P. 1
Bacalaureat bilete proba orala 2010 limba romana biletele 76-150

Bacalaureat bilete proba orala 2010 limba romana biletele 76-150

Ratings:
(0)
|Views: 8,225|Likes:
Published by revistaliterara
Bacalaureat bilete proba orala 2010 limba romana
Bacalaureat bilete proba orala 2010 limba romana

More info:

Published by: revistaliterara on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 P r o  b a A
Ministerul Educa
iei, Cercet
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Proba A)
Examenul na
ional de bacalaureat 2010Proba A)15-17 februarie 2010Bilet nr. 76
Oricât de straniu ar p
rea, cititorul mediu (
ş
i nu numai el) se simte aproape insultatintelectual când i se spune c
acel altceva de dincolo de text pur
ş
i simplu nu exist
. O atareabsen

i se pare scandaloas
, textul însu
ş
i devine ininteligibil, autorul, condamnabil pentruc
nu vrea s
spun
nimic (de
ş
i spune). Acceptarea literalit

ii poeziei (
ş
i modificarea înconsecin

a imagina
iei lecturii) este prima
ş
i poate cea mai însemnat
condi
ie a recept
riiadecvate a lirismului modern.Desigur, tenta
ia interpret
rii apare, ea poate fi chiar foarte puternic
; f
r
ea nici nus-ar putea na
ş
te acea senza
ie de bog

ie semantic
inepuizabil
gata s
se reverse, s
 explodeze, s
disloce, prin for
a ei misterioas
, categoriile limbajului. Orice interpretareparticular
se va lovi îns
de con
ş
tiin
a posibilit

ii unui num
r indefinit de interpret
ri celpu
in tot atât de justificate. Ambiguitatea poeziei moderne (dimensiune a înse
ş
i con
ş
tiin
eimoderne a poeticului) este rezultatul direct al unei lecturi literale.(text adaptat dup
Matei C
linescu,
Conceptul modern de poezie 
)[Cite
ş
te cu voce tare textul.]1. Formuleaz
r
spunsuri la întreb
rile de mai jos, referitoare la situa
ia de comunicare dintextul dat:a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic
rii?b. Ce elemente importante de con
inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Argumenteaz
-
ir
spunsul.2. Care este opinia ta despre
rolul literaturii 
în formarea unui tân
r? Sus
ine, cu argumente,opinia prezentat
.
 
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 P r o  b a A
Ministerul Educa
iei, Cercet
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Proba A)
Examenul na
ional de bacalaureat 2010Proba A)15-17 februarie 2010Bilet nr. 77
Etnogeneza românilor apare ca având trei componente fundamentale: substratulgeto-dac; stratul roman; adstratul slav. Limba român
este o limb
latin
, structuragramatical
 
ş
i cea mai mare parte a fondului principal de cuvinte (60%) fiind de origine latin
.Formarea poporului român a urmat acelea
ş
i faze ca
ş
i etnogeneza italienilor, francezilor,spaniolilor
ş
i portughezilor.
Ş
i în cazul acestor popoare se întâlnesc cele trei componente debaz
: substrat, strat
ş
i adstrat. […]Odat
cu încheierea etnogenezei românilor, în secolele VIII-IX, apar
ş
i primelemen
iuni în sursele externe despre români. În aceste izvoare, ei sunt denumi
i vlahi, valahi,volohi, blachi, variantele unui termen care, dup
ce a desemnat un trib celt, a fost folosit devechii germani pentru a-i numi pe romani
ş
i galii romaniza
i
ş
i a sfâr
ş
it prin a fi folosit pentrua-i numi pe locuitorii Peninsulei Italice. Din lumea german
, el a trecut apoi în cea slav
,pentru a-i desemna pe romanici, iar de aici la bizantini,
ş
i de la ei în alte zone etnico-culturale.(text adaptat dup
Florin Constantiniu,
O istorie sincer 
a poporului român 
)[Cite
ş
te cu voce tare textul.]1. Formuleaz
r
spunsuri la întreb
rile de mai jos, referitoare la situa
ia de comunicare dintextul dat:a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic
rii?b. Ce elemente importante de con
inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?c. Ce tip de text este acesta? Argumenteaz
-
i r
spunsul.2.
Cunoa 
ş
terea istoriei na 
 
ionale 
prezint
interes pentru noi, cei de azi? Sus
ine, cuargumente, opinia prezentat
.
 
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 T e l e o r m  a n  -  1 1 3 5 9
 C O L E G I U L  T E H N I C  G - R A L  D.  P R A P O R G E S C U  T R. M A G U R E L E
 P r o  b a A
Ministerul Educa
iei, Cercet
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Proba A)
Examenul na
ional de bacalaureat 2010Proba A)15-17 februarie 2010Bilet nr. 78
 
Dar mai cu seam
îmi amintesc de o dup
-amiaz
de var
, când toat
casa dormea.Am ie
ş
it din odaia noastr
, a fratelui meu
ş
i a mea,
ş
i, de-a bu
ş
ilea, ca s
nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon. Aproape c
nu-l cuno
ş
team, c
ci nu ni se îng
duia s
intr
m decât la zilemari sau când aveam musafiri. Cred, de altfel, c
în restul timpului u
ş
a era încuiat
cu cheia.Dar, de data aceasta, am g
sit-o descuiat
 
ş
i, tot de-a bu
ş
ilea, am p
truns în
untru. În clipaurm
toare, emo
ia m-a
intuit locului. Parc
a
ş
fi intrat într-un palat din basme: storurile eraul
sate
ş
i perdelele grele, de catifea verde, erau trase. În odaie, plutea o lumin
verde, irizat
,ireal
, parc
m-a
ş
fi aflat dintr-o dat
închis într-un bob uria
ş
de strugure. Nu
ş
tiu cât timp amr
mas acolo, pe covor, respirând anevoie. Când m-am de
ş
teptat, am început s
înaintez cugrij
pe covor, ocolind mobilele, privind cu nesa
m
su
ele
ş
i etajerele pe care se aflau a
ş
ezatefel de fel de statuete, ghiocuri, sticlu
e de cristal, cu
ite de argint, privind mai ales oglinzile mari,vene
iene, în ale c
ror ape adânci
ş
i clare m
reg
seam altfel, mai crescut, mai frumos, parc
 eu însumi înnobilat de lumina aceea ajuns
acolo dintr-o alt
lume.(Mircea Eliade
,
Memorii 
 )
[Cite
ş
te cu voce tare textul.]1. Formuleaz
r
spunsuri la întreb
rile de mai jos, referitoare la situa
ia de comunicare dintextul dat:a. Cine este emi

torul mesajului? Precizeaz
perspectiva
ş
i inten
iile autorului în textul demai sus.b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Argumenteaz
-
ir
spunsul.c. C
rui stil func
ional îi apar
ine textul de mai sus? Motiveaz
-
i r
spunsul.2. Folosind ca punct de plecare urm
toarea afirma
ie a lui Mircea Eliade, sus
ine, cuargumente, opinia ta despre
rela 
 
ia omului cu timpul 
:
reg
seam întotdeauna aceea
ş
iplenitudine, în care m
l
sam s
alunec ca într-o clip
f
r
durat
, f
r
început
ş
i f
r
 sfâr
ş
it”.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
xuedezu liked this
Ciprian George liked this
Dumitru Ema liked this
Alina Aleena liked this
Catalin Stoichici liked this
Cosmin Salca liked this
Ioana Eliza liked this
Mada Madalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->