Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Percubaan PMR Perak 2008 - BM Kertas 2

Percubaan PMR Perak 2008 - BM Kertas 2

Ratings:

4.57

(1)
|Views: 2,559|Likes:
Published by plgan
from http://koleksisoalan.blogspot.com/
from http://koleksisoalan.blogspot.com/

More info:

Published by: plgan on Sep 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
SULIT02t2BahasaMelayuKertas2Ogos20082jam
02t2
PEPERIKSAANPERCUBAANPENILAIANMENENGAHRENDAHNEGERIPERAK2008BAHASAMELAYUKERTAS2
Duaiam
JANGANBUKAKERTASSOALANINI SEHINGGADIBERITAHU7Kertassoalan inimengandungiempatbahagian: BahagianA, BahagiatrB,BahagianC danBahagianD.2 BahagianAterdiridoripadaduabahagian:BahagianA(i)dan BahagianA(ii).Andadikehendakisupayamenjawabkedua-duabahagiantersebut.BahagianBdanBahagianDjugamesti dijawab.ManaknlaBahagianCmempunyaiimapilihansoalan danandadimintasupaya menjawabsatusoalansahaja.3.Andadinasihatisupaya mengambilmasa 40minituntuk menjawabBahagianA,25 minituntuk BahagianB, 45minituntukBahagianC dan l0 minituntuk BahagianD.4Jawapan anda hendaklahditulis dalamkertasawepan.
[LihatsebelahSULIT
02t2
Kertassoalan nimengandungi6 halaman bercetak.
 
STJLIT0212
[20markalt]Bacapetikandibawahdenganeliti.Berdasarknnetikantersebut,uli,csebuahingkasanentangStrategiPelanIndukPembangunanPendidikan.Panjangnyaingknsanandahendaklahtidakmelebihi80patahperkataan.Anda digalakknnsupayamenggunakanyotsendiritanpamengubahmal<sudsalpetikan.pelanIndukPembangunanendidikan(PIPP)merupakanatupernyataanelasdantegastentangbagaimanaistempendidikannegarayang sediaadabolehmenyumbangearahpembangunanmodalinsan.MelaluiPIPP,digariskanbeberapatrategidalamansektorpendidikanuntukmencapaimatlamatbesarnegarasesuaidenganokusRMK-9.plppditunjangiolehenamerasstrategik.Teraspertamaangakandilaksanakanalahmembinanegaraangsamelaluipendidikandenganujuanmelahirkanwarganegaraang mempunyaiiri+iripatiotikr..tumenjunjungwarisanbudayabangsa.Pembangunanodalinsanmerupakaneraskeduadi bawahplppyang akanmemberikanumpuankepadasistemnilai,aspekdisiplin,sahsiah,khlakdanatidiripelajarbagimetahirkanenagaerjayangkompetendalambidangsainsdanteknologi,novatif,kreatifsertabolehdipasarkan.Memperkasakanekolahkebangsaanmerupakanerasyangketiga.Selarasdengansahatu,sekolahkebangsaar:rkandilengkapkanengankemudahanendidikanyangmencukupi,berkualitidanterkini.Seterusnyaebagaieraskeempat,KementerianPelajaranMalaysia(KPM) akanberusahamerapatkanurangpendidikandenganmembangunkannfrastrukturdankemudahanhususnyailuarbandarsepertidiSabahdanSarawak.Kerajaanakanmemperbanyakantuankepadapelajarmiskin'htmpulanminoriti,keperluanhas,mengurangkanurangdigitalsertamenempatkanuruterlatih.Teraskelimapula ialahmemartabatkanrofesionkegunransupayaprofesionni dihormatidandipandanginggtsesuaidenganamanahyangdipertanggungjawabkanalampembinaangenerasimasadepan.Paragurudigalakkanupayameningkatkanarafkelulusanmereka.Bahkangu:uWadiberipeluanguntukmendapatkema6irankhususdalambidangtertentuuntukmeluaskankopkepakarannya.v{anakalaeraskeenamdalamplppialahmelonjakkankecemerlangannstitusipendidikandenganmembentukbahagiankecemerlanganekolahberasaskankademik,kokurikulumdansukanataubidang-bidanghususyanglainKesimpulannyaIPPbolehdilihatsebagaiatudokumendanrancanganang berniatbaik,berfikiranauhdanbercita-citainggi.DipetikdandiubahsuaidariPada"Pelan ndukPembangunanendidikanMalaysiaGIPP)"-SISWAMei2007.[LihatsebelahST]LIT
2Bahagian(i):Ringkasan0212
 
SULIT3BahagianA(ii):Pemahaman|0markahl
02t2
BerdasarkanetikanBahagianA(i),jawabsoalan-soalanangberikutnyadenganmenggunakanyatandasendiri.1.Berikanmaksudangkaikatakumpulanminoritidalampetikandi atas.(2markah)2. Bagaimanakaharayangterbaik untukmemartabatkanrofesionkeguruandi negaraita?(4marknh)3. Padapendapatnda,apakahmanfaatyangakan dikecapioleh negarakitadenganpelaksanaanPIPP rf?(4marknh)[LihatsebelahSULIT
02t2

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sai Raj liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
moonxxzz liked this
wengsung liked this
wengsung liked this
Adrian Lua liked this
Imelda Wong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->