Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Grade 3 - Julie's Race

Grade 3 - Julie's Race

Ratings: (0)|Views: 3,437|Likes:
Published by thegomom

More info:

Published by: thegomom on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

 
 ttt&yjldbhbh&gbh 
Tb}cwjlly hnil muttt&yjldbhbh&gbh& Noo }edjyw }lwl}pli&
A\OEL―W ]NGLMu Tnfin JnhWyb}u oe`yli `}bh [ln}wbfobfdjnh&gbh
 
Yjl
ibdwoli }ngl tnw nmb|y yb mldef& A|oel―w ylnh b` ibdw tnw oefli |{ ny yjl wyn}yefddnyl& A|oel wybbi mljefi yjlh& Yjl ne} tnw wb gboi yjny wjl gb|oi wll jl} m}lnyj& Byjl} ylnhwtl}l oefli |{/ ybb/ nfi yjl ibdw tl}l lzgeyli& A|oel cl{y jl} lulw bf yjl gobgc& Ny lzngyou ylfb―gobgc/ wjl nfi yjl byjl} }ngl}w ulooli/ -H|wj.- Yjl ibdw cflt yjny hlnfy -Db.- Yjlu oln{y`b}tn}i nfi yjl }ngl mldnf.
 
A|oel jni y}nefli hbfyjw `b} yjew }ngl/ nfi wjl jb{li wjl nfi jl} ibdw tb|oi tef& Jb|} n`yl}jb|}/ inu n`yl} inu/ A|oel―w ibdw {|ooli yjl woli ef b}il} yb dly ef wjn{l `b} yjl }ngl&Fbt/ yjlu }nf bpl} wfbtu jeoow nfi ibtf efyb `}bqlf pnooluw& Yjlu wyb{{li bfou yb }lwy nfi lny&Yjlu tnfyli yb wynu njlni b` yjl byjl} ylnhw& Yjl }ngl}w jni yb db n yjb|wnfi heolw ng}bww Nonwcn& Nonwcn ew bfl b` yjl gboilwy {onglw bf Ln}yj& Yjl ibdw― yjegc `|} gbnyw jlo{li cll{ yjlhtn}h ef yjl gboi tefi nfi tlnyjl}& Ef hnfu {onglw nobfd yjl }b|yl/ yjl wfbt tnw ill{& [elglw b` egl tl}l nw wjn}{ nw n cfe`l& Yjl egl gb|oi g|y yjl ibdw― `lly& Yb cll{ yjny `}bh jn{{lfefd/ A|oeljni {|y w{lgeno mbbyelw bf yjle} `lly& Ny `e}wy/ yjl ibdw wllhli yb {|oo yjl woli pl}u wobtou& Yjlu tl}l wyeoo dlyyefd |wli yb yjl }ngl& M|ybf yjl yje}i inu b|y/ yjlu mldnf yb {|oo hb}l ~|egcou& Yjlu tb}cli nw n ylnh nfi {nwwli hnfu b` yjl byjl} }ngl}w& Bfgl/ bfl b` yjl woli―w }|ffl}w woei efyb n jbol nfi m}bcl& A|oel gb|oi jnpl deplf|{ yjlf/ m|y wjl ieif$y& Wjl `ezli ey nfi yjlu cl{y dbefd&Tjlf yjlu `efnoou }lngjli yjl `efewj oefl/ yjlu `b|fi b|y yjny yjlu jni gbhl ef `e}wy {ongl. Ey tnw nd}lny inu `b} A|oel nfi jl} ibdw&
 
 
 ttt&yjldbhbh&gbh 
Tb}cwjlly hnil muttt&yjldbhbh&gbh& Noo }edjyw }lwl}pli&
A\OEL―W ]NGLMu Tnfin JnhTb}cwjllly oe`yli `}bh [ln}wbfobfdjnh&gbh
>& Yjl n|yjb} b` ‟A|oel―w ]ngl‘ t}byl yjl wyb}u ef b}il} yb1n& ilwg}eml jbt ibdw wynu tn}h ef gboi tlnyjl} m& yloo nmb|y n ibdwoli }nglg& lz{onef jbt gboi ey gnf ef yjl tefyl} i& lfyl}ynef yjl }lnil} teyj `|ffu wyb}elw nmb|y ibdw
 
=& Tjl}l iblw yjl ibdwoli }ngl yncl {ongl1n& ef Nfyn}yegnm& bf n y}ngcg& ef Nonwcni& ef n `eloi7& Tjny jn{{lfli ml`b}l yjl ibdw mldnf }|ffefd2n& Yjl ibdw {|oow yjl woli wobtou&m& A|oel nfi yjl ibdw oefli |{ ny yjl wyn}yefd dnyl&g& Yjl }|ffl} bf A|oel―w woli m}bcl&i& Yjl ibdw {|ooli yjl woli bpl} jeoow nfi efyb pnooluw&9& ]lni yjew wlfylfgl `}bh yjl wyb}u&
A|oel―w ylnh b` ibdw tnw oefli |{ ny yjl wyn}yefd dnyl&
Tjny iblw ylnh hlnf2n& `}elfiw nfi `nheoum& yb abef ybdlyjl} g& hnfu ibdwi& n d}b|{ tb}cefd ybdlyjl} 
 
 ttt&yjldbhbh&gbh 
Tb}cwjlly hnil muttt&yjldbhbh&gbh& Noo }edjyw }lwl}pli&
<& Tju iei A|oel nfi jl} ibdw tef yjl }ngl2 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 0& Tju ibf―y yjl ibdw `}llql ef yjl gboi tlnyjl}2n& A|oel {|yw w{lgeno mbbyelw bf yjle} `lly&m& Yjlu woll{ mu yjl `e}l ny yjl fedjy&g& Yjle} yjegc `|} gbnyw cll{ yjlh tn}h&i& Ey iblwf―y dly pl}u gboi ef Nonwcn&
 
4& ]lni yjew wlfylfgl `}bh yjl wyb}u&
Yjl ibdw― yjegc `|} gbnyw jlo{li cll{ yjlh tn}h ef yjl gboi tefi nfi tlnyjl}&
Tjny iblw yjegc hlnf2
 
n& yjef g& `nym& jn}i i& wceffu:& Tjny cefi b` {l}wbf ew A|oel2 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Celani Trajano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->