Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
55Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iskusni podrumar

Iskusni podrumar

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 9,442|Likes:
Published by sveovinu

More info:

Published by: sveovinu on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
 Z A H A R I J A O R F E L I N
ISKUSNI
PODRUMAR.
U P U T S T V O
kako se podrum drži , nova i stara vina čuvaju ,
 
i kako treba da se prave razna veštačka vina ,
 
 pića od razna bilja , korenja i plodova i druga 
 
delikatna vodena pića , madžuni radi rashlađenja ,
 
razne rakije , likeri i sirće .
 
1783
 
 
PANĈEVO 1885.
 
NAKLADA KNjIŽARE BRAĆE JOVANOVIĆ.
 
Ko hoće da ima kao što valja koristi od ove knjige, taj treba da je celu pročita, i to ne jedan put, nego više puta, ako je rad da je potpuno razume. Istina, oni ljudi, koji su vični vinogradarstvu i vinodelstvu, tima jedosta, ako na pr. pročitaju pojedine glave, i oni će odmah shvatiti sve propise koji se nalaze u pojedinim
glavama, jer su oni u
tom već razumeju, pak će znati prema svojim prilikama, šta i kako im valja činiti. Ali tone stoji za sve u opšte, koji imaju vinograde i bave se sa vinom, jer mnogo gazda ne zna da se naĎe ni unajobičnijim neprilikama, koje mogu da zbudu oko vina, pa zato i hoćemo ovde u kratko da rečemo, kako dase vladaju u onim prilikama, ako im se po nesreći desi, da im se vino ne dopada, ka što bi trebalo.
 
 Na primer, ako ti se vino zamuti, potraţi glavu koja govori o mutnim vinima. Kad si to našao, a ti nemoj
da pok
ušaš na tvom vinu odmah prvi propis, nego pročitaj sve propise, i tad ćeš lako uvideti, koji je najboljida svoje vino popraviš.
 
Ili, ako ti vino zaudara, a ti potraţi glavu, koja to propisuje, kako da ga popraviš, pa pročitaj sve propise inačine i onda ćeš se lako doviti i pomoći, da svojem vinu pomogneš.
 
U ovoj je knjizi sve rečeno, šta i kako treba običan gazda oko i sa vinom da radi, pa ako je budeš iole sa paţnjom proučio, imaćeš od nje veoma velike koristi. Ona ti, istina, ne pruţa priliku, da od vod
e bez ikakva
troška napraviš dobro vino, ali te uči da tvoje drago i skupoceno vino, ako ti se po nesreći vremena, rĎava podruma, bureta ili ma čega tome slično, pokvari, da ga moţeš opet popraviti i postaviti u ono stanje u koje
treba da ti je vino.Ovde
se ne moţe i ne da iskazati od kakve je goleme koristi ova knjiga za sve one, koji se bave sa vinom.Ona ne govori i ne uči samo o vinu, nego u opšte o svemu što je srodno s njime, a tako isto i o raznim pićima,
koja su za mnoge korisna i po zdravlje veoma
nuţna.
 
Ova je knjiga štampana dva puta do sada, i to u slavenosrpskom jeziku, a napisao je blaţenopočivši
Zaharija Orfelin 
 
, član c.kr.vinarske akademije.
 
A pre više godina izaĎe i po treći put srpski: ''
 preradio je po Zahariji Orfelinu Nikola Panić , poštar.'' 
Tako bar
stoji na naslovu naštampano.
 
Po što se i to trće izdanje već raspačalo i ne moţe se nabaviti, primio sam se na se, da udesim premasadanjim okolnostima ovo četvrto izdanje.
 
 Nisam ništa preraĎivao, nego sam se verno drţao Z. Orfelina, uverivši se, da je zbilja sve dobro, kao što
on u svojoj knjizi veli.
Pera
Letić.
 
 
 
Komentar elektronskom izdanju
Pri obradi knjige
'' Iskusni podrumar'' 
od
Zaharija Orfelina 
koristio sam izdanje iz 1884. godine, koja je izdata
u obradi Pere Letića, a ne originalom izdatim 1783. godine. Ovo je iz prostog razloga, što je kasnije izdanjerazumljivije današnjem čitaocu.Izdanje iz 1884. godine prepisao sam u potpunosti, uz par ispravkištamparskih grešaka na koje sam naišao.Naime knjigu namerno nisam gramatički i jezički osavremenjavao, dane bi izgubila na istorijskoj vaţnosti, kao i da ne bi izgubila šarm arhaičnog srpskog jezika.Verujem da ćečitaocima vinarima i ostalim entuzijastima koji će praktično koristiti ovu k 
njigu ona i ovako biti
razumljiva.Čitajući i prepisujući knjigu došao sam do nekih zaključaka koji će biti od koristi. Naimezapremine posuda su uglavnom izraţene u akovima,
 jedan
 
akov
iznosi oko
50 litara
, dok
petača je
 
pet
akova, desetača je deset akova
itd. Zatim
kupovno groţĎe
 
koje se pominje u nekim načinima pripreme, usuštini predstavlja
suvo groţĎe tj. goţĎice.
Posebno sam se pozabavio sa nazivima biljaka, korenja i ostalih
sredstava navedenih u knjizi. Kompletan spisak sa savremenim botaničkim – 
latinskim nazivima do kojih sam
uspeo doći tokom istraţivanja na Internetu i dostupnoj mi literaturi naveo sam na kraju knjige, u usporedbi sa
nazivima biljaka koje je Zaharije Orfelin naveo.
Knjigu treba paţljivo sa razumevanjem pročitati, ako treba i više
puta. Neke stvari spominjane u knjizi su
za današnja vremena neprihvatljiva ( upotreba olova ), dok su neka nepotrebna ( spremanje sumpornih traka), pošto su mnoge savremenije stvari u današnje vreme i bolje i dostupačnije.Ipak lepo je, a i potrebno da se pročita kako se to nekada radilo, radi lakšeg shvatanja istorije vinarstva.
 
Pored poznatih stvari ima i dosta postupaka koje je u savremenom vinarstvu zanemareno, a u današnje
vreme kada je eko-
vinarstvo sve više na ceni, upotreba prirodnih sredstava ( tra
va ) za konzervisanje,popravku i oplemenjavanje vina je dragoceno.
Ova knjiga je dragocena kako sa stanovišta srpske istorije vinarstva, kako sa stanovišta upotrebljivostinavedenih postupaka za vina. Treba koristiti knjigu praktično, proveriti, probati što više navedenih postupaka.Bez eksperimentisanja ostaćemo samo prosečni vinari, a verujem da je i Orfelin ţeleo da se srpska
vina vazdignu na svetski nivo.Bodo Robertmali vinar-amateriz Kikinde

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
sveovinu added this note
The best
sveovinu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
duhneba liked this
stmihailo liked this
Davor Turkovic liked this
jeronimo973 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->