Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EGW--Ceznja_vekova

EGW--Ceznja_vekova

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Robert Zupancic

More info:

Published by: Robert Zupancic on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
ELEN G. VAJT
ČEŽNJA VEKOVA
 Naslov originala:THE DESIRE OF AGESBy Ellen G. White
 
P R E D G O V O R 
Svaki čovek nosi u srcu čežnju za nečim što nema. Ovu čežnju u ljudsku prirodu usadio jemilosrdni Bog. Zato je čovek često nezadovoljan svojim životnim uslovima i postignućima, makakvi oni jesu. Bog želi da čovek traga za najvišim dobrom i da u tom traganju otkrije neprolaznusreću svog bića.Svojim lukavim planom i prevarom Sotona je izopačio ovu čežnju ljudskog srca. Naveo je ljudena verovanje da se ona može utažiti zadovoljstvima, udobnosti, slavom ili moći. No, milijardezavedenih uviđaju da sve to gubi svoju draž i ostavlja dušu isto tako praznom i nezadovoljnom kaošto je i bila.Božja namisao jeste da ova čežnja srca povede čoveka k Onome koji je jedino može ostvariti. Onželi da se ona okrene k Njemu, svom punom i celovitom ispunjenju. Ta punina nalazi se u IsusuHristu, Sinu večnoga Boga. »Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina.« »Jer u njemu živi svaka punina Božanstva telesno.« Isto je tako tačno da je »u njemu ispunjena« svaka želja koju je večniBog usadio i koju smo prirodno sledili.Cilj je ove knjige da usmeri na Isusa Hrista kao na Onoga u kojem sve naše čežnje mogu pronaćisvoje ispunjenje. Iako ima puno knjiga s naslovom »Isusov Život«, u kojima se može naći mnoštvo podataka o događajima i običajima iz istorije bogatog i raznovrsnog života Isusa iz Nazareta, možese reći da »ni pola nije rečeno.« Namera ove knjige nije da prikaže harmoniju Evanđelja ili da pruži hronološki redosledznačajnih događaja i pouka iz Isusovog života. Ona prikazuje kako se Božja ljubav otkrila u Njegovom Sinu, uzdiže božansku lepotu Njegovog života i to tako da svi mogu učestvovati u njoj, ane samo zadovoljiti radoznalost podozrivih kritičara. Kao što je privlačio učenike dobrotom svogkaraktera, svojim dodirom punim saučešća i nesebnošću svoje požrtvovnosti, kao što je preobražavao njihove karaktere svojim stalnim drenjem s njima, i od sebičnih stvarao požrtvovane ljude, od uskogrudnih neznalica punih predrasuda ljude s najširim znanjem i dubokomljubavi za sve narode i rase, tako je i namera ove knjige da milostivog Spasitelja prikaže čitaocu podstaknuvši ga da dođe k Njemu licem k licu, srcem k srcu i da u Njemu nađe, kao i apostoli izdavnih vremena, silnog Isusa »koji može u vek spasiti« i preobraziti u svoje božansko obličje sve»koji kroza nj dolaze Bogu.« Pa ipak, teško je opisati Njegov život! To je slično pokušaju da se na platnu naslika živa duga, da se crno–belim znacima zapiše najumilnija muzika. Na stranicama ove knjige, pisac, nadahnuta ličnost dubokog i dugog iskustva, otkrila je i opisalanove lepote iz Isusovog života. Istakla je nove dragulje iz te riznice dragocenosti. Učinila jedostupnim bogatstva o kojima se ne može ni sanjati. Iz mnogobrojnih poznatih tekstova, čiju jedubinu čitalac već ranije naslutio, sija nova i veličanstvena svetlost. Najsažetije rečeno. Isus Hristos je otkriven kao punina Božanstva, beskrajno milostivi Spasitelj grešnika, Sunce pravde, milostiviPrvosveštenik, Iscelitelj svih ljudskih bolesti, nežni Prijatelj pun saučešća, postojani, dosledni Drugkoji je uvek spreman da pomogne, Knez doma Davidova, Zaklon svog naroda, Knez mira, Car kojiće doći, večni Otac, vrhunac i ispunjenje čežnji i nada svih vekova.Kao naročiti Božji blagoslov, ova knjiga predana je svetu s molitvom da Gospod svojim Duhomučini da njene reči postanu reči života za mnoge čije su čežnje neispunjene, kako bi mogli »poznatinjega i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka«, i tokom cele večnosti s Njegove desnestrane doživljavati »puninu radosti«, koja će biti darovana onima koji su u Njemu pronašli sve,
2
 
»Zastavnika između deset hiljada« i Onoga koji je »sav ljubak.«Izdavački odbor 
P o g l a v l j e 1.» S NAMA BOG«
 Nadenuće mu ime Emanuilo,… s nama Bog.« »Svetlost poznanja slave Božije« videla se »u licuIsusa Hrista« /2. Korinćanima 4,6/. Gospod Isus Hristos bio je jedno sa Ocem od večnih vremena;On je bio »obličje Boga«, obličje Njegove veličine i veličanstva, »sjajnost slave« /Jevrejima 1,3/.On je došao na naš svet da bi objavio ovu slavu. On je došao na ovu grehom pomračenu Zemlju daotkrije svetlost Božje ljubavi, da bude »s nama Bog.« Zato je za Njega prorokovao: »Nadenuće muime Emanuilo.«Došavši da prebiva među nama, Isus je trebalo da otkrije Boga i ljudima i anđelima. On je bioReč Božja – Božja misao koja se mogla čuti. U molitvi za svoje učenike On je kazao: »I pokazah imime tvoje«, /Jovan 17, 26/ – »milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom« – »daljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.« Međutim, ovo otkrivenje nije dato samo Njegovoj deci na Zemlji. Naš mali svet udžbenik je svemira. Božja divna namera milosti, tajnespasonosne ljubavi – tema je u koju »anđeli žele da zavire« i koja će se proučavati kroz beskrajnevekove. Izbavljena i bezgrešna bića u Hristovom krstu pronaći će svoju nauku i svoju pesmu.Videće se da je slava koja blista sa Hristovog lica slava samopožrtvovne ljubavi. U svetlosti sGolgote videće se da je zakon te ljubavi pune samoodricanja – zakon života za Zemlju i Nebo; daljubav koja »ne traži svoje« ima svoj izvor u Božjem srcu; da se u Onome koji je bio krotak i ponizan otkrio karakter Onoga koji prebiva u svetlosti kojoj nijedan čovek ne može pristupiti.U početku Bog se otkrio u svim delima stvaranja. Hristos je bio Onaj koji je razastro nebesa i položio temelje Zemlji. Njegova ruka bila je ta koja je postavila svetove u prostoru i oblikovala poljsko cveće. »Postavio je gore svojom silom.« »Njegovo je more i on ga je stvorio.« (Psalam65,6; 95,5) On je taj koji je ispunio Zemlju lepotom i vazduh pesmom. On je ispisao poruku Očeveljubavi na svim delima na Zemlji, u vazduhu i na nebu.Iako je sada savršeno delo oštećeno grehom, još se može zapaziti ono što je ispisano u početku.Još i danas sve što je stvoreno objavljuje slavu Njegovog savršenstva. Ne postoji ništa – osimsebičnog čovekovog srca – što živi samo za sebe. Nema ptice koja seče vazduh, ni životinje koja sekreće po zemlji, a da ne služi nekom drugom životu! Nema nijednog lista u šumi ili skromne vlatitrave a da nema svoju službu. Svako drvo, grm i list izlivaju životni sastojak bez koga ni čovek niživotinja, ne bi mogli živeti, a opet – i čovek i životinja služe životu drveta, i grma i lista. Cvećeodiše mirisom i otkriva svoju lepotu kao blagoslov ovom svetu. Sunce rasipa svoju svetlost darazveseli hiljade svetova. Okean, iako izvor svih naših vrela i studenaca – prima reke iz svakezemlje, ali uzima da bi dao. Magle koje izlaze i njegovh njedara padaju kao kiše i natapaju Zemlju,da bi iz nje moglo nicati i pupati.Anđeli slave nalaze svoju radost u davanju – davanju ljubavi i neumornog bdenja dušama koje su pale i izgubile svoju svetost. Nebeska bića pokušavaju da zadobiju ljudska srca; ona ovommračnom svetu donose svetlost iz nebeskih dvorova. Ljubaznom i strpljivom službom ona deluju naljudski duh tako da izgubljene dovode u zajednicu sa Hristom, koji im je mnogo bliži no što to onimogu da pretpostave.Međutim, kad se okrenemo od svih manjih otkrivenja, onda gledamo Boga u Isusu. PosmatrajućiIsusa vidimo da je slava našeg Boga u davanju. Ja »ništa sam od sebe ne činim«, rekao je Hristos;»kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi.« »Ja ne tražim slave svoje«, već slavu Onoga koji
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->