Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOA ANGIN AHMAR

DOA ANGIN AHMAR

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,769|Likes:
Published by cput
Harus dibaca sekali seumur hidup mu
Harus dibaca sekali seumur hidup mu

More info:

Published by: cput on Sep 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

 
DOA ANGIN AHMAR 
 Pada satu ketika semasa Nabi Sulaiman A.S. di atas singgahsana kerajaannya dihadapan manusia, jin dan juga binatang, ia merasai bahawa ia berkuasamemerintah semua makhluk Allah di dunia ini. Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba datang satu Lembaga yang besar lagi dasyat rupanya. Nabi Sulaiman merasatakut dan gementar melihatnya. Lalu ia bertanya siapakah sebenarnya Lembaga itudan apakah tujuan kedatangannya. Lembaga itu menjawab, ia bernama Rihul Ahmar”. Satu penyakit yangmerbahaya diantara lain-lain penyakit. Allah mencipta dirinya sedemikian rupadan diberi kuasa mendatangkan kesakitan kepada anak-anak Adam. Ia bolehmeresap di tubuh manusia seperti darah mengalir di dalam urat saraf. TatkalaAllah hendak memberi azab kepada sesiapa yang dikehendakiNya ia memberikuasa kepadanya supaya masuk ke dalam badan. Jika ia masuk ke dalam otak hilanglah akal seseorang itu. Kalau ia masuk menerusi hidung maka akan lahirpenyakit bengkak-bengkak, sembam dan sehingga binasalah keseluruhananggotanya. Mendengar itu Nabi Sulaiman memerintahkan mereka yang berada di sekelilingnyamembunuh dan membakar Lembaga itu. Rihul Ahmar menjawab bahawa tidak ada seorangpun yang dapat menghalangnya berbuat demikian kerana Allah telahmenjadikannya sedemikian rupa dan melanjutkan umurnya. Kemudian Lembaga itu pun ghaib hingga ke zaman Rasulullah S. A.W. Telahdiriwayatkan bahawa cucu Rasulallah Al-Hassan Bin Ali telah mengidap sakitrongga dan keluar darah daripadanya. Apabila Rasulullah dan sahabat-sahabatnyamenerima khabar tersebut Malaikat Jibrail pun datang dan memberitahu bahawacucu baginda itu terkena sakit Rihul Ahmar. Bila ditanya tentang ubatnya malaikat Jibrail mengatakan ada, lalu ia ghaibsebentar kemudian datang kepada Rasulullah. Jibrail mengatakan bahawa AllahS.W mengurniakan satu hadiah doa yang mustajab kepada sesiapa yangmembacanya satu kali seumur hidupnya. Insyallah ia akan selamat daripadapenyakit Rihul Ahmar. Rasulullah pun membacanya untuk cucunya. Tiba-tiba ia sembuh ketika itu jugadan bangun berdiri dalam keadaan yang cukup sihat. Rasulullah telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya supaya mempelajari doatersebut dan mengajarnya kepada umatnya yang lain supaya mereka mendapatmanfaat serta terpelihara diri dari serangan penyakit Rihul Ahmar (Angin Ahmar).Insyaallah. Doanya seperti dibawah;
 
ُدم ْ ح َْ لاوَه ِ لا ى َ لِإوَه ِ لا ن َ ِ وَه ِ ل ِ بوَه ِ لاِـس ْِ ب ن ُْ يع ِَ تس ْَ  ه ِِ بوَ ف ــُخََا ــم ّ ِ  جََاوَز  ـــََاوَر ُَ  ْ كَأ ه  ــُ لاوَهلا ِإ ه َ ــَ لِإَوَه ِ ــّ  ِ له ِ لا َح َْ ـُ وَ، ار ًْ ي ِ ث َ ك ه ِّ  ِ لُدم ْ ح َْ لاوَ، ار ًْ ي ِ  َ ك ر ْِ  ْ كَأ ه ُ لَا . ُَذْَأوَ ى ــِ َ  ْ لا ه  ــِ لاِـس ْ ــِ ب ى ــِش ّْ لا هلاِِـس ْ ــِ ب .  ْ يـصِ ــَأوَ ًةر َْ  ُ بىِوَضِ ْَا ىِئ ُُُ َه ِ م ِ ْا  َ َر   ُَ   ذ ِّ لا ه ِ لاِـس ْِ ب  َ ُ وَءِم َ س ّ ـْ لا  َ ُَ ـِاَءر ْْ ق ُْ لا ن  ـَ ِَ ز َ  ُ وَ. ي  ـِ ع َْ لا  ٌْ يم ِ س ّ ـْ لا َ ــــْ َاوَى ــــِار ّ لاََأ   ــــّ  ُّ لَا .ن َ ــــْ ي ِ ِ ؤ ْ م ُْ  ِ ل  ٌ م َ ْ ِَ وَ ٌء َ ِ ه  ـُ لا ر ْَ  ْ كَأ ه ُ لا ر ْَ  ْ كَأ ه  ـُ لا . َ ـْ ي َ َ ـَ ر  َن  ـْ ِ َ ـِ بُ ْ ُَِش ّ لاى  ــ بَه  ــِ ل ِ بُ ْ ُَأ  ــَار ََ  ْ كَا  ــَ َ  َ م َْ لا  َ ــ َأ ر ْَ  ْ كَأم َ ــُ   بَ وَ  ِ  َ   ــْ لا  ِ ــِ لخَم َُ كَ  ِ   ــَ ُ وَِ     ــَ ُ وَم َ ــُ ق ِِ لخَ وَىق ِــِ لخَ وَ  ــِَع َْ لاوَ ــِَ ا  ِ ــْ يم ِ جَن  ــْ ِه  ــِ ل ِ بُ ْ ُَأ.ر ِ ـــش ََ  ْ لا  ــِ ِاَ وَ .ِ َ  َْ لاوَِ  ْ م ُ  ُْ لاوَ ِ س َ ــَ  ْ لاوَ ِق َ  ــْاوَض ــِار َ ْاوَءِَ َ  ْ لاوَ اَ  َ ِم َّ تلا  َِ آوَ ِ َ ظع ِْ لا  َ م ِ ـْ ِ ب اَ َِ ل ى ِ ب َ ت ِ ك  ْ ِَ ْذِَاه ُ ــَ ل ن  ــْ َ َ   ــُ  ْُ  َ م َْ لاوَ ُ ــْ م ُْ لا ه ُ ــَ ل ن  ــْ َ  ــَ ِ ــار َْ كاوَِ َْ لا ر ِِ طَ  ــَ   َ ــُ َ َ ــَ ظْَأ  ــَ ََ ح َْ  ــُ. ــُ وْ ر ُَ  َْ لاوَُ َْ لان َْ ي ِ كس  ـَ م َْ لا   ـَ َاْَ َ  ن َ ـْ يِ  ْ  ُْ م َْ لاَء َْ َ َ  ،ض ـِ ْاوَِا َ م َ س  ـّ لا ـُ ّ َ  ـَ  .ِس  ـَ ْِاوَ ِ َْأر َْ لا اَ َ  ، َ َ  ْ ـس  ـْ لاوَ ِ م ََ ظع َْ لا اَ َ ن  ـْ ِ َ ـِ بُ ْ ُَأ . ه ِ ـْ ي َ َُ َُ  ر ُِ جَ َ  ر ُ  َ ق ْُ  ر ُ ِََ  ـَ   ـُ ّ َ  ـَ ن  ــَ ِ وَر ِ م َ ْا  ِ ــْ ر  لا ن  ــَ ِ َ ــِ بُُَأوَن  ــِ ح َ م ِْ لاوَِ ــَد َ  ْ لا  ــِاَذَ ِ  ــَ ظع ِْ لاوَ ِ ــح َّ لاوَ ِ ــّدلاوَِ ــِ وْ ر  لاوَ  ــِ  ْّ لا ى ْ ِ ر ِَ  ْ كا ءِاّدلا ـــِ وْ ر ُ ع َْ لاوَد ِْ  ِْ لاوَار ً ْَأ  َ ـــْ ي َ َاَِإ  ََ ح َْ  ـــُ،  ِ   ـــْ ع َْ لاوَ م َّ ِَ. ر ُَ  ْ كَأ ه ُ لَا ر ُَ  ْ كَأ ه ُ لَا ر ْَ  ْ كَأ ه ُ لَا . ُْُ  َ يَن ْُ ك ه ُَ ل ُ  ْ ق ُَ  ُ س  ــِ قُ َ   ُ  ــِَ َ  ُ ّ َ َ  ُ ّ جَ َ ُ ــْ يغ ِ ُ َ  ر َ ب َ ُءِ َ ب   ــَ ُد ْ يع ِ ُ َ ُءد ِْ ُ َ  ن َْ يخِ ر ِ  ْَ تس  ــْ م ُْ لا  َْ ر ِ ص ــَ َ   ِ س  ــْ ق ِْ ل ِ ب م ً ــِ ََ َ . ن َْ ي ِ ث ْ يغ ِَ تس  ـْ م ُْ لا ـَ َ يَ َ  ى ـِع َ ُ َ  ى ـِَ َ  ى ـِ َ ك َ    ـُ ِاَ َ  ُِَ َ  ر ُْ ي ِ ـَ  َ  ر ُ ص ـِ َ َ ف ـُ وْ ُ َ َ  ف ـُ  ْُ َ َ  ُ  ْُ َ َ  ر ُِ كَ َ ْاّدََ آ َ ُ َ صْ ــــَا َ َ وَْَا   ــــَ يِار َ َ َ    ــــَ يْَا َ  ُد ِَ تق ْ ُ َ  ر ُ خ ؤ َ ُ َ  ُدق َ ُ َ   ُْ ي ِ ظَ َ   َ ث ْ ي ِ م ْ َ َ   ّ ي ِ م ْ َ َ  ْُ ي ُ ب َ  . َْ يَ  َْ لَاْاَد  ي ـَ  ـَ   ْَ س َ ـَ ك م َ ـِ ب   ـٍ  ْَ   ُ ك ى َ َم ً ـِ ََ َ   ـُ  ْ يَ َ ي  َ َ  ـَ وَى  ـِ  ْُ   ـَ ُ ـَ ع ْَ  ن  ـْ َ َ   َ َ َ َ  ه  ـَ َ َ   َ  ِ لَ َ ُ ـ ْ َ َ  ــَ  ْ َ  ــَ  ن َ ــْ ي ِ ِ ؤ ْ م ُْ ل   ِ لوَ  ــَ  .ن َ ــْ يم ِِ كح َْ لا  َ ــَ ْَأ   ــَ  ، ن ُ ــِ ع ْُ 
 
ى ــِ َ ك َ  ن َْ ي ِ كس  ــَ م َْ لاوَءِ َ ع َ  ْ لا َْ ي ّ  ْ لاَ ر َ ُ  ــَ  ن َ ــْ ي ِ   ك ََ تم ُْ لاد ٍْ ر ِ َ ــــٍ َ  ْ يَ ُ ك ر َ ِََ َ   َْ ي ّ  ْ لا ى َ َِ َّ  ْ لاوَِ َّ  ْ لا ى َ َ ،ر ْ ي ِ ـــّ  ْ لا   ـــَ ع ْِ  َ وَى َ ل ْ م َْ لا   ـــَ ع ْِ  َ  . د ٍْ ي ِ َٍ ّ جَ ّُ كر َ ِَ َ ى ّِ لوَ  ــَ  ،ر  ــْ ي ِ  َ  ْ لا  ِ ــْ يش ّ لا   ــَ ِاََ َ  ،ر ِْ يغ ِ   ــّ لا  ِ  ْ لاَ ــِاَ َ ،ن َ ـْ ي ِ ِ ؤ ْ م ُْ لا  ـَ  ن َ ـْ ي ِ با َّ تلا  َـْ ي ِ َ  ـَ  ن َ ـْ ر ِ خِ  ْ لاوَن َ ـْ ي ِ لّا ه َ ـَ لِإ َ  ر َْ يخَ  ــَ  ن َ ــْ ي ِ ِا َْ لا ر َْ يخَ َ  ن َ ـْ ر ِ ِغ َْ لا ر َْ يخَ َ  .ن َ ـْ يم ِ ِار ّ لا   ــَ َ ْَا ــَ ّ ِإوَ ُد ُ ع ْَ   ــَ ّ ِإ   ــّ  ُّ لَا . ن َ ــْ دلاِ ــ ْَ   ِ ــِ لَ َ  ن َْ ي ِ ص ــِ َْ لا  ْ جُ ر ْَ   َ ــْ َد َ ل م َ ــْ يِ وَ  ــُ َ ر ْَ   َ ــْ يِ وَ ُّ ك ََ ت َ   َ ــْ ي َ َ وَن َْ يع ِَ تس ْ ــَ  َْ يم ِ جَ وََق َ ْاوَ ِَا  َْ يم ِ جَى ْِ  ِْ كا  ّ  ُّ لَا . فُ ََ   َْ ِ وَ  ر ْَ  ْ كَاَءاّدلا ى  ـِ  ِْ كا   ـّ  ُّ لَا .ِ  َ ْ ـَْاِ ـّدلاوَ ِَ ع ِْ لاوَض ـِار َ ْا ــِَع َْ لاوَ ــِَ ْا  َــْ يم ِ جَ وَر َ  َ ص ــْْا َ ــّدلاوَر َ م َ ْْا  َــْ ر  لاوَ ى  ـِ  ِْ كا   ـّ  ُّ لَا . ن َ  ْ س  ـّ لاوَ ـَ ز ْ  ُْ لاوَ  ـّ غ َْ لاوَ  ـّ  َْ لاوَ ََ ت ْِ س  ـّ لاوَ  ر ّ َ وَ ِ ــاز َ  ِْ ْاوَ ِ ــا َ ع َْ لا  ََ َش َ ُ وَ ِ ــا َ  َْ لاوَ ــِ  ْ ح ُْ لا ر ّ َ  ــِ َ  ْ يش ّْ لاءِ َ  ْ لاوَِاز َْ لز  لاوَءِغ َْ لاوَ  ــِ ح ْ ق َْ لاوَِ َ  ْ س  ــ لاوَ  ِار َ ْْار ّ َى ْِ  ِْ كا   ـــّ  ُّ لَا .ءِاَدْْا  ِَ م َ َ وَءِ َ  ِ  ْ لا َ ـــَدَ وَ  ــً ِ َ ط إ ُ َِّ  ْ لاوَ ُْ ي ّ  ْ لا ه ِ ــْ ي َ َ َ ــَ  َ تخْا  ــَ وَِ ّ  ُْ لا د ِْ ي َ كوَ  ٍَ باَ  ُ كر  َن  ـْ ِ َ ـِ بُ ْ ُَأ . ن َ ـْ يم ِ ِار ّ لا   ـَ َ ْَأ   ـَ  ر ًْ يح َِ بُ ـر ُْ  َ  َ ــْ َا .  ْ يق ِَ تس  ــْ ُٍار َ ص ـِى ْَ َى ْ بَّ ــِإ  َِ ت َ يص ــِ َ  ِ بُذخِ آ  َ ــْ َا  ــَ ع ْِ  ،  ــْ ي ِ ك َْ لا   ــَ ع ْِ وَى ْِ س  ــْ َ َ ــْ َاوَ ُ ــْ  ّ ك ََ   َ ــْ ي َ َ وَى ْ بَ ى ِ ع َْ لا ه  ـــِ ل ِ ب ِإَة ّ ُوََ  ْ َوَ. ر ْ ي ِ ـــّ  ْ لا   ـــَ ع ْِ وَى ْَ ل ْ م َْ لا  ــَ ع ْِ وَى ْَ ل ْ م َْ لا   ــَ ع ْِ    ــْ ي ِ ك َْ لا   ــَ ع ْِ وَهلا  َ  ُ س  ــْ َ وَ ِ  ــْ ي ِ ظع َْ لاى ّ ص ـَ وَ. ى ْ ِح َْ لا ه  ـُ لَا ى ْ ِش ّْ لا ه  ـُ لَا ى ـِ َ  ْ لا ه  ـُ لَا . ر ْ ي ِ ـّ  ْ لا ْَ ــ ــَ وَه ِِ ح ْ ــص ــَ وَه ِ ــلآ ى َ َ وَدّ ـــمح َ ُد ِ يـ ــَى َ َه  ــُ لان َْ يم ِَ لــع َْ لا  َه ِ ــ ّ  ِ لُدم ْ ـح َْ لاوَ 
.
Link: http://www.geocities.com/burnskot/sub/doaahmar.htm

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohd Zainudin Othman liked this
kuningmanja liked this
Azmi Hussin liked this
instrategi liked this
anazainab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->