Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
David Icke - Intervju - Credo Mutwa

David Icke - Intervju - Credo Mutwa

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by Martin Mikša

More info:

Published by: Martin Mikša on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2011

pdf

text

original

 
 1
Credo Mutwa
 
Ispovijest Jednog Šamana
 
preneseno sa: www.spectrumnews10.comMartin: prije svega želim da kažem da mi
č
ini veliku
č
ast i zadovoljstvo da razgovaram savama a želio bih i da se zahvalim David-u Ajk-u i Dr Joubert-u bez
č
ije pomo
ć
i ne bismo biliu stanju da održimo ovaj intervju.
 
Naši su
č
itaoci ve
ć
svjesni postojanja reptoidnih vanzemaljaca koji imaju sposobnostpromjene oblika, tako da ono o
č
emu želim da razgovaram sa vama su pitanja njihovogprisustva, rukovodstva, planova i metoda djelovanja.
 
Tako, prvo pitanje koje bih želio da vam postavim je: da li potvr
đ
ujete postojanje ovihmetamorfnih reptoidnih bi
ć
a u ovo vrijeme, na našoj planeti, i ako oni postoje da li možetebiti malo više specifi
č
ni u vezi svega toga? Odakle, u stvari, oni uopšte dolaze?Credo Mutva: Gospodine, da li redakcija vašeg magazina može da pošalje nekoga ovamo uAfriku?
 
Martin: Izvinjavam se, nisam razumio, možete li ponoviti?Credo Mutwa: Može li vaš magazin da pošalje
č
ovjeka ovamo u skoroj budu
ć
nosti?Martin: Mi stvarno nismo trenutno u mogu
ć
nosti ali možda nešto malo kasnije.Credo Mutwa: Zato što ovdje ima nekih stvari za koje bih najviše volio da ih sami viditesvojim o
č
ima. Vi ste sigurno ve
ć
 
č
uli za državu Ruandu, u centralnoj Africi?Martin: DaCM: Narod Ruande, tj. Hutu narod kao i Watusi tvrde, a oni nisu jedini u Africi koji to tvrdeda su njihovi najstariji preci jedna vrsta bi
ć
a koje oni zovu Imanujela, što u prevodu zna
č
i “bogovi koji su došli”. Neka plemena tako
đ
e u zapadnoj Africi, kao npr. Bamara pleme,kažu tako
đ
e istu stvar.Oni kažu da su ti “bogovi” stigli iz svemira vrlo davno, da su to bila strašna, a i veomarazvijena bi
ć
a koja su imala ljudski izgled, i zvali su ih Zishwezi. Rije
č
Zishwezi zna
č
i “bi
ć
akoja jedre” što podrazumjeva jedrenje odnosno plovljenje po nebu, po vodi, kao i ispodvode.Sigurno ste
č
uli i za pleme Dogon iz Zapadne Afrike, i oni tvrde to isto, a i oni su jedni odmnogih plemena koja za same sebe kažu da su osnovana od strane tih bi
ć
a koja su stigla izsvemira, kao i da su im ona nametnula njihove prve poglavice tj. kraljeve.Ja mogu da nabrajam ova plemena koliko god ho
ć
ete, ali dovoljno je recimo da samovidimo ovo moje pleme tj. Zulu narod iz Južne Afrike.Zulu pleme je poznat ratni
č
ki narod kome je pripadao i poznati poglavica Šaka Zulu. Akopitate bilo kojeg bijelca antropologa u Južnoafri
č
koj Republici, šta zna
č
i rije
č
Zulu, on
ć
evam odgovoriti da to zna
č
i nebo, iz
č
ega bi proizilazilo da Zulu narod sebe naziva “nebeskim narodom”, što je u stvari jedna besmislica, jer na Zulu jeziku nebo se kaže –sibakabaka, dok za inter-planetarni prostor mi kažemo: izulu i weduzulu, što zna
č
i izvjezdano nebo, koje vidimo po no
ć
i, a ova rije
č
ima veze i sa putovanjem. Mi za tzv.nomadsko putovanje kažemo: izula.Ima mnogo indicija da su ljudi plemena Zulu još od davnih vremena bili svjesni pojmaputovanja kroz svemir i oni tako
đ
e tvrde da je prije mnogo mnogo hiljada godina jednavrsta reptoidnih bi
ć
a, sli
č
na dvonožnim gušterima, stigla na zemlju i kako su bili sposobnida promjene izgled svog lica, kad god su poželili.Ljudi su udavaju
ć
i svoje k
ć
erke za njih, proizvodili tadašnju vladaju
ć
u klasu poglavica ikraljeva, ima stotine bajki na tu temu gdje se žena-gušter (lizard) pretvori u princezu, aonda se uda za princa.Svako dijete u Južnoafri
č
koj republici zna pri
č
u o princezi Khombecansini koja je trebala dase uda za princa koji se zvao Kakaka, što na Zulu jeziku zna
č
i – onaj koji je prosvjetljen.Tako, jedan dan kad je princeza Khombecansini skupljala u šumi drva za vatru, srela jestvorenje koje se zvalo Imbulu. To je u stvari bio gušter (lizard) koji je imao normalnotijelo sa svim ekstremitetima kao i
č
ovjek, ali imao je i dug rep. Onda joj je gušter rekaokako je ona veoma lijepa i kako bi htio da i on bude, odnosno izgleda kao ona.
 
 2
Onda je žena - lizard pitala princezu da li može da joj se približi, a kad joj je ova todopustila, žena gušter je pljunula princezi u lice, i princeza se po
č
ela da menja, dok seistovremeno žena – gušter pretvorila u princezu, me
đ
utim rep joj je jedino ostao kakav je iprije bio. Nakon toga žena – gušter je skinula sa princeze njenu odje
ć
u i obukla je na sebe.Tako je na kraju žena – gušter postala princeza.Sada su u šumi bile dvije identi
č
ne žene, žena – lizard koja je imala sposobnost da menjasvoj oblik po volji i prava princeza. Onda je žena – lizard rekla princezi: ti si sada moj rob iprati
ć
eš me sve dok se ne vjen
č
am za princa. Uzela je štap i po
č
ela da tu
č
e jadnu princezu.Na putu do sela gdje je živio princ Kakaka, prava princeza je morala ta isplete mrežu odtankih vlakana da bi žena – lizard mogla u nju da stavi svoj rep, i onda ga smota oko noge.Sada je ova izgledala kao žena plemena Zulu, sa atraktivnim butinama, kad se posmatra sastrane.I tako kad je stigla i postala prin
č
eva žena,
č
udne stvari su po
č
ele da se doga
đ
aju uselu. Sve mljeko iz sela je po
č
elo naglo da nestaje zato što je žena – lizard pila i to uzpomo
ć
svog repa, koji je bio šupalj iznutra. Šta se ovo doga
đ
a, pitala se svekrva, zaštomljeko nestaje, a onda je pomislila – mora da je neki Imbulu me
đ
u nama.Svekrva, koja je bila jedna veoma pametna starica, naložila je da se na sred sela iskopa jedna rupa i da se sve mljeko stavi u nju. Tako su i uradili. Onda su sve djevojke iz selamorale da presko
č
e tu rupu, i kada je žena – gušter to pokušala da u
č
ini, njen rep je ispaoiz mreže i po
č
eo da usisava mljeko iz rupe, i onda su je plemenski ratnici ubili, i na kraju seprava princeza udala za kralja Kakaku.Postoji mnogo verzija ove pri
č
e ovdje kod nas, u Africi. Me
đ
u mnogim plemenima Afrikemožemo
č
uti pri
č
e o
č
udesnim stvorenjima koja su sposobna da se pretvore iz reptilskog uljudski oblik ili u oblik neke životinje, tako
đ
e. Ta stvorenja stvarno postoje, gospodine. Bezobzira u koji dio Afrike odete, južni, zapadni, centralni, isto
č
ni,
č
uti
ć
ete isti opis ovihstvorenja,
č
ak i kod plemena koja nikada u svojoj dugoj istoriji nisu kontaktirala sa drugimplemenima.Ta stvorenja postoje, a odakle dolaze, ja to gospodine ne mogu sa sigurnoš
ć
u da tvrdim.Me
đ
utim, oni imaju vezu sa odre
đ
enim zvjezdama, postoji jedno sazvež
đ
e koji je dio našegalaksije koje naši ljudi nazivaju Ingiyab, što zna
č
i Velika Zmija. Na vrhu tog sazvjež
đ
a vidise jedna crvenkasta zvijezda koju mi zovemo Isone Nkanyamba a na engleskom, to je –Alpha Centauri.Ovo je stvarno nešto, gospodine, što bi trebalo malo dublje istražiti. Zašto preko 500afri
č
kih plemena, koje sam posjetio u zadnjih 40 – 50 godina, govore o jednim te istimstvorenjima?I svi oni kažu da se ova stvorenja hrane ljudskim bi
ć
ima, i da su oni nekada davnoobjavili rat samom Bogu, zato što su htjeli da sami kontrolišu cijeli ovaj univerzum. Nakraju ih je Bog porazio i natjerao da žive cijelo vrijeme ispod zemlje. Tako oni sadanaseljavaju duboke podzemne pe
ć
ine, i zbog toga što im je po prirodi stalno hladno, onimoraju stalno da se griju uz pomo
ć
vatri koje oržavaju njihovi robovi tj. to su programiranaZombi ljudska stvorenja, kojima je prethodno ispran mozak. Kažu da ova Zuswazistvorenja, ili Imbulu, kako god ho
ć
ete da ih nazovete, nisu u stanju da jedu normalnuhranu
č
vrste konzistencije.Oni se hrane ljudskom krvlju i energijom koja se emituje kad ljudi na površini zemlje ratujui me
đ
usobno se ubijaju u ve
ć
em broju.Ja sam sreo dosta ljudi koji su pobjegli iz Ruande za vrijeme sukoba izme
đ
u plemena Hutui Watusi.Oni su bili su užasnuti onim što su vidjeli. Dok su se ljudi iz ova dva plemena me
đ
usobnoklali, Imanujela mostrumi su se istovremeno time hranili, tako što inhaliraju, odnosnoabsorbuju tu energiju koju ljudi emituju u stanju užasnog bola, straha ili kad su na samrti.Gospodine, da li me još uvijek pratite?Martin: Da, da, samo nastaviteCredo Mutwa: Još nešto što je interesantno, ako prou
č
avate jezike afri
č
kih naroda na
ć
i
ć
ete mnogo rije
č
i koje su sli
č
ne rije
č
ima jezika koji se govore u orijentalnim zemljama,kao i na Bliskom Istoku a i u jezicima ameri
č
kih indijanaca. Naša rije
č
– Imanuela, što
 
 3
zna
č
i - bog koji je stigao je vrlo sli
č
na hebrejskoj rije
č
i Imanuael, što zna
č
i – bog je sanama.Imanujela, “oni koji su stigli, bogovi koji su ovdje”.Naš narod vjeruje, gospodine, da mi kao ljudska bi
ć
a na ovoj planeti nismo stvarnigospodari ni svojih života ni svoje sudbine, iako nam se name
ć
e iluzija da jesmo. Sviafri
č
ki šamani
ć
e vam to re
ć
i, ukoliko steknete njihovo povjerenje da vam odaju tu tajnu.Re
ć
i
ć
e vam i sve o Imanujela, odnosno Imbulu a postoji i još jedno ime pod kojim su ovastvorenja poznata, - Chitauli. Rije
č
– Chitauli zna
č
i – diktatori, “oni koji diktiraju pravila izakone”. Druga
č
ije re
č
eno: “oni koji nam tajno nalažu šta treba da radimo”.Chitauli su nam dosta toga uradili, kad su se pojavili na ovoj planeti.Izvinjavam se, ali moram i ovo da kažem, u stvari, radi se o jednoj od vema
č
udnih pri
č
akoju možete
č
uti bilo gdje u Africi od tajnih šamanskih društava i na mjestima gdje su sesa
č
uvala naša praiskonska znanja i mudrosti. Nekada vrlo vrlo davno naša planeta je bilaprekrivena stalnim omota
č
em izmaglice, sunce se uopšte nije moglo vidjeti od te stalnemagle, ono se moglo samo ponekad da nazire kroz nju. Mjesec se tako
đ
e no
ć
u naziraosamo kao nejasna svijetla kugla.Kiša je rominjala cijelo vrijeme ali bez munja i grmljavine. Oluja uopšte nije bilo.Cijela planeta bila je prekrivena gustim šumama a ljudi su živjeli u miru, i u skladu saprirodom.Bili su veoma sretni, i u to vrijeme nisu imali mo
ć
govora, mada su mogli da puštajukojekakve neartikulisane zvukove. Govor, kakvog ga danas znamo, nije postojao a nije imni bio potreban. U to doba ljudi su me
đ
usobno komunicirali telepatijom.Muž je mogao da pozove svoju ženu samim tim što bi pomislio na nju. Lovac bi otišao ipozvao životinje da iza
đ
u, i same životinje bi izabrale onu koja je najstarija i najumornijame
đ
u njima, i ta bi se životinja sama ponudila lovcu da je odstreli i ponese sa sobom kaohranu.Nije bilo nasilja nad životinjama, tako
đ
e. Nije bilo ni nasilja ljudskih bi
ć
a nad prirodom.
Č
ovjek bi upitao prirodu za hranu i ona bi ga snabdjela sa onoliko hrane koliko mu treba.Samom pomisli na neku vo
ć
ku, ona bi sama pala sa drveta.Me
đ
utim, onda su se iznenada na planeti pojavili Chitauli, stigli su ogromnim lete
ć
imbrodovima koji su imali oblik ogromnih zdjela, stvarali neopisivu buku i obasjavali cijelonebo.Onda su Chitauli na silu sakupili sve ljude i rekli im kako su oni u stvari - nebeski bogovi ikako su im donijeli poklone.Ti tzv. “bogovi” su izgledali sli
č
no ljudima, samo što su bili dosta ve
ć
i i imali su dugerepove i užasne svjetle
ć
e o
č
i. Neki od njih su imali po dva sjajna žuta oka, neki su opetimali tri oka, sa jednim jarko crvenim koje je smješteno na sred
č
ela, izme
đ
u dva žuta.Ta su stvorenja onda uduzela svu mo
ć
i sposobnosti koje su ljudi do tada imali, recimo mo
ć
 komunikacije pomo
ć
u samog uma tj. telepatije, zatim mo
ć
pokretanja predmeta mislima,mo
ć
gledanja u budu
ć
nosti I prošlost, mo
ć
spiritualnog putovanja, tj. duhovnost, drugimrije
č
ima re
č
eno.(geneti
č
ka manipulacija, prim.prev.)Sve te sposobnosti Chitauri su oduzeli ljudskim bi
ć
ima a zauzvrat su im dali mo
ć
 govora. Na svoj užas ljudi su brzo primjetili da ih je mo
ć
govora vrlo brzo po
č
elame
đ
usobno sve više i više da razdvaja, umjesto da ih ujedinjava. Chitauli su po
č
eli dakreiraju razli
č
ite jezike a onda su po
č
eli da ljude me
đ
usobno i zava
đ
aju.
Č
itauli su ondau
č
inili još nešto što prije nikada nije bilo poznato. Doveli su odre
đ
ene ljude da upravljaju irekli su: “ovo su vaši budu
ć
i vladari i poglavice. Oni imaju našu krv u sebi. Oni su našadjeca i vi morate da ih slušate zato što
ć
e oni od sada da predstavljaju nas. Ako ne budetenjih slušali, mi
ć
emo vam se gadno osvetiti”.Prije dolaska
Č
itaulija, svi ljudi su bili spiritualno - kao jedno stvorenje. Poslijenjihovog dolaska, ljudi su se vrlo brzo podijelili. Ljudi su uskoro dobili i nove osobine kojedo tada nisu imali. Po
č
eli su da se osje
ć
aju nesigurno i onda da podižu visoke ograde okosvojih sela, pa onda da markiraju svoje zemljište, prave me
đ
usobne granice, kreirajuplemena i me
đ
usobno su onda po
č
eli da se tuku.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->