Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Conferinţa ştiinţifică Proprietatea funciară în Basarabia tradiţie, organizare şi reglementare

Conferinţa ştiinţifică Proprietatea funciară în Basarabia tradiţie, organizare şi reglementare

Ratings: (0)|Views: 505 |Likes:
Published by 18051949

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: 18051949 on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
 ACADEMIA DE
Ş
TIIN
Ţ
E A MOLDOVEIMUZEUL NA 
Ţ
IONAL DE ARHEOLOGIE
Ş
I ISTORIE A MOLDOVEICONFERIN
Ţ
 A 
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
 Ă 
 
„PROPRIETATEAFUNCIARĂÎNBASARABIA:TRADIŢIE,ORGANIZAREŞIREGLEMENTARE”
 
PROGRAMULREZUMATELE COMUNIC
 Ă 
RILOR CONCEP
Ţ
IA EXPOZI
Ţ
IEI TEMATICE „O CARTOGRAFIE A MO
Ş
IILOR DE ALT
 Ă 
DAT
 Ă 
CHI
Ş
IN
 Ă 
U17-18 mai 2011
 
 
 Mar
ţ 
i, 17 mai 2011
Muzeul Na
ţ
ional de Arheologie
ş
i Istorie a Moldovei
(Sala de protocol)
Orele 9
00
-9
15
.
 
Cuvânt de deschidere
 
 Alocu
ţ
iuni
 Eugen SAVA
, director general al Muzeului Na
ţ
ional de Arheologie
ş
iIstorie a Moldovei
 Elena PLO
 Ş 
 NI 
ŢĂ
, secretar
ş
tiin
ţ
ific, Muzeul Na
ţ
ional de Arheologie
ş
iIstorie a Moldovei
 REZERVAT 
, din partea Agen
ţ
iei Rela
ţ
ii Funciare
ş
i Cadastru aRepublicii Moldova
 Pavel Cocârl 
ă
,
ş
ef Catedr
ă
Istorie Universal
ă
, Universitatea de Statdin Moldova
Orele 9
15
-12
15
.
 
Comunic
ă
riModerator
– dr., conf. cerc. Maria Danilov 
 
 Sergiu BACALOV 
(Institutul de Istorie, Stat
ş
i Drept, A 
Ş
M) Considera
ţ
ii privind fenomenul de "alegere
ş
i stâlpire" a mo
ş
iilor în Moldova medieval
ă
(sec. XVII – încep. sec. XVIII)
 Pavel COCÂRL
 Ă
(USM) – Formele de proprietate ale târgove
ţ
ilor înMoldova medieval
ă
(sec. XVII-XVIII)
Tudor CANDU 
(Arhiva Na
ţ
ional
ă
a Republicii Moldova) –
Hot
ă
rniciilemo
ş
iilor V
ă
sieni, M
ă
noile
ş
ti, Policeni
ş
i Cump
ă
ne
ş
ti
ţ
inutul L
ă
 pu
ş
na îndecursul secolului al XVIII-lea
 
 
 
2
Valentin ARAPU 
(USM) – Arend
ăş
ia propriet
ăţ
ilor funciare de c
ă
trenegustorii armeni în
Ţ
ara Moldovei (a doua jum. a sec. XVIII - încep. sec. XIX)
 Maria DANILOV (MNAIM)
– Despre mo
ş
iile boierilor din Basarabiala anul 1812 (cazul sp
ă
tarului Ioni
ţă
Ba
ş
ot
ă
)
Valentin TOMULE 
Ţ 
(USM) – Litigiile funciare între r
ă
ze
ş
i
ş
i mo
ş
ieri în primii ani dup
ă
anexarea teritoriului dintre Prut
ş
i Nistru laImperiul Rus (1812-1818)
 
 Dinu PO
 Ş 
TARENCU 
(Institutul de Istorie, Stat
ş
i Drept, A 
Ş
M) Delimitarea domeniului statului rus din sudul Basarabiei
Orele 12
15
-12
40
. Pauz
ă
de cafea
 
Orele 12
40
-15
40
. Comunic
ă
riModerator
– dr. hab., conf. univ. Valentin TOMULE
Ţ
 
 Ana GRI 
Ţ 
CO
(MNAIM) – Din istoria Biroului de Hot
ă
rnicie dinBasarabia (1818-1890)
 Ivan DUMINIC 
 Ă
 
(Universitatea din Veliko Târnovo “Sf. Chiril
ş
iMetodiu”, Bulgaria) – Decretul Imperial din 29 decembrie 1819
ş
i reglarea statutului coloni
ş
tilor bulgari în Basarabia
 Ion GUMENÂI 
(USM) – Unele considera
ţ
ii privind construc
ţ
ial
ă
ca
ş
elor de cult romano-catolice
ş
i a propriet
ăţ
ii funciare de pelâng
ă
acestea din Basarabia în secolul al XIX-lea. (Cazul Bisericiilatine din Hotin)
 
 Alina FELEA
(Institutul de Istorie, Stat
ş
i Drept, A 
Ş
M) – Din istoriamo
ş
iilor Ocolina
ş
i
Ţ
epilova Mic
ă
(Soroca)
Vera SERJANT 
(MNAIM) – Unele considera
ţ
ii privind propriet
ăţ
ilefunciare ale domnitorului Mihail Sturdza în Basarabia în sec. alXIX-lea

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
monedor liked this
Sabina Gumene liked this
18051949 liked this
Andrei Dudnik liked this
Lucica Meriacri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->