Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Ratings:
(0)
|Views: 2,917|Likes:
Published by pedja184

More info:

Published by: pedja184 on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
NASLJEDNO PRAVO
 prof. dr Milorad Živanovićškolska 2010/2011. godina
1.
 NASLJEDNO PRAVO U OBJEKTIVNOM I SUBJEKTIVNOM SMISLU
Novine u Zakonu o nasljeđivanju:
- spuštena je granica za testament – na 15 godina, kao i radna sposobnost;- proširuju se zakonski nasljedni redovi (povećava se broj nasljednih redova, bilo 3 sada 5-6);- ako nema nasljednika imovina pripada RS.
 
*U
objektivnom smislu
je skup pravnih pravila koja za slučaj smrti jednog lica - ostavioca, regulišu prelaz njegove imovine na druga lica - njegove nasljednike.
*
Subjektivno nasljedno pravo
je ovlašćenje ili pravo koje subjekat ima na osnovu norme objektivnog prava, odn. pravo jednog ili više lica na sticanje imovine ostavioca, koja je postojala u času njegovesmrti.Objekt ovog pravnog odnosa je imovina – ostavina.
2.
SOCIJALISTI - UTOPISTI XIX VIJEKA
Bili su nerealni.... ŠEFLE
,
RINJANO
,
VALIJER 
 
i HERKENRAT
oni su zastupali da mali procenat od imovine ide u opštinu, te da opština "podmiruje" neke socijalne"probleme", da pomaže ljudima, ali to nikad nije zaživilo...*FIORE I KANT- oni su smatrali da postoje prava koja važe za sve narode i za sva vremena, smatrali suda vlasnik može slobodno da raspolaže sa svojom imovinom - zastupali su prirodno pravo (sačinjavanjetestamenta za slučaj smrti).*KONAVELI, SAVINJI, HEGEL - zasnivaju pravo nasljeda isključivo po porodičnoj vezi.*BRUNS - smatrao je da su porodica i država srodni članovi društva, pa se porodica i država pojavljujukao nasljednici prije ostalih.
3.
POJAM ZAOSTAVŠTINE
(PRAVNI POJAM)
I POJAM OBRAČUNSKEVRIJEDNOSTI ZAOSTAVŠTINE
Pojam nasljedstva
*Naslj e dstvo je imovina (kao pravni pojam) koja prelazi sa jednog lica na drugo lice.*Imovina je pravni pojam koji se sastoji od prava i obaveza, a*Imovinska masa je ekonomski pojam i predstavlja aktivu i pasivu i kada se tome dodaju pokloni, ondadobijamo tzv. obračunsku vrijednost zaostavštine, a to je jednako onom što se nasljeđuje.Pokloni se ne vraćaju, nego se tim licima koja su dobila poklone umanjuje zaostavština zavrijednost poklona 
BRUTO ZAOSTAVŠTINA = AKTIVA + PASIVA
 Nasljedstvo zove se HEREDITAS, tj. imovina koja se prenosi na nasljedniku. Prenositi se mogusva prava osim onih koja su strogo vezana za ličnost (lična prava).
1
 
Prelaz imovine sa ostavioca na nasljednike vrši se po službenoj dužnosti tj. nije potrebna nikakvanasljednička izjava, a posebno nije potrebna pozitivna izjava - da se prihvataju nasljedstva, jer ako ćutim prihvatam,
ALI
-
negativna se mora dati
 
iako je u praksi da sud traži da se da i pozitivna i negativnanasljednička izjava  Nasljedno pravo je nastalo nastankom države i nasljednim pravom se afirmiše individualnasvojina (lična svojina). Ono je dio građanskog prava.* Kod zajedničke svojine bračnih drugova - određeno je da je pola-pola i sada je to sve oblik susvojine.*- Ostavilac je onaj koji je umro "de cuius", odn. "de funtus"- Zaostavština je ostavina.
 Nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta
nema više univerzalnosti, jer se u različitim epohama vlastrazličito ponašala prema nekretninama (vrednovali su se ljudi po zemlji koliko je imaju...). U nekimsistemima u prošlosti, pravila se razlika da li je neketnina stečena teretnim poslom ili nasljeđem ili poklonom. Sada su porezi i na poklon i na kupljenu stvar izjednačeni.
Pojam zaostavštine najčešće se određuje kao skup imovinskih prava i imovinskih obaveza koje jeostavitelj imao u trenutku smrti.
*Zaostavština, nasljeđe, nasljedna masa
 je skup svih pravnih stanja, odnosno skup svih prava iobevza, ili cjelokupna nasljeđivanju podobna aktiva i pasiva umrlog lica, koja prelazi po osnovunasljeđivanja i po propisima nasljednog prava na nasljednike.
Pojam i predmet zaostavštine
Pod predmetom nasljeđivanja u zakonskom smislu navedene zakonske odredbe podrazumijevase zaostavština, ostavina umrlog lica, sa svim pravima i obevzama koji su pripadali ostaviocu, daklecjelokupna aktiva i pasiva umrlog lica (bruto zaostavština).Razlika između te aktiva i pasive čini čistu (neto) zaostavštinu, pod pretpostavkom da je vrijednostaktive veća od pasive.
O bračunska vrednost zaostavštine*Bruto vrijednost
 
zaostavštine
predstavlja svu aktivu i pasivu odnosno zbir svih nasljeđivanju poodobnih prava i obaveza.
*Neto vrijednost zaostavštine
je razlika između aktive i pasive ostavioca
*Obračunska vrijednost zaostavštine
jeneto vrijednost + određena vrsta poklona (kod povrede prava nužnog nasljednika).Obračunsku vrijednost zaostavštine treba razlikovati od bruto i neto zaostavštine u slučajevima postojanja nužnih nasljednika i izračunavanja veličine nužnih dijelova. Naime, obračunskoj vrijednostise radi izračunavanja veličine dijelova nužnih nasljednika dodaje vrijednost poklona (darova) koje jeučinio ostavitelj za vrijeme svog života, uz mogućnost da dođe do vraćanja nekih poklona, akovrijednost neto zaostavštine nije dovoljna za izmirenje nužnih nasljednika.U pogledu sadržine zaostavštine to mogu biti : stvari, imovinska prava, imovinska potraživanja iimovinske obaveze. Zaoko o nasleđivanju sadrži i odredbe o imovini koja se izdvaja iz zaostavštine. Patako potomci i usvojenici iz nepotpunog usvojenja koji su sa ostaviteljem živjeli u zajednici i svojomzaradomili na dr. način pomagali ostavitelju u privređivanju imaju pravo zahtjevati da im se izzaostavštine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti ostaviteljeve
2
 
imovine. Zaostavštinu ne čine ni predmeti domaćinstva manje vrijednosti kao što su namještaj, posteljina i sl.Ne čine je ni dobra za koje su ostaviočevu imovinu uvećali njegovi potomci koji su sanjima živjeli u zajednici i svojim trudom.
*Obračunska vrijednost zaostavštine
 je matematička vrijednost koja se dobije kada se na čistuvrijednost zaostavštine doda vrijednost poklona učinjenih za života ostavioca. Pri tome se uzimaju uobzir samo pokloni do čijeg vraćanja može doći u slučaju povrede prava na nužni dio. To su:-pokloni učinjeni svim potencijalnim zakonskim nasljednicima u bilo kom periodu ostaviočevogživota;- pokloni injeni licima van kruga potencijalnih zakonskih nasljednika u posljednjoj godiniostaviočevog života.
*Čista vrijednost zaostavštine
dobiva se kad se od aktive zaostavštine oduzmu obaveze, troškovi popisai procjene zaostavštine, te troškovi sahrane ostavioca.
4.OSNOVNI USLOVI ZA NASLJIVANJE
Uslovi za nasleđivanje:
1) smrt lica tj. ostavioca;2) postojanje imovine – mora da ima imovinu, ostavinsk ipostupak neće se voditi ako nema imovine ili je toliko mala da se ne mogu pokriti troškovi postupka;3) postojanje nasljednika.
 Smrt ostavioca
Samom njegovom smu ostavina, po sili zakona, prelazi na nasljednika tj. dolazi donasljeđivanja (automatski).- Ostavioc može biti samo fizičko lice.- Ostavilac ne može biti neko npr. kod građanske smrti (kada se izgubi poslovna sposobnost; može bitizakonski zastupnik).- Takođe, ni stranci ne mogu biti nasljednici (osim pod uslovom reciprociteta).- Nasciturus (nerođeno dijete) - može nasljeđivati.
5.ŠTA SU KOMORIJENTI?
Komorijenti ili saumirući su lica koja su nastradala u istoj nesreći ili slučaju; tako da se redosljednjihove smrti ne može tačno utvrditi, a nalaze se u nekom položaju relevantnom zanasljedno pravo.Obzirom na to da ostavioca mogu nasleđivati samo oni koji su ga (makar i najkraći vremenskitrenutak) nadživjeli mora se utvrditi ko je prije umro, ali ako se ne može utvrditi ko je prvi umro smatrase da su istovremeno umrli, ne mogu jedni druge nasljeđivati *npr. umrli su i otac i sin) i otvaraju senove linije nasljeđivanja
6.RAZLOZI NEDOSTOJNOSTI ZA NASLJIVANJE
 Nedostojnost za nasleđivanje je nemogućnost određene osobe da postane nasljednik konkretnogostavitelja zbog razloga subjektivne prirode. A to su sljedeći razlozi:
1.
Ko je s umišljajem lišio ili pokušao da liši ostavioca života;
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Boris Kresic liked this
MAJA1411 liked this
josipa_975224239 liked this
Milina Berilaža liked this
Milina Berilaža liked this
Milina Berilaža liked this
Milina Berilaža liked this
Dane Markovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->