Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Resensi Basa Sunda

Resensi Basa Sunda

Ratings: (0)|Views: 679|Likes:
I just wanna share all of my highschool documents, coz I don't need that anymore, hope you like it and be useful. Don't forget to follow me. :D
I just wanna share all of my highschool documents, coz I don't need that anymore, hope you like it and be useful. Don't forget to follow me. :D

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Moses William Yuwono on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2011

pdf

text

original

 
LaleurBodas
 Pangarang :SamsuPenerbit : PT KiblatBukuUtama Sri GirimuktiCitakan ka-5 taun 2002 Ayasawataracarita, anubangunngahajadijieunku nu ngarangnapikeunngaganggayongnu maca,ngajaknuturkeunkapanasarannepikapungkascarita.
 LaleurBodas
karanganSamsu (nuayeunaditerbitkeundeuiku
 PT KiblatBukuUtama
), bawirasa, kaasup kanakategoricarita nu matakpanasaran tea.Dina padumukansastraSunda, carita-carita nu matakpanasarantehkaitungrea;saperti
 Rajapati di Pananjung 
(Ahmad Bakri),
 Kalajengking 
(Anna Mustikaati),
 MayitdinaDahanJengkol 
(Ahmad Bakri),
Si BedogPanjang 
(Ki Umbara), jeungrea-readeui. Carita-carita model kituteh, sokayaoge nu nyebutcaritadetektifatawamisteri. Naha
 LaleurBodas
kaasupcaritadetektif?Dukatah.Ngan nu ecesmah,ayatokohanudisamunikeun, henteuwakasinanembongan.Nyatokoh eta anudipake³eupan´ sangkanmatakpanasaranteh.Malah, lain baedisamunikeun, kelemengnaogebangunngahajadibuni- buni.Samemehnepi kana kacapanungtungmah, nu macatandatanyakeneh, sahasabenernaLaleurBodasteh.Enya, aridijieunnamahjamanbehditu (samemehperang), tapipasipatanmanusaanuayadina eta carita, bisajadinepikaayeunaogemasihkenehnyampak. KituceukAjipRosididinapanganteurna. Cindekna,gambaranmanusaanubogasipatsirik-pidik, masihkenehlanggengnepikaayeuna. Tina kituna, henteukarasabari,najanLaleurBodasdibacadinajamananugeusbeda, puluhantaunsabada eta caritaditulisku nu ngarangna.Caritanamahbasajanbae, henteupabeulit.TokohBasrijeungLili, geuslilapapacangan. Hijimangsa, basamaranehnakeurngadonniis di Haur, bet nyaksianlampahteuuniantaraDidijeungSumari.AriSumarnitehapanpamajikanSobari, sobatna.Tangtubae, BasrimoalnganteppagaweanSumarnikituteh.Peuting eta keneh, Basrinarimasuratti ³LaleurBodas´, anueusinanyaramkaluarpeuting. Isukna, basaBasrinepunganSobari (dadakunamahbebejarekinditmasantren), sobatnaogesaruameunangsurattiLaleurBodas.EusinanyaritakeunkalakuanSumarni tea.Di bejaankuLaleurBodasdeuih, hijipeutingSobaribisanangenan,Sumarnitehenyanyolowedor.DidikaperegoasupkaimahSumarningaliwatanjandela, sabot Sobarieuweuh(padahalmahnyerangkeuntinadapurancau). Dididigerebeg.Hijimangsa, Basriinditninggalkeunlembur, rekmasantren.Kapaksa kudu pisanjeungLili.Lilimasrahkeunali, itung-itungngagantikasono. Basakeur di otobeus, Basringarenjagdeuibae.SurattiLaleurBodasgeusnyampakdinasakuna.Sajeroningkitu, DidianuasadiwiwirangkuBasri, nyiarrupa-rupaakalpikeunnyilakakeunmusuhna.Niatgorengna dihateankuSubita, lanceukna.Mimitina, SubitanyieunsuratpalsukaBasri, anuditandatangankuLili. Eusina, menta etaalidibalikkeundeui. Niatkitutehdibantuankubadegana, GapurjeungGani.Basribingung,asateugugurteuangin.Untungnamanehnameunangakal.Manehnanyieunalitironanana, anupersisjeungalipamereLili.Ali palsuteh, kuSubitadipakeeupan.NgahajasinadipakekuNyimasYutiah, pamajikanana,ngarahkatenjoeunkuLili.YutiahdipitenahgeussalingkuhjeungBasri, minangkabuktina, alijeungsuratpalsu tea.YutiahdiserahkeunkuSubita.LilisoranganngarasaditeungteuingankuBasri.BasaSubitadatangngalamar,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->