Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sample

Sample

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:

More info:

Published by: Ellen Laudenorio Macatdon on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2011

pdf

text

original

 
LORD OF ZION DIVINE SCHOOL, INC.ELEMENTARY DEPARTMENTIKATLONG PANAHUNANG PAGSUSULIT
MUSIC – Grade VI
Name: ___________________________________________Score:____________________Grade/Section: ___________________________________Date:_____________________I.TRUE OR FALSE: _____ 1.Singing rounds produce harmony. _____ 2.There are no sharps and flats as the key signature in the key of F major. _____ 3.In round singing, are the groups start and end at the same time. _____ 4.Canon is the strictest form of musical imitation wherein the other group starts on adifferent pitch. _____ 5.Major keys are higher than the corresponding minor by a half tone. _____ 6.Harmony in an element is less sophisticated than rhythm and melody. _____ 7.Triplet is a group of those notes performed in a time of two. _____ 8.“Do” is the root note in the minor scale. _____ 9.Three different pitches form a chord. _____ 10.Great works of music and are were created only during this modern time.II.MULTIPLE CHOICE:Encircle the letter of the word/phrase that corresponds to the idea pointed out in the followingstatements.11The human agents of musical art essential to the existence of music are:a.Listeneb.Performer c.Composed.All of the above12.A trio is a musical composition for:a.Three voicesb.Four voicesc.Two voicesd.One voice13.The lowest note of a chord is called:a.Root noteb.Foot notec.Loose noted.Key note14.The musical element which is produced by two or more pitches sounding together is:a.Melodyb.Rhythmc.Harmonyd.Dynamics15.The medium which consists of one performer e.Magiging dakilang muli ang Pilipinas1.Ano ang nilalaman ng Proklamasyon Blg. 1081 na inihayag ni F. Marcos sa sambayanan?
 
a.Martial Lawb.Phil. Independencec.Fil-Am DayIII.Hanapin sa Hanay B kung sino o sino ang tinutukoy ng mga sumusunod na tanong sa Hanay A.Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.Hanay AHanay B _____ 1.Anong K ang tawag sa mga pulis na Hapones? _____ 2.Sinong G ang kataas-taasang Obispo ngrelihiyong Aglipay? _____ 3.Sinong C ang kilala sa larangan ng pagsulat saWikang Ingles? _____ 4.Anong B ang batas ang inuwi ng Misyong Quezonukol sa kasarinlan ng Pilipinas? _____ 5.Anong P ang itinatag ng Board of Public Healthupang mapangalagaan ang kalusugan ng mgaPilipino? _____ 6.Sinong E ang unang babaeng nahalal saMababang Kapulungan ng Kongreso? _____ 7.Anong r ang itinatag ng mga Americano na nag-uutos na lahat ng mga Pilipino na malapit sa mgagerilya ay ililipat sa ibang lugar? _____ 8.Anong S ang nagbabawal sa mga Pilipino nasumulat o maglathala ng saloobin laban sa mgaAmerikano? _____ 9.Anong P ang tawag sa pagkakaloob ng Amerikasa mga Pilipino na maglingkod sa lahat ng sangayng pamahalaan? _____ 10.Anong C ang kilala noon bilang Centro Escolar deSeñoritas? _____ 11.Anong B ang nagbabawal na bumuo ng samahano organisasyon laban sa mga Amerikano?
 _____ 12.
Anong R ang lapiang pulitikal ng Amerika nasumasalungat sa pagkakaloob nito ang kasarinlanng Pilipinas? _____ 13.Sinong W ang pangulo ng Amerika at isangdemocrat noon na sumasang-ayon sapagkakaloob ng kasarinlan sa bansa? _____ 14.Sinong C and kauna-unahang babaeng halal nakonsehal ng Maynila? _____ 15.Anong N and itinatag ng Asamblea ng Pilipinasupang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa sapanunungkulan ni Manuel L. Quezon?
a.
Gregorio Aglipayb.Reconcentration Actc.Pilipinisasyond.Carlos P. Romuloe.Sedition Lawf.Nacional EconomicCouncilg.Batas Tydings-McDuffieh.Centro EscolaUniversityi.Brigendage law j.Carmen Planask.Woodrow Wilsonl.Philippine GeneralHospitalm.Kempei-tain.Republicano.Elisha R. Ochoap.Manuel L. QuezonIV.Tukuyin ang isinasaad ng mga sumusunod na pahayag. Piliin sa loob ng kahon ang tamangsagot.Adult EducationPartido NacionalistaHeneral Masaharu HommaFrancis Burton HarrisonPearl HarborKorte SupremaManuel L. Quezon3 taonRural Progress Admin. Of the PhilsPartido ProgresistaBatas Hare-Hawes-CurringWarren Harding6 na taonIsip-kolonyalDemokratikong Pamumuhay _________ 1.Itinatag ito upang maipagpatuloy ng mga may edad na hindi nakapagtapos ngpag-aaral
 
 _________ 2.Pinasabog ng mga Hapones at ito ang pinakasentro ng sandatahang lakas ngAmerika na matatagpuan sa Hawaii. _________ 3.Itinatag ni Manuel L. Quezon upang paunlarin ang mga rural na lugar sa bansa _________ 4.Bilang ng taong manunungkulan ang pangulo n gating bansa? _________ 5.Partido pulitikal na ang layunin ay magkaroon ng agarang kasarinlan sa bansa. _________ 6.Kataas-taasang hukuman sa bansa. _________ 7.Partido pulitikal na ang layunin ay maging maunlad muna ang bansa bagohingin ang kasarinlan ng bansa. _________ 8.Pag-uugaling nalinang ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano. _________ 9.Naging heneral siya ng mga Hapones sa bansa. _________ 10.Unang pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. _________ 11.Batas na inuwi ng Misyong OSROX. _________ 12.Itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino. _________ 13.Nanguna sa pagsasagawa ng Pilipinisasyon sa bansa noong panahon ngAmerikano. _________ 14.Bilang ng taong maglilingkod ang mga kinatawan sa bansa.
 _________ 15.
Pangulo ng Amerika noon na hindi pumayag sa pagkakaloob ng Amerika ngkasarinlan ng ating bansa.V.Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na acronyms:1.ASEAN=2.NPA=3.MAPHILINDO=4.MNLF=5.PHILCAG=6.NAMARCO=7.EDCOR=8.FACOMA=9.UNO=10.HUKBALAHAP=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->