Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Goienkaria343

Goienkaria343

Ratings:
(0)
|Views: 279|Likes:
2008ko irailaren 5a
2008ko irailaren 5a

More info:

Published by: Goiena Komunikazio Taldea on Sep 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
AURKIBIDEA
Debagoiena
>04-08
Elkarrizketa
>09
Iritzia
>10-11
Gutunak
>12
Herriak
>15-41
Kirola
>42
Kultura
>44-45
Berri-zakua
>46
Eskelak
>47
Sailkatuak
>48
Gazteak
>50
Komunikazioa
>51
Telebista-Irratia
>52
Non-zer
>54-55
Margarita'Naparrena'gogoan
>43-44
"Arantzazuirudikatzendutenerreferenteaksustatukoditugu"
Iker Uson
Arantzazu Gaur>09
2008ko irailaren 5a > Egubakoitza > VIII. urtea >343. zenbakia > Doan banatzekoa
www.goiena.net
MEMORIA HISTORIKOAIbarreko fusilatuak omendu dituzte'Oroimenaren basoan'
>06
ARETXABALETAHilaren 15ean hasiko dira Zainduzgimnasioan kirol ekintzak
>32
LEINTZ GATZAGAHerriko jaiak hasiko dira gaur,egubakoitza, arratsaldean
>40-41
G2aRealak 49.000 euro pasa zordizkio Debagoieneko futbolari
HITZARMENA
Gure taldeekDiputazioarekin eta Realarekinduten hitzarmenagatik jasotzendute dirulaguntza hori
ERDIA FALTA DA
Diputazioakordainduta dauka hari dagokionzatia; Realak uztailaren 31negin behar zuen ordainketa
HARROBIA LANTZEKO
Klubekmaila txikietako taldeekin lanegitekoerabiltzen dutedirulaguntza hori
>42
FUTBOLA
>REALAREKIN HITZARMENA
Bidegorrienplana,ikusgai
AZPIEGITURAK
>BIZIKLETA
Askotarikobalorazioakegin dituzte
Abuztuan hamabost egune-an zabaldu ondoren, askota-riko balorazioak egin dituz-te Oñatiko merkatariek.Lehenengo hamabostaldianbigarrenean baino jendegehiago ibili dela diote. Mer-katariekin bilduko dira Uda-leko ordezkariak, eurenbalorazioak entzutekoasmoz.
>33
MERKATARITZA
>OÑATI
Gipuzkoako sareosoa dago ikusgai;tartean, ibarrekohiru ibilbideak
>04
Erretiroa55 urteraaurreratzea
EKONOMIA
>MONDRAGON
Mondragon Taldeaklangabeziari aurreegitekoaukerakaztertukoditu
>05
Aretxabaletan,materiaorganikoaaparte biltzekoedukiontziak
Materia organikoak bereizita jasotzeko esperientzia aitzin-daria ipini dute abian Gipuz-koan. Gurean, Aretxabaletanipiniko dituzte edukiontzimarroiak, irailaren 15ean;guztira, 19. Oraingoz gai orga-niko gordina eta begetalabakarrik jasoko dute.Kontuan hartu behar daibarrean zabor poltsetan iaz jaso ziren 18.000 tonetatik,7.500 tona materia organikoustelkorra zela.Dagoeneko 375 familiakegin dute bat egitasmoarekin,eta interesatuek oraindik auke-ra daukate parte hartzeko.
M. ARREGI
EDUKIONTZIAK
Aretxabaletako Udaleko, Debagoieneko Mankomunitateko eta Diputazioko ordezkariak.
 
ASTEKO GAIA
02
GOIENKARIA
2008ko irailaren 5a
IRATI AGIRREAZALDEGI
>ARETXABALETA
Hiri hondakinen gai organikoaaparte jasotzen hasteko esperien-tzia aitzindaria ipini du abianGipuzkoako Hondakinen Kon-tsortzioak, mankomunitateekin,udalekin eta Foru Aldundiarekinelkarlanean. Proba Azpeitian,Azkoitian, Donostiako Amaraauzoan, Zarautzen, Zumaian etaAretxabaletan egingo dute.
DEBAGOIENDARROK, 489 KILO
Debagoienean, iazko datuek era-kusten dute zabor poltsetan jaso-tzen diren hondakin guztien %42(7.500 tona) materia organikoustelkorra dela. Hau da, anima-lia eta landare jatorriko jakiak,prestatuak edo prestatu gabeak,eta inausketa eta lorezaintzakohondakinak. Bestalde, zabor pol-tsara botatzen ditugun hondaki-nen%38 (6.910 tona) gaikako bil-keta zerbitzuetara, edukiontzizehatzetara, bidera daitezkeela.Iaz ia %8 igo zen hondakinengaikako bilketa 2006arekin alde-ratuta, Debagoienean 9.000 tona-ko muga gainditzeraino. Gaika-ko banaketa sistema horren bidez jasotzen den zabor kopurua%30,6ra iritsi da jadanik. Zaborhori berrerabili edo birziklatuegiten da, baita hondakinekinkonposta edo energia sortu ere.
INGURUMENA
>HONDAKIN BILKETA
Inaxio GarroAretxabaletako alkatea, Carlos Ormazabal Garapen Iraunkorreko diputatua eta Pedr
Ontzi marroiakmateriaorganikoa jasotzeko
Baina datu horiek badute bes-te alde bat, alde txarra, hainzuzen. Izan ere, hondakinen gai-nontzeko %70 modu nahasianbotatzen dugu zaborrontzietara,guztiak poltsa berean sartuta.Horrek arazoak sortzen dizkiebatik bat zaborra tratatzen dutenplantetako langileei. Gainera,kontuan hartu behar da 2007an%2,8 igo dela Debagoienean sor-tutako zabor kopurua, 29.000 tona-ko muga gaindituz. Hau da, deba-goiendar bakoitzak, batez beste,1,31 zabor kilo sortu zuen iaz egu-nean, urtean 480 kilo; hau da,2006an baino 13na kilo gehiago.Aretxabaletako datuei begira-tuz gero, zabor poltsetan jaso-tzen diren 1.900 tonetatik, 800tona konpost bihur daitekeenmateria organikoa da.
IRAILAREN ERDITIK ABIAN
Aretxabaleta da, hain zuzen ere,konpostatzerako esperientziaaitzindarirako aukeratutakoherrietariko bat, Debagoieneanbakarra. Jadanik 375 familiakeman dute izena ekimenean par-te hartzeko eta irailaren 12rabitartean oraindik badago auke-ra:
anabel@aretxabaleta.net
hel-bidera idatziz; Arkupe kulturetxera joanda; edo 943 08 10 01 tele-fono zenbakira deituta.
ZER BOTA BEHAR DA EDUKIONTZI MARROIRA?
>FRUTAK ETA BARAZKIAK
Jatorri begetaleko hondakinak,prestatu gabeak: fruta, barazki etaotordu hondakinak.
>LORE ETA LANDAREAK
Etxeko eta baratzeko lore, landare,belar eta inausketako hondakinak.
>PAPERA
Sukaldeko papera, paperezkozapiak, kartoizko arrautza-ontziaketa uhin-kartoi zikinak. (Bestela,edukiontzi urdinera).
>KAFEA ETA INFUSIOAK
Kafea egin osteko hondarrak etairagazkiak; infusio hondarrak etapoltsatxoak.
>APURRAK
Ogi, galleta eta opilen hondakinak.
>AZALA ETA HEZURRAK
Arrautza oskolak, fruitu lehorrenazalak eta fruten hezurrak.
>KORTXOA
Kortxozko tapoiak.
PLAN PILOTUA
Aretxabaletan 19edukiontzi ipiniko dituzte hilarenerditik aurrera hiri hondakinen gaiorganikoa aparte jasotzeko
ZABOR POLTSAK
Debagoieneanzabor poltsetan iaz jaso ziren18.000 tonetatik, 7.500 tonamateria organiko ustelkorra zen
Esperientzia horren berriemateko hitzaldiak egingo dituz-te, eta izena eman dutenei infor-mazio liburuxka banatuko diete,edukiontzi marroira zer bota dai-tekeen eta hondakin organikoakbereizita jasotzearen abantailakazalduz. Horretaz gain, etxeanhondakin organikoak pilatzeko10 litroko ontzia eta 20 poltsakonpostagarri ere emango dizkie-te; baita edukiontzia zabaltzekogiltza ere.Dorleta Gaztañaga aretxaba-letarrak aurrez ere bazuen hon-dakinak birziklatzeko joera, eta,edukiontzi marroiaren berri iza-nik, egitasmoan parte hartzeaerabaki du: "Orain dela 20 urteLodosan izan nintzen lantegibatean, eta han konposta egitenzuten. Oso interesgarria irudituzitzaidan, eta orain aukera nikdaukadanez, egitea pentsatu dut.Hala ere, etxean alaben eta sena-rraren oniritzia eskatu beharizan dut, eta prest azaldu dira",esan digu. Udalak horrelako egi-tasmoa egiteari egoki iritzi dio."Erraz esaten dugu egin behar-ko liratekeela ingurumena zain-tzeko gauzak, eta, pauso horiematea denon esku dagoenez, osopositiboa iruditu zait ekimena",dio Gaztañagak. Uste du jendeakerantzun ona emango diola edu-kiontzi marroiari: "Kostako da jendea ohitzea, baina denborare-kin lortuko da. Beste edukiontzie-kin bezala, pixkanaka gora joan-go da. Gainera, erraztasun askoeman dizkigute hondakinak jaso-tzeko: kuboa, poltsak..."
LEHEN FASEAN, GORDINAK
Lehenengo fasean gai organikogordina eta begetala bakarrikbotatzea eskatu dute eragileek etaurtarriletik aurrera gai organi-ko guztiak bota ahal izango dira."Oraindik ez dakigu prestatuta-ko materia organikoak nahastu-
 
ASTEKO GAIA
03
GOIENKARIA
2008ko irailaren 5a
Harpidedunentxokoa
Iraileko zozketa
Sariak irabazteko
HARPIDETU!
Tel.: 943 08 10 50
20 euro abendura arte
ARBELAITZ JATETXEANAFARI BAT
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena KomunikazioZerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartukodirela. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoensustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbidehonetara idatzita: harpidetza@goiena.com
SARI NAGUSIA:
CD-irratia-stereoaKAMISETA+POLTSAAQUARIUM-EKO SARRERAK
Arbelaitz jatetxeahttp://www.arbelaitz.com943 30 82 20
 ARBELAITZ
DONOSTIA
Otalora kalea 36Lausita kalea 28San Migel Bedarreta auzoa 9Otalora kalea 4Lausita kalea 10Santa Kurtz kalea 13Errekabarren kalea 4Santa Kurtz kalea 23Mitarte kalea 8Errekabarren kalea 22Mitarte kalea 17Araba ibilbidea 1Iralabarri kalea 10Gorbeia kalea 2Nafarroa kalea 6Loramendi kalea 1Araba ibilbidea 36Markole auzoa/Etxebarri 3Markole auzoa/Etxebarri 10
EdukiontzienkokapenaAretxabaletan
Hondakina%T
Materia organiko ustelkorra (1)41,917.548Materia organiko biodegradagarria (2)18,823.389Papera eta kartoia13,832.491Beira5,601.009Ontziarinak14,952.692Bestelakoak (3)2,98537Etxeko hondakin arriskutsuak0,5599Boluminosoak0,4785Inerteak0,85153GUZTIRA10018.009
1: Animalia eta landare jatorriko prestatutako eta prestatu gabeko jakiak eta inausketa eta lorezaintzako hondakinak.2: Larrua, ehunkiak, egurra, haur oihalak eta antzerakoak.3: Zabor poltsa beltzak, ontziak ez diren plastikoak eta metalak,kableak, jostailuak...
Zer botatzen dugu zabor poltsara?
Lasagabaster Mankomunitateko Ingurumen batzorde burua etxeetako edukiontziarekin.
M. ARREGI
Debagoieneko Mankomunitateak zaborren kudeaketaren gaineko2007ko datuak kaleratu ditu, eta horren arabera zaborra dagehien jasotzen dena. Horren ostean daude papera, eskonbroaketa beira. Baina oso ohikoa da zabor poltsara hondakin guztiaknahasian botatzea, eta hondakinen %38 bidera daiteke gaikakobilketako edukiontzietara. Hona hemen zabor poltsara zer botagenuen 2007an debagoiendarrok, guztira 18.009 tona. Horrigainontzeko hondakinak gehituz gero, 29.582 tona hondakin jasoziren iaz Debagoienean.
ta konpostak kalitate ona izangolukeen edo ez", adierazi du Car-los Ormazabalek, Garapen Iraun-korreko diputatuak.Hilaren 15ean ipiniko dituzteedukiontziak kaleetan, 19 guztira.Parte hartzen dutenek gehienezere etxetik 100 metrora izangodute edukiontzia. 1.100 litrokoedukiera izango dute, atzeko kar-gakoak dira eta marroiak. Gaine-ra, giltza behar da zabaltzeko.Edukiontzi marroiak asteanhiru aldiz hustuko dituzte etalehenengo bilketa irailaren19rako dago aurreikusita. Poltsabiodegradagarriak kamioietansartu eta Lapatxeko konpostatzeplantara, Azpeitira, eramangodituzte.
KONPOSTATZE PROZESUA
Zabor poltsak inauste hondaki-nen gainera botako dituzte, haiekmateria organikoaren likidoakxurgatzeko eta hondakin uraksortzea saihesteko. Gero, txikitu-tako inauste hondakin gehiago-rekin nahastuko dituzte, ustel-tzen hasi eta konposta sortzeko.Hondakinak konpost bihur-tzeko hartzitu egin behar dira, fer-mentatu, eta Foru Aldundiakbirak ematen dituen sistemaaukeratu du horretarako; gares-tiena, baina usain txikien sortzenduena. Nahasketa danborrarenahotik sartu eta bost edo sei egun55-65 graduan bueltaka emanostean, mikroorganismoek ustel-duko dituzte hondakinak.Ondoren, danborretik ateraeta pilak osatuta, hiru edo lauhilabete emango dituzte, heltzen,bi astean behin oxigenoa maki-na batekin sartuz, mikroorga-nismoek materia jateko. Horre-la, konposta gertu izango da etahorrekin zer egin aztertzen dihar-dute, baina seguru aski Lapatxe-ra materia organikoa bidaltzenduten udalen artean banatukodute. Aurreikuspenen arabera,200 eta 250 kilo konpost artean lor-tzen dira materia organiko tonabakoitzetik.
ATERIK ATEKO BILKETA
Materia organikoaren gaikakobilketa areagotzeko premia iku-sita, etorkizunean, bosgarrenedukiontziarekin batera, aterikateko bilketaren esperientzia ereipini nahi du abian Debagoiene-ko Mankomunitateak. 2016rakoGipuzkoa osoan ipini nahi dituz-te edukiontzi marroiak etaorduan 60.000 tona hondakinorganiko konpost bihurtu ahalizango direla aurreikusi dutearduradunek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->