Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
13Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De invloed van Het Nieuwe Werken op de ambtelijke huisvesting

De invloed van Het Nieuwe Werken op de ambtelijke huisvesting

Ratings: (0)|Views: 24,812|Likes:
Published by Suzan Besier
Het onderzoek beschrijft de invloed die Het Nieuwe Werken heeft op de ambtelijke huisvesting. Aan de hand van een literatuurstudie en gesprekken met experts is vastgesteld dat deze invloed op vijf elementen plaatsvindt; locatie, vastgoedportefeuille, kantoorruimte, werkplek, kosten en opbrengsten. Aan de hand van 12 interviews met gemeenten is achterhaald wat de daadwerkelijke invloed is.
Het onderzoek beschrijft de invloed die Het Nieuwe Werken heeft op de ambtelijke huisvesting. Aan de hand van een literatuurstudie en gesprekken met experts is vastgesteld dat deze invloed op vijf elementen plaatsvindt; locatie, vastgoedportefeuille, kantoorruimte, werkplek, kosten en opbrengsten. Aan de hand van 12 interviews met gemeenten is achterhaald wat de daadwerkelijke invloed is.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Suzan Besier on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
De invloed van
Het Nieuwe Werken
op gemeentelijk vastgoed
a
De invloed vanHet Nieuwe Werkenop gemeentelijk vastgoed
Suzan Besier, maart 2011
 
De invloed van
Het Nieuwe Werken
op gemeentelijk vastgoed
b
Colofon
Titel: De invloed van Het Nieuwe Werken op gemeentelijk vastgoedAuteur: Suzan Besiers.besier@student.rug.nlStudentnummer: 1452770Opleiding: Rijksuniversiteit GroningenMaster VastgoedkundeFaculteit der Ruimtelijke WetenschappenBegeleider:Prof. Dr. E.F. (Ed) Nozemane.f.nozeman@rug.nlTweede beoordelaar:Prof. Dr. ir. A.J. (Arno) van der Vlista.j.van.der.vlist@rug.nlAfstudeerbedrijf: Deloitte, Real Estate AdvisoryBegeleider eerste periode:Roderick van HouwelingenManager Deloitte Real Estate Project & Portfolio AdvisoryBegeleider tweede periode:Marc van RooijenSenior Consultant Deloitte Real Estate Project & Portfolio AdvisoryAmsterdam, april 2011 
 
De invloed van
Het Nieuwe Werken
op gemeentelijk vastgoed
a
Voorwoord
Voor u ligt de afstudeerscriptie geschreven ter afronding van de Master Vastgoedkunde aan deRijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar de invloed vanHet Nieuwe Werken op het gemeentelijk vastgoed. Het belang van het onderzoek vloeit voort uit hetgebrek aan inzicht dat gemeenten maar ook andere partijen hebben ten aanzien van de invloed vanHet Nieuwe Werken op hun vastgoed. Dit inzicht kan ervoor zorgen dat gemeenten op voorhand opvragen in kunnen spelen. Graag wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om een aantalmensen te bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het onderzoeksrapport.Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn afstudeerbegeleider vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, deheer Nozeman, voor zijn begeleiding. Ik kon gedurende het onderzoek bij hem terecht voor feedback,voor heldere antwoorden op mijn vragen en om nieuwe inzichten te krijgen die mij verder hielpen.Tevens wil ik graag mijn afstudeerbegeleiders vanuit Deloitte bedanken, Roderick van Houwelingenen Marc van Rooijen, voor het regelmatig doorlezen van mijn stukken en het geven van kritischefeedback waardoor mijn onderzoek inhoudelijk beter is geworden.Daarnaast wil ik Marloes Pomp graag bedanken voor het uitwisselen van ideeën over Het NieuweWerken bij gemeenten en het doorlezen van mijn scriptie. Via Marloes ben ik ook met een grootaantal gemeenten in contact gekomen en heb ik extra informatie over Het Nieuwe Werken bijgemeenten in kunnen winnen.Uiteindelijk had dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden zonder de twaalf gemeenten die allemedewerking hebben verleend aan de interviews. Allen wil ik dan ook hartelijk danken voor de tijden energie die zij erin gestopt hebben. Er is met enthousiasme deelgenomen door de verschillendegemeenten en verteld over de genomen en te nemen initiatieven op het gebied van Het NieuweWerken.Ik presenteer u nu dan ook vol trots het eindresultaat van mijn onderzoek en hoop dat het eenbijdrage zal leveren aan de implementatie van Het Nieuwe Werken bij gemeenten. Er is interessegetoond in de onderzoeksresultaten door de twaalf gemeenten die geïnterviewd zijn. Ook via twitteren andere social media kanalen hebben mensen mij gevraagd de kennis verkregen middels ditonderzoek te delen. In het kader van Het Nieuwe Werken, kennis moeten we delen, doe ik dituiteraard graag. Ik hoop dan ook in het bijzonder dat dit onderzoek bruikbaar is voor een ieder die erover denkt om het transformatieproces te starten of daar al mee bezig is.Met vriendelijke groet,Suzan Besier

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
meijepet76 liked this
Jaro Somers liked this
Britt Smeets liked this
Bastijn Olthof liked this
Bastijn Olthof liked this
Bastijn Olthof liked this
Bastijn Olthof liked this
Simone Thenu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->