Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
58Activity
P. 1
Baze_informaticii[1] - An 1 Marketing

Baze_informaticii[1] - An 1 Marketing

Ratings: (0)|Views: 6,209|Likes:
Published by Stefania
Baze_informaticii[1] - An 1 Fac.Marketing
Baze_informaticii[1] - An 1 Fac.Marketing

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Stefania on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
Facultatea de marketing
ş
i afaceri economiceinterna
Ń
ionaleANUL I Semestrul IBAZELE INFORMATICII
Semestru I:Codul cursului MkMk 1109Credite: 6 crediteSemestru II:Codul cursului MkMk 1210Credite: 4 crediteManuale recomandate:
Vasilescu O. Bazele informaticii Ed. Funda
Ń
iei România de mâine, încurs de apari
Ń
ieMare
ş
M.D.
ş
.a. Office XP, Ed. Funda
Ń
iei România de mâine, 2004
Obiectivul cursului
Disciplina “Bazele informaticii” asigur
ǎ
preg
ǎ
tirea studen
Ń
ilor în domeniulanalizei, proiect
ǎ
rii, implement
ǎ
rii
ş
i utiliz
ǎ
rii produsului MS Office 2000 cuaplicabilitate în conducerea activit
ǎŃ
ilor din domeniul marketing.. În semestrul întâi se prezint
ă
arhitectura calculatoarelor personale, no
Ń
iuni de baz
ă
 privind sistemele de operare
ş
i limbajele de programare. La laborator se prezint
ă
editorulde texte WORD.Problemele teoretice
ş
i practice sunt prezentate echilibrat astfel încât dup
ǎ
parcurgereaacestui semestru studen
Ń
ii s
ǎ
poat
ǎ
utilize editorul de texte WORD.
Modul de stabilire al notei finale
La forma de înv
ăŃă
mânt ZI pentru proiect, activitate la laborator seacord
ă
1 punct în plus la examen
Consulta
Ń
ii pentru studen
Ń
i:
Conf.univ.dr.ing. Vasilescu Ofelia Miercurea orele 12-13.30
E_mail;ofeliavas@yahoo.com 
 
Conf. dr.ing. Ofelia Vasilescu Bazele informaticii
2
Titularii cursului: Conf.univ.dr.ing. Vasilescu OfeliaAnul I ZI Seria AAnul I FR Seria AAnul I FR Seria BAnul I FR Seria CAnul I FR Seria D
Con
Ń
inutul tematic al cursului:
Semestrul 11. INTRODUCERE
1.1. Evolu
Ń
ia sistemelor de calcul1.2. Structura von Neumann a sistemelor de calcul secven
Ń
iale1.3. Genera
Ń
ii de sisteme de calcul1.4. Verificare1.5. Teste
2. ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL
2.1. Structura calculatoarelor personale2.2. Unitatea central
ă
de prelucrare (UC)2.2.1. Microprocesorul (
 µ 
P
)2.2.2. Microprocesorul Pentium2.2.3. Microprocesorul Merced (P7)2.2.4. Microprocesorul Pentium IV2.3. Memoria intern
ă
 2.4. Memoria secundar
ă
 2.5. Dispozitive periferice de intrare / ie
ş
ire2.5.1. Dispozitive periferice de intrare2.5.2. Dispozitive periferice de ie
ş
ire2.5.3. Dispozitive periferice mixte (de afi
ş
are)2.6. Verificare2.7. Teste
3. SISTEME DE OPERARE
3.1. Defini
Ń
ia
ş
i func
Ń
iile sistemelor de operare3.2. Evolu
Ń
ia sistemelor de operare3.3. Conceptele sistemului de operare
 
Conf. de.ing. Ofelia Vasilescu Bazele informaticii
33.4. Clasificarea sistemelor de operare3.5. Sistemul de operare Windows3.6. Verificare3.7. Teste
4. LIMBAJE DE PROGRAMARE
4.1. Scurt
ă
prezentare a limbajelor de programare4.2. Calsificarea limbajelor de programare de nivel înalt4.3. Limbaje
ş
i ma
ş
ini virtuale4.4. Calculatoarele actuale calculatoare multinivel4.5. Verificare4.6. Teste
Semestrul 25. RE
ł
ELE DE SISTEME DE CALCUL
5.1. Apari
Ń
ia re
Ń
elelor de calculatoare
 
5.2. Definirea re
Ń
elelor de calculatoare5.3. Avantajele re
Ń
elelor de calculatoare5.4. Organizarea
ş
i principiul de func
Ń
ionare al re
Ń
elelor de calculatoare5.5. Nivelurile unei re
Ń
ele de calculatoare5.6. Tipuri de re
Ń
ele de calculatoare5.7. Re
Ń
ele locale LAN5.8. Topologii de re
Ń
ele locale LAN5.9. Re
Ń
eaua WAN5.10. Rememorare5.11. Verificare5.12. Teste5.13. R
ă
spunsurile testelor
6. INTERNET
6.1. Interconectarea la INTERNET6.2. Servicii INTERNET6.3. Serviciul de po
ş
t
ă
electronic
ă
(E-mail)6.3.1. Comunicarea prin po
ş
t
ă
electronic
ă
 6.3.2. Ata
ş
area fi
ş
ierelor la E-mail6.4. Serviciul Wold Wide Web (WWW)6.4.1. Prezentare Wold Wide Web

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
prodanesti liked this
Zuzi Măduţa liked this
Georgiana Avram liked this
Daniela Poponea liked this
Melly Mellinda liked this
Melly Mellinda liked this
Lili Liliana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->