Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Topik 3 Matlamat Kurikulum Sekolah Rendah

Topik 3 Matlamat Kurikulum Sekolah Rendah

Ratings: (0)|Views: 6,298|Likes:
Published by John Chong

More info:

Published by: John Chong on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
TZ10103
UMS
BAB 3 : MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAHRENDAH____________________________________________________
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar akan dapat;
3.0
 
KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajarsecara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insane yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Hal iniditerjemahkan dalam matlamat kurikulum sekolah rendah yang memfokuskan pada memastikanperkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan inimeliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insane yang seimbang,harmonis dan berakhlak mulia.
1. Mengenal pasti matlamat kurikulum dan pengajaran sekolah rendah.2. Membuat perkaitan di antara matlamat dan objektif kurikulum dan pengajaransekolah rendah.3. Menghubungkan matlamat dan prinsip-prinsip kurikulum dan pengajaransekolah rendah.4. Menyenaraikan ciri-ciri kurikulum dan pengajaran sekolah rendah.5. Membuat perbandingan antara struktur kurikulum KBSR dan KSSR dalammencapai matlamat kurikulum dan pengajaran sekolah rendah.
 
TZ10103
UMS
3.1
 
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
Bagi membincangkan matlamat dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR),kefahaman terhadap KBSR itu perlu difahami terlebih dahulu. Hal ini telah dibincangkan dalambab 2. Kurikulum disemak semula setiap 5 tahun bagi memastikan keperluan kandungankurikulum adalah selaras dengan perubahan semasa. Pengubahsuaian dalam sukatan KBSRdilakuakan bagi memastikan kandungan yang dibincangkan adalah relevan dengan perubahandalam dunia pendidikan. Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:i.
 
Penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran.ii.
 
Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian.iii.
 
Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yangpaling kompleks mengikut topik.iv.
 
Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran.v.
 
Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat.vi.
 
Mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua, iaitu mata pelajaranSains dan Kajian Tempatan.vii.
 
Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6Rendah mulai Januari 2003viii.
 
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran danpembelajaran Sains dan Matematik.
3.2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)diperkenalkan pada tahun 2011. Dalam KSSR mata pelajaran yang diperkenalkan adalah lebihsedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Kurikulum tersebutmenggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi dalam satu bidang dan memperkenalkan satusubjek baru yang bertemakan semangat kenegaraan dan patriotik. KSSR mula diperkenalkan dan
 
TZ10103
UMS
diterapkan kepada murid tahun satu. Hal ini bersesuaian dengan keadaan murid yang barumengenali alam persekolahan di peringkat awal pendidikan mereka. Penerapan di peringkat awalmembantu dan mempermudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut di tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur dan kematangan mereka.KSSR yang diperkenalkan ini tidak akan menggantikan KBSR tetapi sebaliknya bergerak beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Melalui KSSR, pengajarandan pembelajaran akan menggunakan modul bagi menggantikan buku teks. KSSR diharapkandapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnyadalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajarandalam KSSR akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Hal ini disokong melalui penggunaandua bahasa tersebut. Pada masa yang sama, penguasaan kedua-dua bahasa tersebut dalamkalangan guru-guru dapat ditingkatkan terutama yang melibatkan pengajaran mata pelajaranMatematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.Bagi peringkat permulaan perlaksanaan KSSR, sebanyak 500 buah sekolah digunakanbagi tujuan uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. Sebanyak 50 buah sekolahakan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani ujirintis dalam mata pelajaran terpilih. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga moduliaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Tahap satu sekolah rendah(tahun 1 hingga 3) tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul)serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi,kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Manakala tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga6) tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangansosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard PrasekolahKebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara.Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian,fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenaikemahiran 4M. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sia_ching_1 liked this
Jo Anne liked this
Wira Mohd Jamal liked this
Nor Shafira liked this
Sharon Lim Hello liked this
Irene Chua liked this
ZiEn Lim liked this
Tu Hiong Hiong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->