Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đà Nẵng

Đà Nẵng

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by nganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

 
Rác tn công môi trng ³sch´ à Nngi quanh khu vc à Nng, ngita d nhn ra trên các va hè rngrãi,p,khang trang xut hin«rác. Rác ln, rác nh tha thtnhng  âu cng có, nm vung vãikhp ni. Nhiu ni rác dày c cómùi hôi thúi rt khó chu.
Rác thi sinh hot tp kt di lòng ng à Nng
Ch Hòa Khánh, ch Cn, ch Hàn«rác c dn dp thng xuyên nhng ncthi bn vn còn li có mùi rt khó chu.  trung tâm Bic C và các ng Hàm Nghi, ng Lý Thái T, ng Bch ng«rác ni lông,  n, thc ung thac vt ba bãi trên va hè, tràn xung c lòng ng.Quanh nhng trng i hc thành viên ca H à Nng,các trng Cao ng,Trung cp ngh, trng trung cp« rác giy, rác t ri vun vãi khp cngtrng.Xóm tr sinh viên ông úc làm vn  rác thi trnên bc bi. Trênng Tôn c Thng, ni t c s i hc Bách Khoa và H S Phm rác rirác khp va hè, tha tht nhng bn.
 
 
 Rác trc công trng i Hc do sinh viên vt li không có ai thu gom
T
hành ph du lch bin ang b ³bn´
à Nng ang là mt trung tâm du lch khá lý tng ca du khách nc ngoài vàtrong nc.Tuy nhiên, khi thành ph không còn gia c môi trng ³sch´ thìn tng ca du khách i vi à Nng s ngày càng gim i.Tình trng này ctip din thì m quan ô th à Nng s xung cp mt cách nghiêm trng.Vi tình hình nng nóng nh hin ti, bnh dch rt d lây lan nu vn  rác thivn tip bin.Nhng thc t vn  này ang din ra mt cách phc tp và khókim soát.Vy âu là nguyên nhân ca vn  này?
T
hùng rác ít.
S lng thùng rác t  nhng ni ông ngi ch khong t 3 n 4 cái, nhiuni ch có 1 thùng rác hoc không t thùng rác. S thùng rác quá ít dn n rácluôn trong tình trng quá ti. S lng công nhân và xe chuyên dng s lý rác caCông ty môi trng à Nng ít, không th m bo thu gom và s lý rác trit .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->