Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contractul de locatiune

Contractul de locatiune

Ratings:
(0)
|Views: 1,002|Likes:
Published by Bara-Marc Ioana

More info:

Published by: Bara-Marc Ioana on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
Contractul de locatiune
Dupa vinzare, contractul de locatiune a cunoscut o frecventa deosebita, deoarecepermite omului sa beneficieze de foloasele bunului altuia. Un prestigios autor subliniaca locatiunea, in lumea moderna, este unul dintre "contractele care exercita cea maimare inriurire asupra prosperitatii publice" .Obiectul contractului de locatiune iI pot forma lucrurile sau o lucrare (prestareaunui serviciu) .Vom defini contractul de locatiune ca fiind acel contract prin care o persoana(locator) se obliga sa asigure unei alte persoane (locatar) folosinta temporara a unuibun determinat sau sa faca ceva in schimbul unui pret.Caracterele juridice ale contractului de locatiune sint consensual, sinalagmatic,oneros, comutativ si temporar.In continuare, vom examina cele doua forme principale sub care se materializeazalocatiunea: locatiunea de lucruri si locatiunea de lucrari (art. 1410 Cod civil).
I.Locatiunea lucrurilor 
1.Reglementarea locatiunii lucrurilor Consideratiuni generale
Art. 1411 Cod civil defineste contractul de locatiune al lucrurilor ca fiind acel"contract prin care una din partile contractante se indatoreste a asigura celeilaltefolosinta unui lucru pentru un timp determinat, drept un pret determinat". Deci,locatorul asigura locatarului folosinta temporara a unui bun, in schimbul unui pretdeterminat.
Caracterele juridice ale locatiunii de lucruri 
a) Este un contract consensual, ceea ce inseamna ca se incheie prin simplul acordde vointa al partilor, verbal sau scris.b) Este un contract cu titlu oneros. In schimbul folosintei lucrului, se plateste unpret care, ca si la vinzare, nu trebuie neaparat sa fie determinat in contract, fiindsuficient sa fie si determinant. In absenta pretului, ne vom afla in prezenta unuiimprumut de folosinta (comodat). Chiar cind ar exista pretul, dar ar fi neserios,conventia va fi un comodat. De regula, pretul este stabilit de parti, dar nimic nu lepoate impiedica sa apeleze si la ajutorul unui tert. Desi s-a considerat de un autor capretul locatiunii de lucruri nu poate fi stabilit decit in bani,^1) alti autori au fost deparere ca pretul poate fi si in produse. Pretul se poate stabili global sau fractionat. Else calculeaza in raport de durata folosintei bunului.c) Este un contract sinalagmatic. Contractul naste obligatii in sarcina ambelorparti. Locatorul trebuie sa puna la dispozitie locatarului lucrului si sa-l garanteze pelocatar de evictiune si vicii ascunse. Locatarul, la rindul sau, trebuie sa foloseascalucrul ca un bun fata de familie si sa plateasca pretul. Regulile aplicabile contractelorsinalagmatice se aplica si acestui contract; se va putea invoca exceptia deneexecutare (exceptio non adimpleti contractus), in caz de neexecutare a obligatiei;se va putea cere rezolutiunea judiciara .d) Contractul este cu executare succesiva. Intr-adevar, durata folosintei lucruluieste de esenta locatiunii. S-a considerat ca sint "valabile locatiunile cu perioadesuccesive si care pot fi remnoite dupa facultatea uneia sau celeilalte parti sau aamindurora impreuna". Mai mult, s-a considerat ca este posibila si stipularea uneiclauze care sa cuprinda o conditie potestativa.Locatiunea poate avea loc si pe o perioada nedeterminata, situatie in carelocatorul va pune capat contractului atunci cind va crede el de cuviinta. Darlocatiunea nu va putea fi perpetua. Legea interzice expres locatiunile ereditare(cunoscute sub denumirea de emfiteoza, embatic sau besman). Prevederea cuprinsain art. 1415 alin. 1 Cod civil nu mai este aplicabila, deoarece pamintul care alcatuia
1
 
obiectul locatiunilor respective a fost expropriat in folosul embaticarilor, prin art. 7 alLegii pentru reforma agrara din 14 iuliee) Obiectul locatiunii de lucruri il pot forma toate bunurile aflate in circuitul civil(mobile sau imobile; corporale sau incorporale; prezente si viitoare).
Importanta locatiunii de lucruri 
O aplicabilitate deosebita, in lumea moderna, o are locatiunea bunurilor mobile (deexemplu, inchirierea autoturismelor, posturilor de radio si televiziune, de caseteaudio sau video, echipamente sportive etc.). In conditiile in care accesul laproprietatea imobiliara a fost ani la rind strangulat prin diferite prohibitii legislative,locatiunea imobiliara, sub forma contractului de inchiriere a locuintelor a fost cea maifrecventa.
Deosebirea locatiunii de alte contracte
- Deosebirea de contractul de vinzare consta in faptul ca locatarul beneficiaza doarde un drept de folosinta asupra lucrului dat in locatiune, pe cind cumparatorul, lavinzare, dobindeste proprietatea asupra bunului vindut.- In cazul contractului de comodat, folosinta bunului este gratuita, pe cindlocatiunea este intotdeauna oneroasa.- O anumita asemanare exista intre locatiune si uzufruct, dar cele doua institutiicivile se deosebesc sub multe aspecte.
2.Conditii de validare ale contractului de locatiuneCapacitatea partilor 
Locatiunea lucrurilor este un act de administrare. Locatorul trebuie sa aiba decicapacitatea de a efectua acte de administrare. In aceste conditii, ele vor putea fifacute si de tutori, precum si de catre un sos, in timpul casatoriei, faraconsimtammtul celuilalt sot.Ca sa poata fi considerat act de administrare, locatiunea nu trebuie sa depaseasca5 ani; daca se va incheia contractul pe o perioada mai mare de cinci ani, atuncilocatiunea va fi considerata un act de dispozitie. In acest din urma caz, va trebui calocatorul sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie.In ce priveste locatiunea imobilelor, unii autori au considerat ca, daca se depasestetermenul de trei ani, locatiunea va fi considerata un act de dispozitie,^1) motivat defaptul ca, potrivit art. 711 Cod civil, o locatiune care depaseste trei ani va fi supusatranscrierii. S-au manifestat insa rezerve fata de acest punct de vedere, peconsiderentul ea transcrierea nu afecteaza natura contractului, ci vizeaza numaiopozabilitatea actului fata de terti. De altfel, termenul de cinci ani se aplica si inmaterie de uzufruct.Deoarece locatiunea este considerata un act de administrare, nu este necesar calocatorul sa fie proprietarul bunului. Din acest motiv, asemenea acte pot fi efectuatesi de mostenitorul aparent, curatorul unei succesiuni vacante, posesorul de bunacredinta etc.In ce priveste capacitatea locatarului, acesta trebuie sa aiba capacitatea de acontracta, potrivit normelor de drept comun.Nimic nu impiedica insa pe un coindivizar sa ia in chirie bunul indiviz, deoarece"coproprietarul contractului este proprietarul partii sale si locatar pentru celelalteparti".^2)
Consimtamantul partilor 
In cazul locatiunii de lucruri se aplica regulile referitoare la consimtamint, care sintale obligatiilor in general. In primul rind, consimtamintul trebuie sa existe asupraurmatoarelor elemente: asupra lucrului care face obiectul contractului; asupradestinatiei sale stipulate in contract; asupra pretului; asupra duratei de folosinta a
2
 
bunului. Consimtamintul poate fi tacit sau expres, iar vicierea lui atrage nulitatearelativa a contractului de locatiune.
Bunurile care pot face obiectul contractului de locatiune
Desi legea n-o spune expres, vor putea forma obiectul locatiunii bunurilor mobilesau imobile, corporale sau incorporale, prezente sau viitoare, cu conditia sa se afle incircuitul civil.Cu toate acestea, s-a considerat ca si unele bunuri scoase din circuitul civil potforma obiectul locatiunii. De exemplu, un spatiu dintr-o piata, o gradina sau o strada,desi fac parte din domeniul public, vor putea fi inchiriate. Prin Legea nr. 50 din 7august 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor terenurile apartinind domeniului privat al statului sau unitatiloradministrativ-teritoriale vor putea fi concesionate, in conditiile legii, pentruexecutarea unor constructii. De asemenea, cimitirele fac parte din domeniul privat allocalitatilor, dar sint concesionate temporar sau permanent pentru inmormintari.Atit timp cit contractul de locatiune nu este translativ de proprietate, obiectulcontractului il mai pot forma: dreptul de uzufruct, dreptul de a vina sau pescui etc.Nu pot face insa obiectul locatiunii dreptul de uz si de abitatie, deoarece acestedrepturi sint personale .
Pretul 
Nu este posibil de conceput o locatiune fara un pret, deoarece, in caz contrar, ne-am afla in prezenta unui comodat sau a unei donatii. De regula, pretul consta intr-osuma de bani, dar el poate fi format si din produse. Vom analiza problema pretuluiatunci cind vom examina obligatia locatarului de a-l plati locatorului.
3.Forma si dovada contractului de locatiune
Contractul de locatiune este consensual, el putind fi materializat intr-un inscris(autentic sau privat) ori poate fi verbal. Uneori incheierea contractului poate fi sitacita, cum ar fi in cazul relocatiunii. Din motive practice, partile obisnuiesc saconcretizeze conventia intr-un inscris, pentru a nu exista dificultati de proba.In situatia in care contractul de locatiune este verbal si nu a fost pus in executare,iar una din parti ii neaga existenta, nu va fi admisibila proba cu martori, chiar daca s-ar pretinde ca s-a platit arvuna si chiar daca ar exista un inceput de dovada scrisa(art. 1416 Cod civil). Dovada unui asemenea contract verbal se va putea face numaiprin marturisirea judiciara. In cazul in care a existat un inscris, dar partea afirma ca l-a pierdut, dintr-o cauza care nu-i este imputabila, dovada se va putea face prin oricemijloc de proba.Prevederea cuprinsa in art. 1416 Cod civil este aplicabila numai raporturilor dintrepartile contractante, nu se aplica in raporturile acestora cu tertii.Cind contractul va contine clauze obscure, interpretarea lui se va face in favoarealocatorului sau locatarului, dupa cum clauza contine o obligatie in sarcina unuia saualtuia .In situatia in care contractul verbal de locatiune a fost pus in executare, dar secontesta pretul, dovada acestuia va fi facuta cu ajutorul marturisirii locatorului. Esteposibil ca locatarul sa apeleze si la un expert pentru stabilirea valorii locative.
 4.Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
In principiu, atit locatorul, cit si arendasul au posibilitatea sa subinchirieze bunulinchiriat sau arendat, cu singura conditie ca aceasta facultate sa nu-i fi fost interzisaprin conventie (art. 1418 Cod civil). Interdictia trebuie insa stipulata in mod expres incontract.Subinchirierea sau subarendarea reprezinta tot un contract de locatiune si poateviza bunul in intregimea lui sau partial.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tatiana Lefter liked this
Irisss90 liked this
Nicu Badrajan liked this
Eugenia Ceban liked this
Maxim Stefirta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->