Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akut Lösemiler-KABUL ve ONAY-Yüksek lisans tezi-Ayse Altunbasal

Akut Lösemiler-KABUL ve ONAY-Yüksek lisans tezi-Ayse Altunbasal

Ratings:
(0)
|Views: 2,734|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
T.C.SÜLEYMAN DEM
İ
REL ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SA
Ğ
LIK B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜISPARTA SÜLEYMAN DEM
İ
REL ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
TIP FAKÜLTES
İ
BÜNYES
İ
NDEKEMOTERAP
İ
TEDAV
İ
S
İ
GÖREN LÖSEM
İ
HASTALARINDAG-BANTLAMA METODU
İ
LE S
İ
TOGENET
İ
K ANAL
İ
ZLER Ay
ş
e ALTUNBA
Ş
AK TIBB
İ
B
İ
YOLOJ
İ
ve GENET
İ
K ANAB
İ
L
İ
M DALIYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 Dan
ı
ş
manYrd. Doç. Dr. Efkan UZBu Tez Süleyman Demirel Üniversitesi Ara
ş
t
ı
rma Fonu Taraf 
ı
ndan1093 Nolu Proje ile Desteklenmi
ş
tir.Tez No: 352006-ISPARTA
 
 iii
ÖNSÖZ ve TE
Ş
EKKÜR 
Anabilim dal
ı
m
ı
z
ı
n bir düzen içerisinde yürümesini sa
ğ
layan ve yeti
ş
memde gayretgösteren Anabilim Dal
ı
Ba
ş
kan
ı
m
ı
z Prof.Dr. Nurten ÖZÇEL
İ
K’e,Çal
ı
ş
malar 
ı
m s
ı
ras
ı
nda de
ğ
erli yard
ı
mlar 
ı
ve ele
ş
tirileri ile büyük katk 
ı
da bulunan tezdan
ı
ş
man
ı
m Yrd.Doç.Dr. Efkan UZ’a,Yo
ğ
un klinik tempolar 
ı
aras
ı
nda de
ğ
erli vakitlerini ay
ı
rarak her türlü yard
ı
m
ı
 esirgemeyen ve hastalara ula
ş
mamda her zaman yard
ı
mc
ı
olan Çocuk Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve Hastal
ı
klar 
ı
 Anabilim Dal
ı
Çocuk Onkolojisi Bilim Dal
ı
Ö
ğ
retim Üyesi Prof.Dr.Ali AYATA ve
İ
çHastal
ı
klar 
ı
Anabilim Dal
ı
Hematoloji Bilim Dal
ı
Ö
ğ
retim Üyesi Yrd.Doç.Dr.E. GüçhanALANO
Ğ
LU’na ayr 
ı
ca desteklerinden dolay
ı
tüm asistan ve çal
ı
ş
anlara,Sitogenetik de
ğ
erlendirme aç
ı
s
ı
ndan de
ğ
erli bilgilerini esirgemeden sunan BursaUluda
ğ
Üniversitesi T
ı
 p Fakültesi T
ı
 bbi Genetik Anabilim Dal
ı
Ba
ş
kan
ı
Yrd.Doç.Dr. TunaGÜLTEN ve merkez çal
ı
ş
anlar 
ı
na,Tez süresince destek ve yard
ı
mlar 
ı
n
ı
esirgemeyen T
ı
 bbi Biyoloji Anabilim Dal
ı
 ö
ğ
retim üyeleri Doç. Dr. H. Ramazan YILMAZ’a, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer 
Ş
AH
İ
 NCALAPO
Ğ
LU’na ve asistan arkada
ş
lar 
ı
m Ar 
ş
.Gör. P
ı
nar ASLAN KO
Ş
AR’a, Ar 
ş
.Gör.Mustafa SOYÖZ’e, Ar 
ş
.Gör. Esin SAKALLI ÇET
İ
 N ve Ar 
ş
.Gör. Bar 
ı
ş
YA
Ş
AR’a,Tezimin yaz
ı
m
ı
s
ı
ras
ı
nda yard
ı
m eden Ar 
ş
.Gör. Hakan DARICI’ya,Ve hep yan
ı
mda olan güzel insanlara çok te
ş
ekkür ederim.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shiyy liked this
shiyy liked this
Burcu Su liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->