Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3054

3054

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Cristina Anda Chirca on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2011

pdf

text

original

 
www.cartiaz.ro  – Carti si articole online gratuite de la A la Z
BAZELE LEGISLATIVE PENTRU SANATATESI SECURITATE IN MUNCACUPRINS
CUPRINS ......................................................................................................................................... 1CAPITOLUL I ..................................................................................................................................3INSTITUTIILE SI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE SI ROLUL ACESTORA ...............31.1. INTRODUCERE .................................................................................................................31.2. MOMENTE SEMNIFICATIVE IN CREAREA UNIUNII EUROPENE ............................ 31.3. INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE SI ALTE ORGANISME ..................................... 10OMBUDSMAN-UL EUROPEAN .....................................................................................11ORGANISME FINANCIARE ...........................................................................................11ORGANISME DE CONSULTANTA ................................................................................ 11ORGANIZATII INTER INSTITUTIONALE ................................................................. 11AGENTII DESCENTRALIZATE ..................................................................................... 12CAPITOLUL II .............................................................................................................................. 14ORDINEA JURIDICA COMUNITARA, REGLEMENTARI LEGISLATIVE PRIVINDSECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, AGENTIA EUROPEANA PENTRUSECURITATE SI SANATATE IN MUNCA EU-OSHA ........................................................... 142.1. STRUCTURA SISTEMULUI JURIDIC COMUNITAR ..................................................142.2. PREOCUPARI SI REGLEMENTARI COMUNITARE PRIVIND SECURITATEA SISANATATEA IN MUNCA .......................................................................................................182.2.1. DIRECTIVELE PRIVIND SECURITATEA PRODUSELOR - DERIVATE DINART. 100 A AL TRATATULUI DE LA ROMA ..................................................................182.2.2. DIRECTIVELE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA -DERIVATE DIN ART. 118 A AL TRATATULUI DE LA ROMA .....................................222.2.3 STANDARDELE EUROPENE ARMONIZATE - EN ................................................252.3. AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA “EU-OSHA” ........................................................................................................................................ 27Consiliul de Administratie ..................................................................................................29Biroul ..................................................................................................................................29Directorul Agentiei .............................................................................................................29Punctele Focale ...................................................................................................................29Grupurile de Experti ...........................................................................................................30Centrele Topice ...................................................................................................................30Alti Consultanti ................................................................................................................... 30CAPITOLUL III ............................................................................................................................. 31LEGISLATIA ARMONIZATA DIN ROMANIA SI INSTITUTIILE CU ATRIBUTII INDOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA ......................................................... 313.1. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA LEGISLATIEI DE SECURITATE SISANATATE IN MUNCA IN ROMANIA ................................................................................. 311
 
www.cartiaz.ro  – Carti si articole online gratuite de la A la Z
3.2. STRUCTURA SISTEMULUI LEGISLATIV ROMAN PRIVIND SECURITATEA SISANATATEA IN MUNCA .......................................................................................................33Legi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca ........................................34Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase .........................................................34Legi in domeniul asigurarilor sociale .........................................................................................34Legi in domeniul evaluarii conformitatii ....................................................................................353.2.1. CONSTITUTIA ROMANIEI – 2003 ...........................................................................373.2.2. LEGISLATIE PRIMARA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA .............38LEGEA PROTECŢIEI MUNCII NR. 90/1996 REVIZUITA IN 2001 SI 2005 ...............383.2.3. LEGISLATIE CONEXA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ..............393.2.3.1. CODUL MUNCII - LEGEA NR. 53/2003 ...........................................................393.2.3.2. LEGEA PRIVIND ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE NR. 346/2002 ............................................................................. 423.2.4. LEGISLATIE SECUNDARA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, NORMELE DE PROTECŢIE A MUNCII ............................................................................ 443.2.4.1. NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII PROTECŢIEIMUNCII NR. 90/1996/R2001 ...........................................................................................453.2.4.2. NORMELE GENERALE DE PROTECŢIE A MUNCII - Editia 2002 ..............463.2.4.3. NORMELE SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII....................................543.2.5. STANDARDELE ROMANESTI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII ... 613.2.6. LEGISLATIE TERTIARA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ...........633.3. INSTITUTIILE CU ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII INMUNCA DIN ROMANIA .........................................................................................................633.3.1. ORGANISME ALE EU – OSHA IN ROMANIA .......................................................64ANEXE ...........................................................................................................................................66Anexa nr.1. ................................................................................................................................ 66“LISTA NORMELOR SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ............66APARUTE PANA LA 01.11.2005” ...........................................................................................66Anexa nr. 2 ................................................................................................................................ 72“LISTA CUPRINZAND ANEXELE DIN NORMELE GENERALE DE PROTECTIAMUNCII” ....................................................................................................................................72Anexa nr. 3 ................................................................................................................................. 75„STANDARDE CONEXE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA........................ 75BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................................1152
 
www.cartiaz.ro  – Carti si articole online gratuite de la A la Z
CAPITOLUL IINSTITUTIILE SI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE SIROLUL ACESTORA
1.1. INTRODUCERE
Uniunea Europeana
1
(U.E.) nu este o federatie ca Statele Unite ale Americii. Nici nu esteo simpla organizatie pentru cooperare intre guverne precum Organizatia Natiunilor Unite.Este de fapt un lucru unic. Tarile care alcatuiesc U.E. (statele membre) si-au strans inacelasi bazin suveranitatile pentru a castiga o crestere a influentei la nivel mondial, pe care altfelnici una dintre ele, nu ar fi putut-o avea pe cont propriu.Unirea suveranitatilor inseamna in practica ca tarile membre delega o parte din puterea lor de decizie, pentru a o transmite institutiilor pe care le-au creat, astfel incat decizia in problemespecifice de interes comun, sa poata fi luata in mod democratic la nivelul Uniunii Europene.Uniunea Europeană reprezintă rezultatul eforturilor depuse de către promotorii Europeicomunitare încend din 1950. UE constituie organizaţia cea mai actide integraremultisectorială, având scopul declarat de a acţiona în domeniile economic, social, politic, aldrepturilor cetăţeneşti şi al relaţiilor externe ale statelor membre.
1.2. MOMENTE SEMNIFICATIVE IN CREAREA UNIUNII EUROPENE
2
La 16 aprilie 1948, un numar de 16 tari europene au raspuns propunerii lansate degeneralul Marshall pentru gestionarea in comun a ajutorului american acordat pentrureconstructia Europei si au semnat, la Paris,
Tratatul de constituire a Organizatiei Europene deCooperare Economica
(OECE), ce a devenit instrumentul cooperarii interguvemamentale si a permis liberalizarea schimburilor intre membrii sai.Celor 16 tari (Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Elvetia si Turcia) li s-aualaturat Germania (31 octombrie 1949) si Spania (20 iulie 1959), Statele Unite si Canada, care auavut calitatea de asociati.Prin
Tratatul incheiat la Paris
la 30 septembrie 1961, Organizatia Europeana deCooperare Economica a fost inlocuita de
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
(OCDE) din care, initial, faceau parte statele membre OECE, precum si S.U.A. siCanada, iar ulterior au mai aderat Japonia (1964), Finlanda (1969), Australia (1971) si NouaZeelanda (1973). Necesitatea unificarii politice a Europei a fost dezbatuta la Congresul de la Haga (mai1948) organizat de miscarile europene, avand ca urmare crearea la 5 mai 1949 a ConsiliuluiEuropei, organizatie interguvemamentala cu scopul apararii intr-un cadru institutionalizat avalorilor democratice considerate a fi amenintate prin divizarea Europei in doua blocuri,
1
http://europa.eu.int
2
http://agency.osha.eu.int
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->