Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[BT Giai Tich] Cong Thuc Taylor

[BT Giai Tich] Cong Thuc Taylor

Ratings: (0)|Views: 1,104|Likes:
Published by huahongquan2007

More info:

Published by: huahongquan2007 on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
 
1
Dương Văn Quang
- itspiritclub.net
2011
 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
Công th
ứ 
c taylor:

(
)
=
(
)
+
(
)
!
(
)+
(
)

!
(
)
+
+
 
(
)(
)
!
(
)
+

(

)

(

)!
×
(
)

(

(
))(

)
 V
ớ 
i:
(

)
=
(
)
+
(
)
!
(
)+
(
)

!
(
)
+
+
 
(
)(
)
!
(
)
 (
à
đá
á
ủ
à

á
)
 
=
(

)

(

)!
×
(
)

(

(
))(

)
(s
h
ng trên c
ấp n dướ 
i d
ng Lagcange- theo mình d
hi
ulà sai s
c
ủa đáp án
)
 
Đề 
ẫ 
u : tính giá tr 
ị 
ần đúngcủ 
a f 
(x)
(p
ủ 
nh 
ận đượ 
c ra f )
ớ 
i sai
ố 
ối đa là α 
>0(ch
trướ 
c).
Gi
i:-
B1
nh
n ra f: f
(t)
dùng qui n
ạpđượ
c f
(k)(t)
,
∀ ∈ 
.-
B2
ch
ọnđượ
c x
0
 /f
(xo)
f
(k)(xo)
 
đơngiả
n
x - x
0
 
= f(x 
 ) ,
=
(
)(
)
!
, k=1,2,3,…,n 
(

)
=
(

)

(

)!
×

(

)
(

)
ớ ∈
(0,1)
nhưngthườ
ng ph
i làm rõ
 
thườ
ng
(
)
=
(
)
(

)
ℎ
ô

õ
ềấ
à
ấịệđố
 
tìm 1 dãy M
n
ch
n trên c
a

(
)
 -
B3: 
 

(
)
 ≤
và ki
ếmđượ
c

→
=0
→ 
→
=0Mu
n có

(
)
<

thì ch
c
n tìm
đượ
c1 n/ 
<
 
 
 
2
Dương Văn Quang
- itspiritclub.net
2011
Câu 1/  
Tính ln1,1 v 
i sai
1/1
Gi
i:
// bướ
 
c này là c
ng minh quy n 
 p công t
c
 
Coi ln1,1=
(x)
 
→ 
f = ln ,
ớ 
i m 
ọ 
i t ,
(t)
= ln(t).
→ 
x= 1,1f’ 
(t)
=
-1
f’’ 
(t)
= (-1
-2 
= (-1)×(1
-2 
 
tương tự 
f’’’ 
(t)
= (-1)
×(1)×(2)× t 
-3 
f’’’’ 
(t)
= (-1)
×(1)×(2)×(3
-4 
c
ứ 
ng minh : 
(k)
= (-1)
k-1
× (k-1)! ×
-k 
(1) ( nh 
ắ 
c
ạ 
i f 
(k)
là đạ 
o hàm b 
ậ 
c k c 
ủ 
a hàm s 
ố 
f )g
ả 
ử 
:
(n)
= (-1)
n-1
× (n-1) ! × t 
-n 
→ 
(n+1)
= (-1)
n-1
×(n-1)×(-n)× t 
-n-1
 = (-1)
(n+1)-1
×
[(
+1)
1]!
×
-(n+1)
( ta ghi theo ki 
ểu này để 
gi 
ố 
ng
ớ 
i k 
ế 
t c 
ấ 
u g
ả 
thuy 
ế 
t)
ậy (1) đúng vớ 
i k=n+1
→ 
 
(1) đúng bấ 
t c
ấ 
p k 
N.
// bước này để
tìm a 
và tìm ch 
n trên c 
a
 
-
C
ọ 
=1 ( cái này là mình c
ọ 
n
ấ 
t kì nh 
ưng nên chọ 
n 1 ho 
ặ 
c 0 và g 
ầ 
n
ớ 
i x nh 
ấ 
t )
→ 
 
=0,1
= f(x 
 ) = ln1 =
=
(
)(
)
!
=
(

)

×(

)!
×


!
=


 
(

)
=
(

)

(

)!
×

(

)
(

)
=
,

(

)!
×(
1)
×
!×
(

,

)
 

=
(
1)
×

×


×
(

,

)

 Ta có 

(0,1)
không rõ , do v 
ậ 
y ta có : 
ừ 
 

(

)
=


×

×
(

×
,
)

<
(

)×


×1=
 Ta có M 
 
↓ 
và 

→
=0
 
→ 
→
(

)
=0
 
// bướ
c này t
 
để
c
n ra n : 
 
Mu 
ố 
n có 

(

)
<

=

thì c
ỉ 
ầ 
n
=
(



<

 
 
 
3
Dương Văn Quang
- itspiritclub.net
2011
ℎửớ
=5
=
×

<

(
đú
)
 
ℎửớ
=4:

=

×

=2×

>

(

)
 
Câu 2/ tính sin0,5 v 
i sai
< 10 
-3 
(bài này mình rút
ọ 
n vì t 
ương tự 
câu trên )
Gi
i:
// bướ
c này là c
ng minh quy n 
 
 p công th 
c
 

ó:

=
 →
(
)
=

(
)
∀  →
(
)
=

(
)
=0,5
 
 
(
)
=

(
)=

(
+
)
 
 
(
)

=

+
=

(
+2
)
 
 
(
)

=

+2
=

(
+3
)
 
 
(
)

=

+3
=

(
+4
)
 

:

(
)(
)
=

+
∀
(1)G
ả 
ử 
 
(
)(
)
=

(
+
)
 
(
)(

)
=

(
+
)=

(
+(
+1)
)
(1)
đúớ
=
+1
 
→ 
 
(1)
đú∀ ∈ 
 
// bước này để
tìm a 
và tìm c
n trên c 
a
 
C
ọ 
=0
 
=
(
)
=
(
)
=

0=0
 
=
(

)(
)
!
=
(
)(
)
!
=

(

)
!
=

(
)
!
 
(

)
=
(

)

(

)!
×
(

(

))(

)
 

=
,

(

)!
×

+(
+1)

 

ó:
 
 ∈
(0,1)
ℎ
ô

õ
 
1
≤ 
+(
+1)
1
 

(
)
=
,

(

)!
×

(
+(
+1)
)
 ≤
,

(

)!
×1=
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->