Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biochimie Animala

Biochimie Animala

Ratings:
(0)
|Views: 1,791|Likes:
Published by MrGaffa

More info:

Published by: MrGaffa on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DE {TIIN}E AGRICOLE {I MEDICIN| VETERINAR|
“ION IONESCU DE LA BRAD” IA{I
FACULTATEA DE ZOOTEHNIESPECIALIZAREA ZOOTEHNIE~NV|}|MÂNT LA DISTAN}|
 ELENA IVAS LUCIA TRINC|
 
2001
1
 
 
INTRODUCERE
Biochimia, ca parte a [tiin]elor biologice, are ca obiectstudiul compozi]iei chimice [i a transform\rilor de substan]\, energie [iinforma]ie care au loc `n celulele organismelor vii, `n strâns\ leg\tur\ cumediul `nconjur\tor. Fiind o [tiin]\ biologic\ a c\rei baz\ de studiu estemateria vie, biochimia poate fi denumit\ [i “chimia vie]ii’.Ramura biochimiei care se ocup\ cu studiul compozi]ieichimice a materiei vii, structura [i propriet\]ile biomoleculelor componente,se nume[te biochimie descriptiv\ sau structural\, spre deosebire de biochimia dinamic\ ce studiaz\ transform\rile biochimice de degradare [i biosintez\ din celulele [i ]esuturile materiei vii, cunoscute sub numele demetabolism.Biochimia a devenit una din [tiin]ele `n care omenirea `[i pune mari speran]e fiind legat\ direct de solu]ionarea problemelor deactualitate din domeniul medicinei, zootehniei, agriculturii [i industrieialimentare.Conform programei analitice, prima parte a cursului `nvolumul de fa]\, are caracter de biochimie structural\ [i se refer\ lacompozi]ia chimic\ a materiei vii de origine animal\, la structura [i propriet\]ile biomoleculelor care o compun. Cunoa[terea [i `n]elegereaacestora este necesar\ pentru abordarea transform\rilor metabolice dedegradare [i biosintez\ la nivelul celulei animale. Cursul de biochimiestructural\ cuprinde 9 capitole `n care sunt abordate aspecte descriptivereferitoare la constituien]ii de baz\ ai materiei vii (glucide, lipide, protide),substan]e cu rol func]ional (enzime, vitamine, hormoni), informa]ional(acizi nucleici) [i energetic (compu[i cu leg\turi macroergice), insistându-se[i asupra rolului biologic [i utiliz\rii acestora.Lucrarea a fost redactat\ pe baza unui bogat [i variatmaterial bibliografic de actualitate, autoarele str\duindu-se s\ selecteze celemai importante no]iuni din domeniul biochimiei [i s\ le prezinte `n modclar, sistematic [i u[or accesibil.
 
2
 
MODUL I
 
CAPITOL 1. GLUCIDE
1.1. Considera]ii generale
Glucidele reprezint\ o clas\ important\ de substan]e organice naturale care,din punctul de vedere al structurii chimice, sunt combina]ii polihidroxicarbonilicesau deriva]i ai acestora. Glucidele sunt substan]e ternare formate din carbon,hidrogen [i oxigen, dar se cunosc [i deriva]i ai acestora care con]in [i azot, fosfor sau sulf. Denumirea de glucide, utilizat\ mai ales `n biochimie, este `n strâns\leg\tur\ cu gustul dulce (glichis
(gr.)
=dulce) al multora dintre acestea. Din acela[iconsiderent, glucidele se mai numesc zaharide sau zaharuri.
 
1.2. Clasificare
Glucidele se clasific\, `n func]ie de comportarea lor la hidroliz\, `n treicategorii: monoglucide, oligoglucide [i poliglucide.Monoglucidele sunt glucide simple, nehidrolizabile. Oligoglucidele pun `nlibertate prin hidroliz\ 2-10 molecule de oze. Poliglucidele sunt macromoleculealc\tuite dintr-un num\r mare de monoglucide, care se elibereaz\ prin hidroliz\.
1.3. Rolul glucidelor `n organismul animal
Glucidele constituie principalul component al hranei [i totodat\ principalasurs\ de energie a acestuia, asigurând pân\ la 70% din energia necesar\; `ncelulele organismului viu oxidarea glucozei dezvolt\ o energie echivalent\ cu 4,1kcal~n organismul animal glucidele `ndeplinesc [i un rol structural (plastic) caelemente de construc]ie ale celulei vii, intrând `n constitu]ia acizilor nucleici,lipidelor complexe, coenzimelor. Nu trebuie neglijat nici rolul glucidelor ca furnizori de atomi de carbonnecesari pentru biosinteza proteinelor, acizilor nucleici, lipidelor.
1.4. MONOGLUCIDE ( Oze ).1.4.1. Defini]ie, clasificare, denumire
Ozele sunt glucide simple [i fac parte din clasa compu[ilor polihidroximonocarbonilici-polihidroxialdehide sau polihidroxicetone Dup\ naturafunc]iunii carbonil (C = O), ozele se clasific\ `n aldoze, [i cetoze.Dup\ num\rul atomilor de carbon din molecul\, ozele se clasific\ `n trioze,tetroze, pentoze, hexoze, heptoze, denumirea f\cându-se prin ad\ugareatermina]iei "oz\" la numeralul care arat\ num\rul atomilor de carbon (lb. greac\).Pentru oze se folosesc denumiri ne[tiin]ifice, uzuale, date de cercet\tori, cade exemplu: glucoza, manoza, xiloza, arabinoza, riboza etc., fiecare din acestea
3

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ZC liked this
Gabriel Bogdan Coşarcă liked this
s@nd@ liked this
Ana Maria Margarita liked this
Andrew Lindberg liked this
Iuliana Diana Picioraga liked this
Iuliana Diana Picioraga liked this
Iuliana Diana Picioraga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->