Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tanrıların Arabaları

Tanrıların Arabaları

Ratings: (0)|Views: 155 |Likes:
Published by Behram Bazo

More info:

Published by: Behram Bazo on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
Erich Von Daenikent _ Tanrıların Arabalarıwww.kitapsevenler.comMerhabalarBuraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinadenGörme Özürlüler İçin HazırlanmıştırEkran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları DinliyoruzAmacım Yayın Evlerine Zarar Vermek DeğildirBu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini TutmayacağındanKitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında FikirSahibi OlduğundaAşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan TeminEdebilirlerBu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide DüşünmemBu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı KullanılamazBilgi Paylaştıkça ÇoğalırYaşar MutluNot: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EKMADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilimve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbirticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncübir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu,vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braillalfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanundaöngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekildesatılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz vekullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulmasıve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesindedeneme yayınına geçilmiştir.T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi BaşkanlığıAnkaraBu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarakLütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları SilmeyinTarayan Yaşar Mutluweb sitesiwww.yasarmutlu.comwww.kitapsevenler.come-postayasarmutlu@kitapsevenler.com yasarmutlu@yasarmutlu.commutlukitap@hotmail.com kitapsevenler@gmail.comMİLYET YAYINLTD.ŞTI. YAYINLARIGününKitapları: 3)Yan hakkı (Copyright)0ı ECON Verlag, Düsseldorf-ONK Milliyet Yayın Ltd.Şti.Orijinal adı: Chariots of theGodsKapak zeni:I İsmet N. İslimyeliJBirinci baskıo*" 1 : Temmuz 1973 /ikinci baskıAğustos 1973Üçüncü baskıEylül1973Dördüncü baskıEylül1973Beşinci baskıEylül1973Altıncı baskıEkim1973Yedinci baskıEkim1973Sekizinci baskıEkim1973Dokuzuncu baskıEkim1973Onuncu baskıEkim1973On birinci baskıEkim1973
 
On ikinci baskıEkim1973On üçüncü baskıEkim1973On dördüncü baskıKasım1973/GİRİŞBu kitabı yazmak cesaret isteyen bir işti; okumak da aynı şekilde cesaretisteyecektir. Kapsadığı kuramlar ve kanıtlar, geleneksel arkeolojinin çizenlekurulmuş mozaik yapısına uymadığı için, belki bilgin-lerimizce 'sözü edilmemesigereken' kitaplar sınıfına sokulacaktır. Geçmişimizi araştırmanın,geleceğimizi araştırmaktan çok daha çekiei ve serüvenli olabileceğigerçeği karşısında halk, belki kabuğuna çekilip o-rada kurduğu dünyadayaşamayı seçecektir.Ne olursa olsun, binlerce, milyonlarca yıl geriye uzanangeçmişimizin tutarsızlıklarla dolu olduğu gerçeği, kesinliğini koruyacaktır.Geçmiş, ilkel dünyamızı, içi adam dolu uzay arabalarıyla ziyaret eden bilinmeyentanrılarla doludur; akıl almaz teknik yeteneklerin var olduğu, günümüzde iseancak bir bölümü yeniden bulunan bilgilerin gizlendiği bir geçmiş.. . -Arkeoloji derseniz, o da tutarsızlıklar içindedir. Çünkü binlerce yıllıkelektrik pilleri, platin köpçalı kusursuz uzay giyimleri içinde garipyaratıklar, küçük elektronik beyinlerin bile çözemediği on beş basamaklı sayılaryeni kazılarda ortaya çıkmaktadır. Bunları yapmış olması gereken ilkelinsanların, böylesine inanılmaz bilgileri nereden elde ettikleri sorusu isteristemez kişinin aklına takılmıyor mu?Tutarsızlıklar din alanında da sürüp gitmektedir. Şöyle ki. bütün dinlersözleşmiş gibi, insanoğluna yardım ve kurtuluş vaat ederler, tikel tanrılar daaynı şeyler için söz verirler. A-ma niçin verdikleri sözü tutmazlar; niçin sonâerecc modern silâhlarını ilke! insanlara karşı kullanırlar; niçin onları yoketmeyi tasarlarlar?Binlerce yıldır kurulmasına çalışılan inançlar dünyasının artık yıkılacağıdüşüncesine a-lışalım. Birkaç yıllık dikkatli araştırma, hepimizi rahatlatanzihin kurumlarım yede bir etmeye yetiyor; gizli toplumların kitaplıklarındasaklı duran bilgiler birer birer gün ışığına çıkıyor; uzay çağı gizlilikler çağıolma niteliğini yitiriyor ve yıldızları hedef alan uzay yolculukları, geçmişlearamızda kalan uçurumları kapatmayabaşlıyor. Tanrılar, rahipler, krallar, kahramanlar bu uçurumun karanlıklarındançıkıyorlar. Geçmişimizi gerçekten eksiksiz öğrenmek istiyorsak, onlarıgizledikleri sırları açıklamaya zorlamalıyız. Bu nasıl yapılabilir?Arkeolojik araştırmaları modern laboratuvarlar üstlerine almalıdır!Arkeologlar tarihsel yerleşme kalıntılarını, üstün duyarlıklı ölçü araçlarıylayeniden incelemelidirler!Ve gerçeği arayanlar, bütün kurumlara kuşkuyla bakmaya koyulmalıdırlar!On bin yıl öncesinin insanj için uzay yolculuğu bir sorun değil, bir gerçekti!Bunun ispatı, karanlık geçmişte tanrıların bıraktıkları ve bugün anlamınıçözmeye çalıştığımız sayısız izlerdir. Evet, pek uzak çağlardauzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerini ileri sürüyorum! Bu dünya-dışıakıllı yaratıkların kimler olduklarım ya da hangi gezegenden geldiklerinihenüz bilmiyorum. Ancak; o çağda yaşayan insansı yaratıkları kitle halindeyok ettiklerine ve yeni, belki de ilk, 'homo sapiens'i ürettiklerinekesinlikle i-nanıyorum.Bu iddia tümüyle devrimcidir; kusursuz gibi görünen zihin kurumlarını temelindensarsmaktadır. Amacım, bu iddianın delillerini gözler önüne sermektir.Kitabım birçok kişinin cesaret vermesi ve işbirliğiyle hazırlanabildi. Sonbirkaç yıldır yüzümü göremeyen karıma anlayışlılığı için, binlerce mil bana yolarkadaşlığı eden Hans Neuner'e aksamasız ve değerliyardımları için, Dr. Stehlin ve Louis Emrich'e sürekli destek oluşları içinteşekkür etmek isterim. Ayrıca bana, Bilimsel ve Teknik Araştırma Merkezlerinigezdiren Houston ve Huntsville NASA tüm personeline, Prof. Dr. Werner von Braun,Prof. Dr. Willy Ley ve Bert Slattery'e ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bendenyardım ve desteklerini esirgemeyen insanlara teşekkürü bir borç bilirim.ERICH VON DÂNIKENBİRİNCİ BÖLÜM
 
EVRENDE AKILLI YARATIKLAR VAR MI?I,YÜZYIL İNSANI, türünün evren- deki tek örneği midir? Başka yıldızlardangözümüzle görebileceğimiz örnekler gelmediği sürece bu soruya verilen, «Evet,dünyamız, üzerinde insan yaşayan tek gezegendir!» karşılığı geçerli veinandırıcı kalacaktır. Ancak son araştırma ve bulgulardan ortaya çıkan gerçeklerdikkatle incelendiğinde, soru işaretleri ormanının büyüdükçe büyüdüğügörülecektir.Astronomlar bulutsuz bir gecede çıplak gözle 4500 yıldız görülebileceğinisöylüyorlar. Küçük bir gözlem evi teleskopu bu sayıyı iki milyona çıkarabiliyor.Modern yansıtıcı teleskop-larsa, Samanyolunu oluşturan milyarlarca yıldızınışığını gözlemciye getirmek gücünde. Ancak, evrenin heybetli ölçüleri açısındanSamanyolu, çok daha büyük bir yıldızlar sisteminin ufacık bir parçasıdır. Busistem yirmiye yakın galaksiden oluşur ve yarıçapı bir buçuk milyon ışıkyılıdır. (1 ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur ve 300.000X60X60X24X365 =9.460.800.000.000 kilometreye eşittir.) Ancak böylesine korkunç bir sayıylaanlatılan bu sistem bile, elektronik15TANRILARIN ARABALARIteleskopların gösterdiği nebulaların büyüklüğü karşısında küçücük kalır.Astronom Harlow Shapley, teleskoplarımızın görüş alanı içindeyaklaşık olarak (100.000.000.000.000.000.000) yıldız bulunduğunu ve bunlarınbinde birinde gezegenler sistemi bulunduğunu tahmin ediyor. Bu tahminintemelinden hareketle, söz konusu yıldızların binde birinde hayat için gereklikoşullar olduğunu kabu1 edersek, geriye (100.000.000.000.000) yıldız kalıyor.Peki, bunların kaçında hayata uygun atmosfer var? Bindebirinde mi? Öyleyse (100.000.000.000) yıldız hayat için gerekli atmosferitaşıyor demektir. Daha ileri giderek, bunların binde birinde hayatın ortayaçıktığını düşünürsek, şu anda üstünde hayat olan 100 milyon gezegen bulunduğuanlaşılır. Bu hesaplar, günümüzün tekniğiyle yapılan teleskopların gösterdiğiyıldızlar temel alınarak yapılmıştır. Bu arada tekniğin her gün gelişmelergösterdiği unutulmamalıdır.Biyokimyacı Dr. S. Miller'in varsayımını izlediğimizde hayatın ve hayat içingerekli koşulların, birtakım başka gezegenlerde daha çabuk gelişmişolabileceğini görürüz. Bu varsayımı kabul edersek, 100.000 gezegende,bizimkinden daha gelişmiş uygarlıkların bulunduğunu da kabul etmemiz gerekir.Tanınmış bilim adamı, yazar ve W. von Bra-un'un arkadaşı Prof. Dr. Willy Ley,New York'takı konuşmamızda görüşlerini şöyle açıkladı:16TANRILARIN ARABALARI«Yalnız Samanyolu'ndaki yıldızların sayısı 30 milyar kadardır. Günümüz astronomibilginleri, bunların 18 milyarında gezegenler sistemi bulunduğunu kabul ederler.Gezegen sistemleri arasındaki uzaklığın, gezegenlerin ancak yüzde birine biryıldız yörüngesine girme olanağı tanıdığını düşünelim. Bu durumda, hayatıdestekleyecek güçte 180 milyon gezegenle karşı karşıya kalırız. Bunların yüzdebirinde de hayatın gerçekten ortaya çıktığını düşünürsek, geriye 1.800.000gezegen kalır. Üzerinde hayat bulunan gezegenlerin yine yüzde birinde «Homosapiens'e eşit akıl düzeyindeki canlıların yaşadığını kabul edersek,Samanyolunda 18.000 uygarlık olduğu ortaya çıkar.»Samanyolundaki yıldız sayısının son sayımlarda 100 milyara çıktığı göz önündetutulursa, Prof. Ley'in dikkatle yaptığı hesaptaki uygarlık sayısı büyük çaptaartar.Ütopik sayıları, ya da bilinmeyen galaksileri katmaksızın yapılan yukardakitahmini, biraz daha ilerletebiliriz ve 18.000 gezegenin en az yüzde birindegerçekten hayat olduğunu ileri sürebiliriz.Dünyaya benzer gezegenlerin var olduğu, gerek hesaplar, gerekse bilimselaraştırmalar sonucu, kuşku tanımaz bir duruma gelmiştir. Ancak hayatıdestekleyen koşulların, ille de dün-yanınkilerle özdeş olması gerekmez.Hayatın yalnız dünyadaki koşullar altındaTANRILARIN ARABALARI

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Atak Efes liked this
Şervan Bulut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->