Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sogutma Elektriksel Devre Elemanlarinin Montaji

Sogutma Elektriksel Devre Elemanlarinin Montaji

Ratings:
(0)
|Views: 11,407|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMESO
Ğ
UTMA ELEKTR
İ
KSEL DEVREELEMANLARININ MONTAJI
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ...................................................................................................................ivG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31. TERM
İ
KLER.......................................................................................................................31.1. Termi
ğ
in yap
ı
s
ı
ve çal
ış
ma prensibi .............................................................................31.2. Termik çe
ş
itleri.............................................................................................................41.3. Rölenin Yap
ı
s
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi..............................................................................41.4. Röle Çe
ş
itleri ................................................................................................................61.4.1. Ak
ı
m Rölesi...........................................................................................................61.4.2. Potansiyel (Voltaj) Rölesi......................................................................................61.4.3. Is
ı
l Röle..................................................................................................................71.4.4. Elektronik Röle......................................................................................................71.4.5. Defrost Röleleri .....................................................................................................81.5. Termi
ğ
in Montaj
ı
..........................................................................................................81.6. Rölenin Montaj
ı
..........................................................................................................10UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................11ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................13Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................152. KONDANSATÖRLER (KAPAS
İ
TÖRLER) ....................................................................152.1. Kondansatörün Tan
ı
m
ı
, Yap
ı
s
ı
ve Görevi ..................................................................152.2. Kondansatör Çe
ş
itleri..................................................................................................162.2.1.
İ
lk Hareket Kondansatörü....................................................................................162.2.2. Daimî Devre Kondansatörü.................................................................................162.3. Kondansatör Montaj
ı
...................................................................................................172.3.1. Motorlar
ı
n Çal
ış
mas
ı
nda Kapasitörlerin Rölü.....................................................172.3.2. Kapasitör Seçimi..................................................................................................172.3.3. Kapasitör Ar
ı
zalar
ı
n
ı
n Sebepleri .........................................................................172.4. Kapasitör Ölçümü.......................................................................................................182.4.1. Kapasitör Analizörü.............................................................................................18UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................19ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................20Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................223. TERMOSTATLAR............................................................................................................223.1. Termostat
ı
n Tan
ı
m
ı
, Yap
ı
s
ı
Ve Çal
ış
mas
ı
..................................................................223.2. Termostat çe
ş
itleri.......................................................................................................253.3. Termostatlar
ı
n So
ğ
utma Sistemleri
İ
çin Önemi..........................................................263.4. Termostatlar
ı
n Ayar Ve Kontrolleri............................................................................283.5. Termostat Montaj
ı
.......................................................................................................33UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................34ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................36Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–4..................................................................................................384. A
Ş
IRI AKIM RÖLELER
İ
..................................................................................................384.1. A
şı
r
ı
Ak
ı
m Rölesinin Tan
ı
m
ı
......................................................................................384.1.1. Manyetik A
şı
r
ı
Ak
ı
m Rölesi................................................................................38
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gokhan Berberoglu liked this
Ali Merdan Kılıç liked this
Tuğçe Yavaş liked this
yasin_kq1 liked this
Serdar Şenol liked this
Zülfü liked this
Ejder Yüksel liked this
yavuz772 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->