Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
intrerupatoare cu vid

intrerupatoare cu vid

Ratings: (0)|Views: 944 |Likes:
Published by silezneova

More info:

Published by: silezneova on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
1
6.5.
Întreruptoare cu vid
Proprietăţile dielectrice ale vidului au fost recunoscute încă din anii 1890, astfel încât de foarte mult timpexistă încercări de a-l folosi la echipamentul de comutaţie. În anii 1920 au fost declanşate primele studiiale arcului electric, iar în 1926 apare prima menţionare scrisă a unui întreruptor de 40 kV care foloseştestingerea arcului în mediu vidat. Străpungerea electrică în vid are la bază fenomene de la suprafaţaelectrozilor şi nu din spaţiul izolant. Aceasta a făcut ca în vid studiul întreruperii arcului electric să diferefundamental faţă de celelalte întreruptoare. Dezvoltarea întreruptoarelor cu vid a fost însă posibilă numaiodată cu progresele metalurgiei, care în anii 1960 a reuşit să ofere tehnologia pentru producerea masivăde materiale de contact fără conţinut de gaze, precum şi odată cu perfecţionarea mijloacelor desupraveghere a vidului sau de realizare de îmbinări etanşe şi în acelaşi timp flexibile ale metalelor custicla sau ceramica. Tensiunea arcului electric în vid este foarte redusă, ceea ce face ca uzura contactelor să fie foarte slabă, acestea rezistând la un foarte mare număr de comutări (de ordinul a 10
4
întreruperi !).La întreruptoarele cu vid nu se poate folosi nici unul din procedeele mecanice de suflaj sau de răcire aarcului electric. Singurul proces fizic prin care se poate restabili rigiditatea dielectrică a spaţiului dintrecontacte este
difuzia arcului electric însuşi
. Singura intervenţie posibilă asupra arcului electric este cea acâmpului magnetic, existând deja diverse variante de impunere a acesteia.Tensiunile pentru care au fost construite astfel de întreruptoare au fost de 36 kV în anii 1970, apoi de72 kV în anii 1980, pentru ca să se ajungă astăzi la unităţi de stingere de 120 kV. La întreruptoarele cuvid, atât operaţia de anclanşare cât şi cea de declanşare se execută de către o singură piesă mobilă, fără ase apela la vreo supapă de suflaj sau la o compresiune a mediului. De aceea, energia necesară acţionăriieste mai mică decât le orice alt tip de întreruptor, folosindu-se de regulă mecanisme cu resort.Limitările acestui tip de întreruptoare constau în tensiunea redusă pe camera de stingere şi în dificultateade realizarea a unor camere de stingere capabile să suporte un curent de durată de valoare mare. Totuşi,faptul că întreruptorul este prevăzut cu un spaţiu de stingere complet etanş, oferă avantajul unei întreţinericomode. Împreună cu numărul mare de comutaţii care se pot efectua în condiţii de siguranţă, acest avantajal întreţinerii comode şi al costului ei redus, face ca acest tip de întreruptor să fie foarte apreciat.
6.5.1.
Soluţii constructive
Fiecare pol al înteruptorului cu vid (figura 6.5.1) constă din suportul mecanic al camerei de stingere, fixatla rândul lui prin izolatoare suport compozite (răşini sintetice armate cu fibră din sticlă) de structuramecanică a mecanismului de acţionare, asigurând astfel camerei de stingere un cadru mecanic solid, protejând-o faţă de acţiunea forţelor electrodinamice sau a celor ocazionate de manevrarea sa. Într-osecţiune transversală a camerei de stingere se observă anvelopa izolantă (porţelan- reprezentată ca unmediu transparent), care adăposteşte piesele fixă şi mobilă ale contactului principal, aflate în zona numităcameră de arc electric. Piesa mobilă a contactului (cel inferior) este acţionată de un mecanism exterior  prin intermediul unui element izolant. Ambele piese de contact sunt înconjurate de un ecran metalic protector rezistent la acţiunea arcului electric. Discul aflat la partea superioară a camerei de stingere sefixează de suportul acesteia, iar partea ei inferioară se conectează mecanic cu mecanismul de acţionare,care deplasează elementul mobil prevăzut cu un burduf metalic elastic şi etanş.Camera arcului electric acţionează şi ca un ecran care protejează anvelopa izolantă de acţiunea vaporilor metalici ce provin de pe suprafaţa contactelor. La apariţia arcului electric, vaporii metalici care nu seredistribuie - prin condensare - pe suprafaţa electrozilor, vor condensa pe suprafaţa camerei de arcelectric, ceea ce constituie o protecţie a suprafeţei interne a anvelopelor din porţelan. Burduful metalic permite deplasarea contactului mobil, asigurând în acelaşi timp şi etanşarea necesară păstrării viduluiînaintat din camera de stingere (10
-8
bar).În figura 6.5.2 sunt reprezentate secţiuni prin două variante diferite de camere de stingere de construcţieSiemens: (a) cu cameră de stingere exterioară (b) cu cameră de stingere interioară. În cazul (a) camera destingere are izolaţia divizată şi realizată cu două elemente izolante (izolatoare de ceramică); în cazul (b)camera de stingere este în interiorul unui astfel de izolator ceramic.
 
2
Figura 6.5.1Polul unui întreruptor cu vid pentru tensiuni din gama I(pentru care tensiunea cea mai ridicată pentru echipamentnu depăşeşte 245 kV). Reprezentare funcţională; anvelopaeste considerată transparentă1 – izolator suport; 2 – piesă de rigidizare; 3 – resortulcontactului; 4 – tija de acţionare; 5 – pârghie de acţionare;6 – indicator de eroziune a contactelor; 7 – pghie basculantă; 8 – pârghie de transfer 
; 9 – borna inferioară; 10 – contact inelar (Leopold); 11 – cameră de stingere; 12 – burduf metalic; 13 – piesă de contact mobilă; 14 – piesă de contact fixă;15 – piesă de rigidizare; 16 – borna superioară.
 
Figura 6.5.2Structuri tipice pentru camerele destingere ale întreruptoarelor cu vidde construcţie Siemens
 
 
3Pentru ambele variante, discurile de contact permit conectarea pieselor de contact ale întreruptorului laterminalele exterioare acestuia. Unul dintre contacte este fix cel de al doilea este mobil. Piesele de contactsunt realizate dintr-un suport din Cupru OFHC (OFHC = Oxygen Free Hard Copper sau pentru cuprulutilizat în industria electrotehnică OFHC = Oxygen-Free High Conductivity) de forma unui pahar, pe carese brazează elemente active din aliajul sinterizat Cu-Cr 50. Burduful metalic, realizat din oţel inoxidabil, permite contactului mobil să îşi execute cursa (la deschidere sau la închidere) asigurând în acelaşi timpmenţinerea fermă a contactului electric cu corpul întreruptorului. Cursa contactului este de ordinulmilimetrilor. Presiunea în camera de stingere este de 10
-7
bar. În interiorul camerei de stingere nu se aflăca la toate celelalte întreruptoare , un anumit mediu de stingere. Capacitatea de rupere a întreruptorului cuvid precum şi comportarea sa în diferite condiţii de comutaţie, depind în mare parte de materialul pieselor de contact şi de geometria acestora.
6.5.2.
Comportarea vidului ca izolant
La un aparat de comutaţie în vid, piesele de contact se află într-o incintă vidată şi etanşă faţă de mediulambiant. Vidul utilizat în camera de stingere a unui contactor sau întreruptor (figura 6.5.1) calificat drept"avansat", este de fapt un gaz la joasă presiune (în intervalul 10
-1
...10
-5
Pa respectiv 10
-3
...10
-7
mbar); pentru o cameră de stingere nouă , valoarea tipică a presiunii este de 10
-6
mbar.La această presiune, un volum de 1 cm
3
de aer conţine 27 x 10
6
molecule de gaz; numărul de ciocniriintermoleculare care se produc în volumul gazului este practic neglijabil după cum rezultă din valoarea parcursului liber mediu, care la această presiune este de ordinul 0.05 m...40 m:
2
24
 pr kT 
π=λ
(6.5.1)
λ
- parcursul liber mediu
= 1.38 10
-2
Ws grd
-1
– constanta lui Boltzman;
 p
[Pa] – presiunea gazului;
[m] – raza cinetică;Parcursul liber mediu rezultă aşadar sensibil mai mare decât distanţa dintre electrozii camerei de stingere(cuprinsă între 2 mm pentru U
n
=1000 V şi 22 mm pentru U
n
=24 kV), astfel încât străpungerea electrică adistanţei dintre contacte este un fenomen puţin probabil. Însă, la distanţe foarte mici dintre contacte,intensitatea câmpului electric atinge valori foarte mari (circa 340 kV/m), ceea ce impune evitarea oricăror asperităţi pe suprafeţele de contact.
6.5.2.1
 
Comportarea izolaţiei longitudinale realizată de camera de singereÎn poziţia deschis, distanţa creată între contactele camerei de stingere, trebuie să asigure izolarea celor două părţi de reţea rezultate prin întreruperea laturii în care se găseşte întreruptorul acţionat. Datorităgeometriei pieselor de contact, câmpul electric din spaţiul intercontacte poate fi considerat uniform(liniile de câmp formează un fascicul de drepte normale la suprafaţa celor două piese de contact iar valoarea intensităţii câmpului electric este practic aceeaşi în orice punct).Pentru câmp electric uniform (sistem de electrozi placă-placă de exemplu) tensiunea de străpungere în aer sau alte gaze izolante este dependentă de produsul
 pd 
(
 p
-presiune,
- distanţă) în cadrul legii lui Paschen(figura 6.5.2); variaţia tensiunii de străpungere cu produsul
 pd 
prezintă un minim pentru o valoaredenumită critică a produsului. Legea lui Paschen este valabilă în acele situaţii în care mecanismul dedezvoltare al descărcării disruptive are la bază multiplicarea în avalanşă a purtătorilor liberi de sarcină(electroni şi ioni) prin procese de ciocnire cu electroni liberi acceleraţi într-un câmp electric exterior;mecanismul acesta este cunoscut sub numele de mecanism Townsend. Pentru a putea ioniza prin ciocniremoleculele de gaz, electronul trebuie să acumuleze, între două ciocniri succesive, suficientă energiecinetică (aceasta este proporţională cu
/
 pd 
 
-tensiune). La valori coborâte ale presiunii, acest mecanismnu mai poate funcţiona datorită concentraţiei reduse a moleculelor din volumul de gaz (probabilitatea deciocnire a electronilor liberi cu moleculele neutre de gaz devine neglijabilă). Ca atare, tensiunea de

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Remus Tanasa liked this
Andutu Pufescu liked this
Catalin Cazac liked this
kingdiamond liked this
Oleg K Oleg liked this
Rotaru Relu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->