Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
The Gulen Movement Perceptions of Democracy Secularism Religion and Public Sphere Gulen Hareketi Demokrasi Laiklik Din Ve Kamusal Alan Algilamalari

The Gulen Movement Perceptions of Democracy Secularism Religion and Public Sphere Gulen Hareketi Demokrasi Laiklik Din Ve Kamusal Alan Algilamalari

Ratings: (0)|Views: 337 |Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 THE GÜLEN MOVEMENT: PERCEPTIONS OF DEMOCRACY, SECULARISM,RELIGION AND PUBLIC SPHEREThesis submitted to theInstitute of Social Sciencesin partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of ArtsinPolitical Science and International RelationsbyMetin ÖzerBo
ğ
aziçi University2007
 
 iiiThesis AbstractMetin Özer, “The Gülen Movement: Perceptions of Democracy, Secularism,Religion and Public Sphere”This thesis aims to provide an investigation of the Gülen Community’s perception of the state, democracy and secularism as well as the public- private sphere distinctionand to provide an evaluation of these perceptions with a theoretical framework, froma critical point of view. The main question for the thesis is whether the GülenCommunity contributes to the transition to and the consolidation of democracy inTurkey. Thus, while the weak points in works done regarding this movement up untiltoday will be brought out, its current socio-economic structure as well as theactivities on the educational and political domains is going to be analyzed.Taking into consideration the fact that this movement should not be studiedonly by looking at Fethullah Gülen’s perceptions, the themes that have commonlyexisted in interviews made with the Gülen movement members among whom nine of them were teachers, three of them were craftsmen and two of them were womeninterviewees would be analyzed critically.Finally, thanks to these interviews, it would be looked at what kind of statemodel is desired by the movement and at how the concepts such as democracy,secularization and public sphere are perceived by the community with a critiquebased on a theoretical framework. Hence, this thesis further aims to find out whetherthe Gülen Community is a civic organization that promotes pluralism or not inTurkey which has a multicultural society and whether it contributes to theconsolidation of democracy or not.KEYWORDS: Fethullah Gülen, Democracy, Civil Society, Secularism,Public Sphere.
 
 ivTez ÖzetiMetin Özer, “Fethullah Gülen Hareketi: Demokrasi, Laiklik,Din ve Kamusal Alan Algılamaları”Bu tez, Gülen cemaatinin, devlet, demokrasi ve sekülarizm kavramlarını nasıltanımlayıp kavradıklarını; özel alan ile kamusal alan arasındaki ayrımı nasılyaptıklarını belirlemek ve bunlara teorik bir çerçeve ı
ş
ı
ğ
ı altında ele
ş
tirel bir gözlebakarak de
ğ
erlendirme yapmak amacındadır. Tezdeki temel soru Fethullah Gülenhareketinin Türkiye’de demokrasinin yerle
ş
mesine ve geli
ş
mesine olanak sa
ğ
layıpsa
ğ
lamadı
ğ
ıdır. Buradan hareketle, bugüne kadar bu hareket hakkında yapılançalı
ş
malarda var olan eksik noktalar belirtilip bu hareketin hâlihazırdaki sosyo-ekonomik yapısı incelenerek siyaset ve e
ğ
itim alanlarındaki eylemleri açıklanacaktır.Hareketin sadece Fethullah Gülen’in dü
ş
üncelerine bakılarak incelenmemesigerekti
ğ
i göz önünde tutularak Gülen Hareketi içerisinde olduklarını belirten,içlerinde 9 tanesi ö
ğ
retmen, 3 tanesi esnaf 12 erkek ile birlikte 2 bayan üye ileyapılan röportajlarda ortaya çıkan ana temalar ele
ş
tirel bir gözle incelenecektir.Son olarak bu röportajların yardımı ile hareketin nasıl bir devlet modeliöngördü
ğ
üne, demokrasi, sekülarizm ve kamusal alan gibi kavramları nasıltanımladıklarına bakılacak ve teorik bir çerçeve içinde bunlara ele
ş
tirilersunulacaktır. Böylece Gülen Hareketinin Türkiye gibi çok kültürlü bir ülkedeço
ğ
ulculu
ğ
u ön plana çıkartan bir sivil toplum hareketi olup olmadı
ğ
ı, demokratikkültürü derinle
ş
tirmeye katkısı olup olmadı
ğ
ı anla
ş
ılmaya çalı
ş
ılacaktır.ANAHTAR SÖZCÜKLER: Fethullah Gülen, Demokrasi, Sivil Toplum,Sekülarizm, Kamusal Alan.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
steve_y liked this
sadusadu liked this
dadash_sebo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->