Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bidang Kegiatan: Mengenal Kraf Tradisional

Bidang Kegiatan: Mengenal Kraf Tradisional

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 10,050|Likes:
Published by Paklong Cikgu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Paklong Cikgu on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2014

pdf

text

original

 
TOPIK 1 BIDANG KEGIATAN: MENGENAL KRAF TRADISIONAL
 
1
Topik 
1
BidangKegiatan:Mengenal KrafTradisional
 HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
 
1. Menerangkan tentang latar belakang sejarah kraf tradisional;2. Memahami tujuan mempelajari kraf tradisional; dan3. Menyedari tentang kepentingan kraf tradisional.
PENGENALAN
Topik ini merupakan pengenalan umum tentang kraf tradisional. Satupendedahan tentang latar belakang sejarah kraf tradisional, tujuan kraf inidipelajari dan kepentingan memperkenalkan kepada pelajar. Pelbagai kraftradisional diperbincangkan di dalam kelas seperti batik, anyaman, tekatan,tembikar, ukiran, tenunan, anyaman, tembikar, wau, gasing dan perhiasandiri satu persatu, secara sepintas lalu untuk memberi pendedahan dankefahaman kepada pelajar kepada pelajar. Di samping itu bahan krafmaujud, gambar, bahan dan alat yang sesuai, disediakan dan didedahkankepada pelajar untuk memperjelaskan kefahaman dan meluaskan lagi perspektifmereka.
 
2
 
 
TOPIK 1 BIDANG KEGIATAN: MENGENAL KRAF TRADISIONAL
1.1LATAR BELAKANG KRAF TRADISIONAL
Denisi Kraf Tradisional

Makna kraf
“Keluaran Kraf tangan” bererti apa-apa keluaran artistik yang mempunyaidaya tarikan kebudayaan atau tradisional dan adalah hasil daripada sesuatuproses yang bergantung semata-mata atau sebahagian kepada kemahirantangan dan termasuklah apa-apa barang, walau bagaimanapun dihasilkan,yang mempunyai reka bentuk pada atau di mana-mana bahagian.(Akta 222-Akta Perbadanan kemajuan Kraf tangan Malaysia 1979)“Dengan perkataan Kraf adalah barangan yang dihasilkan denganmenggunakan kemahiran tangan, dikeluarkan dengan atau tanpamenggunakan alat atau peralatan mudah yang dijalankan secara sendiriatau tidak langsung oleh pengusaha-pengusaha”.
Makna tradisional
Menurut atau merupakan tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke satugenerasi.

Makna kraf tradisional
Kraf tradisional bermaksud satu aktiviti yang memerlukan kemahirandalam menggunakan tangan yang diperturunkan dari satu generasi ke satugenerasi seperti membuat tembikar, batik, ukiran, tenunan, anyaman, tekat,wau, gasing perhiasan diri dan lain-lain lagi.Kraf tradisional adalah merupakan warisan bangsa, pusaka peninggalan nenekmoyang kita satu masa dahulu. Hasil ciptaan kraf tradisional, kaya denganunsur-unsur budaya dan ini jelas tercermin melalui bentuk, gaya, sifat, garis,gerak, dan warnanya. Barang-barang kraf ini dihasilkan mengikut kaedah reka bentuk dan hiasan tertentu. Bahan yang digunakan tidak terhad. Kebanyakan barang-barang kraf ini pada asalnya dihasilkan adalah untuk kegunaan harianatau untuk sesuatu kerohanian. Tukang pandai Melayu terus berusaha mencipta bukan sahaja untuk menghasilkan barang untuk tujuan kegunaan tetapi jugapenghasilan bahan yang indah untuk berbagai-bagai tujuan.Terdapat juga ciptaan mereka ini untuk memenuhi ciri-ciri estetika iaitu untukdiamati dan dinikmati. Seni Melayu ini adalah penjelmaan unsur-unsur darialam semula jadi kepada satu bentuk seni rupa. Karya ini terhasil daripadapengamatan dan pemikiran penciptaannya yang dijelmakan melalui impian,seterusnya mencerminkan suasana harmoni di antara manusia dan alam. Karyaseni dalam kebudayaan Melayu ini mempunyai sifat yang tersendiri, bukan sahaja berbeza dengan karya seni kebudayaan-kebudayaan besar di dunia tetapi juga berbeza dengan karya seni daripada kebudayaan kelompok yang berhampirandengannya.
 
TOPIK 1 BIDANG KEGIATAN: MENGENAL KRAF TRADISIONAL
 
3
Seni kraf Melayu ini adalah melambangkan hubungan yang erat antara orangMelayu dengan kepercayaannya iaitu Islam. Setelah ribuan tahun orang Melayumenghuni alam Melayu dan menganut kepercayaan tradisi Animisme danHindu, akhirnya mereka mula mengenali Islam dengan kedatangan Islamke rantau ini. Sebahagian besar orang Melayu telah memeluk agama Islam,sementara yang lain terus menganut tradisi lama. Sejak itu, kepercayaan orangMelayu telah berubah. Mereka telah meninggalkan pemujaan terhadap patung-patung dan tuhan-tuhan yang banyak. Mereka telah mengetahui dan menyedaritentang keesaan tuhan yang sebenar. Mereka menganggap alam ini sebagaisuatu hiasan yang berfungsi untuk menyerikan kehidupan sementara di duniadan kehidupan kekal di akhirat. Dari kesedaran ini lahirlah ciptaan yang bukansahaja sebagai fungsi tetapi memenuhi keperluan kehidupan dunia yang amatrapat kaitannya dengan akhirat.Perbezaan dalam menggarap, mentafsir dan memberikan sesuatu kepuasandalam pembuatan kesenian telah menambahkan keanekaragaman dalam hasilseni. Ciptaan-ciptaan baru telah lahir dari hari ke sehari dari seorang penciptakepada seorang pencipta yang lain. Ciptaan-ciptaan seni ini merupakansebahagian daripada kehidupan mereka dan ia juga digunakan sebagaikehidupan harian. Hasil ciptaan seni kraf Melayu ini jelas menunjukkanpengaruh Islam di dalam penghasilannya. Ini terbukti dengan penggunaanragam hias atau motif dalam sesuatu penghasilan kraf. Penggunaan ragam hiasdan motif-motif dalam hasil karya ini jelas menunjukkan ciri-ciri keislaman.Tiada rupa gura manusia atau binatang yang sebenarnya digambarkan dalamragam hias kraf tradisional Melayu. Ketiadaan motif ini dalam ragam hias krafadalah disebabkan berdasarkan ajaran agama Islam menggambarkan bentukgura manusia atau binatang yang sebenar adalah tidak dibenarkan ataudiharamkan. Walaupun terdapat juga tukang Melayu menggunakan motif faunasebagai subjek untuk mendapatkan sumber ilham dalam penghasilan karyamereka tetapi dengan menggunakan daya kreativiti, mereka telah membuat beberapa perubahan, mengubah bentuk tersebut dengan secara stailisasikanhingga bentuk asal fauna itu tidak jelas kelihatan lagi. Tiada gambaran tentangrupa manusia atau binatang sebenar dalam ragam hias, membuktikan bahawaSeni kraf Melayu adalah melambangkan seni Islam. Ciri-ciri seni Islam yanglain itu jelas diperlihatkan dalam ragam hias seperti penggunaan arabes, motifyang berulang dan unsur geometri. Subjek daripada ora yang paling banyakdiilhamkan sebagai motif dalam ragam hias kraf Melayu seperti rupa daun, bunga dan sebagainya, di samping penggunaan ayat-ayat daripada al-Quran danrupa geometriKesenian dan keaslian ragam hias yang terdapat dalam kraf tradisional tidak berubah dan tetap kekal dari dahulu hingga kini walau pun negara ini telah beberapa dijajah oleh negara luar seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Ini agak berbeza dengan apa yang berlaku di negara lain yang pernahdijajah. Penjajah berusaha untuk menyebar pengaruh budaya mereka. Mereka

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
cikgucomellote added this note
thanks
cikgucomellote liked this
yeenoshaa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sofyanshah liked this
ustazmazzelli liked this
Paklong Cikgu added this note
sebahagiann asimen sis...
ZiEn Lim liked this
Mageswary Lohanathan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->