự đã thay thế", $textreplace)[/autoit]**@NumParams : Số tham số được truyền khi gọi hàmVí dụ :test("autoit",".net")[autoit]Func test($a,$b)$numparam=@NumParamsMsgBox(0,$a,$b)MsgBox(0,"Số tham số được truyền",$numparam)EndFunc[/autoit]**@COM_EventObj :Đối tượng COM sự kiện đang được truyền vào**@GUI_CtrlId :ControlID của GUI cuối cùng được click (chỉ có tác dụng trong chứcnăng GUICtrlSetOnEvent.**@GUI_CtrlHandle :Handle của GUI cuối cùng đc click(chỉ có tác dụng trong chứcnăng GUICtrlSetOnEvent.**@GUI_WinHandle :GUI handle cuối cùng đc click, chỉ áp dụng cho chế độ Event trênGUI Những marco dưới đây đc sử dụng cho các hàm WinSetState, Run, RunWait,FileCreateShortcut và FileGetShortcut :**@SW_DISABLE :Vô hiệu hóa window**@SW_ENABLE :Hủy window đã vô hiệu hóa-Ví dụ :[autoit]Run ("Notepad") ;chạy notepad trong máyWinWaitActive("Untitled - Notepad") ;chờ đến khi notepad đc gọiSleep(1000) ;dừng 1sWinSetState("Untitled - Notepad","",@SW_DISABLE ) ;vô hiệu hóa notepadSleep(7000) ;dừng 7s

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->