Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr. 9 / 2011

Constelatii diamantine, nr. 9 / 2011

Ratings:
(0)
|Views: 684|Likes:

More info:

Published by: constelatii_diamantine on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
Fondatori: Al. Florin }ene, N. N. Negulescu, Doina Dr#gu], Janet Nic#Revist# de cultur# universal#,editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul II, Nr. 5 (9)Mai 2011
Doina DR~GU}
Doina Dr
gu
: Din „Interviu ratatcu poetul George Filip”, scris deVirginia Mateia

i publicat în
Pagini române
 
ti,
am re
inut c
ave
i drapelul românesc în bal-conul locuin
ei, iar pe masade lucru
ine
i steagul cana-dian. De ce nu invers?
George Filip
:
Pentru c
 
Tri-colorul românesc este unsimbol al libert 
 
ii
 
i el nu poate suporta captivitateaunei camere modeste de laetajul patru, al unui aparta-ment. Deci, de pe balcon,steagul meu drag d 
 
din a-ripi spre libertate, precumsufletul meu. A
 
a c
 
 , el nueste afar 
 
... ci sub cerul liber.Steagul canadian st 
 
pe ma-sa mea de lucru
 
i-mi zicemereu: poete, dac
 
nu-
  
i d 
 
-deam az
 
va
 
 , protec
  
ie, prin ce pu
  
rii ai fi z
 
cut acum? Te-am adoptat în Ca-nada, ai o nou
 
ar 
 
-mam
 
...lucreaz
 
 , puiul meu!...
 
i eulucrez, scriu zi
 
i noapte, de fapt nici un
 
tiu care-i una
 
i care-icealalt 
 
.
D.D.
: Din acela
i interviu am aflat

pe masa de lucru se afl
tot-deauna o sticl
cu vin. Aici v
a-sem
na
i cu Hemingway (MareleHem’), care în fiecare diminea

avea lâng
ma
ina de scris un pa-har americ
nesc cu whisky. Cefel de vin be
i - românesc sau ca-nadian?
G.F.
:
Vinul mi-a c
 
 zut drag din fraged 
 
copil
 
rie. Îl iubesc
 
i-mi este necesar ca aerul. H 
 
t...înc
 
din tinere
  
e, la aceast 
 
în-trebare le r 
 
spundeam, mai alesreporteri
  
elor, cam a
 
a:
tocmai de aceea beau vin pân
 
la ceasul oprit, ca un zeu.sângele nebunilor se mut 
 
în mine,
 
tiu: vinul e sângele meu.
 Acum, pe prispa mea septage-nar 
 
 , la aceast 
 
întrebare, repe-tat 
 
de reporteri, r 
 
spund astfel:(din poemul SUNT OCROTIT)
eu simt c
 
vinul bun m
 
ocrote
 
te
 
i îmi strope
 
te versul cu amin.când scriu, creionu-mi cânt 
 
întrede
 
te;sunt cele trei - cu care m
 
închin…
Vinul mi-l fac eu, acas
 
 , dinstruguri adu
 
i de italienitocmai din California. Ro
 
u,alb, roze... lichid s
 
fie,
 
imult. Eu îi zic românesc fi-indc
 
eu îl trudesc, în casamea de român. Dar s
 
ne-
 
elegem: eu nu beau nici-odat 
 
când scriu. Am încer-cat, nu se poate. Luciditateaeste starea normal
 
de cre-
 
ie!
D.D:
Dup
aceast
mic
in-troducere, pentru a intra înatmosfer
, iat
, v
pun o în-trebare dur
(aceea
i pe carev-a pus-o
i mama dvs., f 
cânddrumul pân
la Paris, de
i era ofemeie simpl
; dar probabil c
nuputea s
moar
lini
tit
pân
nu
tia „de ce-a fugit d-acas
Gigi”).Nu vreau s
v
r
scolesc amin-tirile, dar am aceast
curiozitate:de ce a
i fugit din
ar
?
G.F.
:
Eroare grav
 
 , JIGNIRE!!!Eu nu am fugit niciodat 
 
din
 
ar 
 
 , eu am fost gonit din Româ-nia mea de c
 
tre comuni
 
ti. Pescurt, c
 
n-am chef s
 
v
 
a
 
ternaici romanul vie
  
ii mele. Am fost  judecat public la o
 
coal
 
dinTuzla mea natal
 
. M-au înjurat,
 
i jignit cum au vrut. Apoi m-audivor 
  
at chiar în Ziua de Cr 
 
-ciun, dup
 
care un securist m-adus la pa
 
apoarte. Era gata.- Nu vrei, Domnule, s
 
te dai cunoi, s
 
ne faci pe acolo mici ser-vicii?- Nici vorb
 
. Ce... sunt de-al vos-tru
 
i m
 
trimite
  
i în misiune?- Bine... te vom da pe mâna emi-gra
  
iei
 
i te vom distruge. A urmat plecarea de acas
 
. Mai-ca Floarea
 
tia c
 
nu m
 
maiîntorc. Când am ie
 
it pe poart 
 
a strigat dup
 
mine ca dup
 
mort... Gigiii!!!, atât a zis...Gigiii! ...Nu v
 
mai spun, c
 
m
 
 podidir 
 
lacrimile.
D.D.
: Din 1982 (dup
peregrin
riprin Austria, Germania
i Fran
a),locui
i la Montreal. A
i înfiin
atCentrul de Cultur
Român
. Sun-te
i membru fondator al Asocia-
„C@nd scriu, creionu-mi c@nt# \ntre de[te” 
 continuare în pag. 5
- dialog mirobolant cu poetul George Filip din Canada -
 
Doina Dr
gu
,
“Când scriu, creionu-mi cânt 
 
între de
 
te”
...............................................pp. 1,5-7
Janet Nic
,
O pinie, dou
 
pinii
......................p. 3
N.N. Negulescu
,
 Lira ontic
 
...........................p. 4
George Pa
a
,
Poeme
........................................p. 7
Florin Agafi
ei
,
Körösi Csoma Sándor 
...pp. 8-10
Florentin Smarandache
,
 Bursier în ParculTehnologic din Rome
.....................................p. 11
Poetry pRO
,
Univers poetic
..................pp. 12-15
Slavomir Alm
 jan
,
Poetul
 
i marea
.................p. 16
George Filip
,
Poeme
...............................pp. 17-18
Al. Florin
ene
,
Universul lui Bergson
.....p. 19
G. G. Constandache
,
 Destin
 
i norm
 
...........p. 20
Gheorghe A. Stroia
,
“Câine în rug
 
ciune”
sau
“Un univers filosofic...”
..........................pp. 21,22
Petru Botezatu
,
“S
 
rind din piatr 
 
în piatr 
 
.............................................................................p. 23
Laurian Ionic
,
Cronic
 
rimat 
 
...
................p. 23
Dumitru Buhai
,
 Bucuria mântuirii
.......pp. 24,25
Mircea Monu
,
Florentin Smarandache - tradusîn grece
 
te .....................................................
...p. 25
Iulian Chivu
,
 Dialoguri indo-europene:Fluxuri
 
i refluxuri
.................................pp. 26-28
Cornel Galben
,
 Metrou spre eternitate
......p. 29
Ion Pachia Tatomirescu
,
 Zigzagare
 
i “spirit  pendulator”
.....................................................p. 30
Ovidiu Onea
,
O carte de dragoste
 
i deamintiri
.....................................................pp. 31,32
Anton Vasile
,
 De ce nu...
........................pp. 33,34
Marian P
tra
cu
,
Oameni, animale
 
i cartofi(III)
.............................................................pp. 35,36
Diana Iacob-Sp
taru
,
 
deri de stea
..........p. 36
Janette Carp
,
Poeme
......................................p. 37
Alina Che

,
 Despre talent 
 
i dumnezeire
... p.38
Ovidiu Ivancu
,
 Idiocracy
........................pp. 39,40
Beatrice Silvia Sorescu
,
Poezii
....................p.40
Daniela Sitar-T
ut
,
 Bestiar thanatic
..pp. 41,42
Theodor R
pan
,
Eseuri
.................................p. 42
Eugen Petrescu
,
Triunghiul valorilor Ortodoxiei Române
 
ti
............................pp. 43-45
Maria Cozma
,
Versuri
....................................p. 45
Alexandra Z
rnescu
,
 Martirii de lâng
 
noi
..pp. 46,47
Cora Eliana Teodoru
,
Poezii
.........................p. 47
Geta Truic
,
Poezia religioas
 
arghezian
 
 ,expresie a intuirii numinosului
............pp. 48-52
Ilie Chelariu
,
 Ipotenuzele lui Freud duc laromul din Caraibe
..........................................p. 52
Constantin Z
rnescu
,
Un prozator îndr 
 
 zne
 
iambi
  
ios
....................................................pp. 53-54
Adrian Botez
,
 A sta în calea oamenilor 
.....p. 54
Grigore Avram
,
Uneori serile vin cu oînfrigurare de neconceput 
............................p. 55
Adriana Yamane
,
Semira
...............................p. 56
Zenovie Cârlugea
,
“Felibrul” Alecsandri încoresponden
  
...
......................................pp. 57-58
Marian Malciu
,
Cheam
 
-m
 
 , iubito!
..........p. 58
Virgil Lovin
,
 Nuferi
........................................p. 59
N.N. Negulescu
,
 Din activitatea...
...............p. 60
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Acad. Constantin B

CEANU-STOLNICI- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Prof. dr. Lidia VIANU, Professor of Contemporany BritishLiterature, English Departament, Bucharest University
2
Anul II, nr. 5(9)/2011
 Constela\ii diamantine 
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
Adresa redac
iei:
Bd. Gheorghe Chi
u, nr. 61, Craiova, Dolj, România, cod: 200541
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR
GU
Sumar
Redac
ia
Director:N. N. NEGULESCURedactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Consilier artistic:CRISTINA OPREA
Redactori asocia
i:
- Prof. univ. dr. C

LINA-FLORINA FLORESCU, SUA,membr
a Asocia
iei Române de Studii ale Americii- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- Lector univ. dr. ALINA-BEATRICE CHE

,Universitatea “Danubius”, Gala
i- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- MARGARET BEISSINGER, Department of Slavic Languages &Literatures 249 East Pyne, Princeton University- Prof. univ. GRIGORE AVRAMMaterialele se pot trimite la adresa:constelatii.diamantine@yahoo.com
 Constela\ii diamantine 
 
 Constela\ii diamantine 
3
Anul II, nr. 5(9)/2011
Constela\ii diamantine 
Janet NIC~
SUPERLATIVUL HAPSOLUT
MOARTEA a fost
i r
mâne pericolul maxim,apogeul
i punctul culminant care, în neutralitatea lorblazat
, stau la pând

i a
teapt
c
prioarele, visele,energiile
i valorile de toate culorile. Fiind prezent
ca
i via
a,MOARTEA a
tampilat mentalul
i limbajele omului,pres
rând sare
i piper pe spectacolul devenirii.Nu MOARE omul, câteodat
, de râs? Nu MOARE el
i de ciud
? Nu MOARE el
i de curiozitate? Nu se MOARE
i de necaz dup
vorba: „ai ma
in
, ai necaz, n-ai ma
in
,
i-e necaz”? B
ie
ii MOR dup
fete, iar fetele MOR dup
b
ie
i.

mai amintim c
oricine, oricând, poate fi MORT de foame,MORT de sete, MORT de somn, MORT de lene (cel mai des!)
i,uneori, MORT de beat? Fapt trist, din ce în ce mai rarse MOARE de ru
ine! Pe lâng
faptul c
tot omul MOARE dedurere, MOARE de dor, MOARE de bucurie, MOARE de drag,neavând ce face, î 
i OMOAR
timpul. Dac
îl superi,

i d
o b
taie sor
cu MOARTEA, iar la slujb
iube
tecel mai mult timpii MOR
I. Nu e r
u c
omul s-a r
zbunatpe geografie, numind o Mare:Marea MOART
, c
a împ

itapa în „ap
vie”
i „ap
MOART
”, c
are, ca pomenire, în calendar, o sâmb

a MOR
ILOR, c
b
rba
ii sunt o
âr
mai frumo
i decât dracul! Dar e foarte r
u -
i-mi paretare r
u! - c
unele femei sunt - n-am zis-o eu! -urâte ca MOARTEA! Cu toate c
moartea e superlativulabsolut, românul a relativizat-o în t

ei semantici de felul:aproape MORT, MORT de-a-binelea, MORT-MORT sauMORT-copt. Dac
, prin natur
, omul MOARE de fric
,prin civiliza
ie, el MOARE din prostie. Vorba celuia:„E prost de MOARE!” Dup
cum se vede, Via
a se gânde
temereu la Moarte. Oare Moartea se gânde
te la Via

?Se spune c
o fantom
o întreab
pe alt
fantom
:„Drag
, tu chiar crezi c
exist
oameni?”Parafrazând, am putea crede c
Moartea zice c
tre alt
Moarte: „Drag
, tu chiar crezi c
exist
Via

?”
PARADIGMA FENTEI
Ceasul de gra
ie în care Hegel a statuat

TOT CE E RA
IONAL E REAL
I TOT CE E REALE RA
IONAL,e, pentru mine, ceas de disgra
ie. Mai întâi, pentru c
REALUL e independent de voin
a noastr
, apoi, pentru c
RA
IONALUL e absolut subiectiv. În traducere nefilozoaf 
,maxima hegelian
ar suna cam a
a: TOT CE E SUBIECTIVE OBIECTIV
I TOT CE E OBIECTIV E SUBIECTIV. Sun
cam razna.Papilele noastre cerebrale fac, involuntar, grimase.Cele dou
coji de nuc
- REALUL
i RA
IONALUL -ar c

ta miez, dac
li s-ar ad
uga REZISTEN
A.Tot ce e REAL e REZISTEN

, tot ce e RA
IONALe REZISTEN

i tot ce e REZISTEN

e REAL
i RA
IONAL.Vârful piramidei este, de data aceasta, la parterul în
elegerii noastre.De la înfruntarea REZISTEN
EI, a OBSTACOLULUI,care d
dea lupt

i r
zboi, v
rsare de sânge, team

i suferin

,s-a trecut, de-a lungul latului, la OCOLUL somnambulic,tranchilizant
i, zice-se, mai uman. O fi !Mult
lume, dar nu toat
, s-a prins c
LUPTA
i MUNCAnu sunt decât pentru pro
ti.
i, uite-a
a, to
i pro
tiiau ajuns de
tep
i.Ocolirea obstacolului, FENTA, a devenit paradigmasl
biciunii înving
toare.Lingu
irea, minciuna, viclenia, tr
darea, perversiunea,pânda, capcana, înscenarea au devenit ARME de catifea,care produc o suferin

minim
, de bumbac.Între anticul CAL TROIAN
i contemporana GOGOA

politic
nu e nicio diferen

. Toate sunt otr
vuri deghizate în miere.

a cum vulpea mimeaz
moartea,mimarea sl
biciunii prinde în la
fazanul orgolios.În sport, ocolul adversarului se cheam
dribling, în politic
- diploma
ie, în moral
- altruism, în turism - ospitalitate, în medicin
- placebo, în educa
ie - ideal, în pescuit - momeal
, în religie - r
splata de apoi, în literatur
- metafor
, transfer, în comer
- amabilitate, în c

torie - jur
mânt, în justi
ie - nep
rtinire.Pretutindeni, o agresivitate de m
tase î 
i fur
veghea
i banii din buzunar.Poporul care a scornit zicala VORBA DULCE MULT ADUCEare viitorul asigurat în b
ncile occidentaleale cerului...
Aurel Dan -
 
 rb
 toare în Maramure
 
O PINIE,DOU{ PINII

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ionel26 liked this
Teodora Groza liked this
constelatii_diamantine liked this
Manzatu Ion liked this
Cititor de Proză -Republica artelor liked this
Manzatu Ion liked this
Alexandru Cetateanu, president of the Canadian Romanian Writers Association liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->