Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alternativele Detentiunii in Dreptul Penal Con Tempo Ran

Alternativele Detentiunii in Dreptul Penal Con Tempo Ran

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by 코리나

More info:

Published by: 코리나 on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

text

original

 
ACADEMIA
 
TEFAN CEL MARE»
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
CZU 343.26/28
ALEXANDRU ZOSIMALTERNATIVELE DETEN
IUNII ÎN DREPTUL PENALCONTEMPORAN
12.00.08. Drept penal, criminologie, drept penitenciar, dreptprocesual-penal, criminalistic
, teoria activit

ii operative deinvestiga
ie
TEZ
DE DOCTOR ÎN DREPT
CONDUC
TOR
TIIN
IFIC:
Valeriu Cu
nir,
doctor îndrept, conferen
iar universitarAutorul ______________ Alexandru ZosimChi
in
u – 2005
 
2
Plan.
Introducere. 3Cap. I. Evolu
ia, no
iunea
i argumentarea alternativelor deten
iunii penitenciare 9§ 1. Apari
ia
i evolu
ia conceptului alternativelor deten
iunii penitenciare. 9§ 2. No
iunea
i con
inutul alternativelor deten
iunii penitenciare . 15§ 3. Dezavantajele pedepsei închisorii în fa
a alternativelor deten
iuniipenitenciare. 24Cap. II. Alternativele deten
iunii penitenciare în legisla
ia

rilor de peste hotare. 32§ 1. Proba
iunea anglo-american

i condamnarea cu suspendarea condi
ionat
aexecut
rii pedepsei – verigile principale ale sistemelor alternativelor deten
iuniipenitenciare proprii legisla
iilor penale de peste hotare. 32§ 2. Arestul la domiciliu, monitorizarea electronic

i semideten
iunea. 54§ 3. Serviciile comunitare. 65§ 4. Pedepsele pecuniare – tradi
ionalele alternative ale deten
iuniipenitenciare. 69Cap. III. Alternativele deten
iunii penitenciare conform legisla
iei Republicii Moldova
iproblemele elabor
rii
i realiz
rii normelor
i standardelor în domeniul dat. 79§ 1. Alternativele deten
iunii penitenciare în politica penal
a RepubliciiMoldova. 79§ 2. Condamnarea cu suspendarea condi
ionat
a execut
rii pedepsei. 91§ 3. Perspectiva îmbin
rii condamn
rii cu suspendarea condi
ionat
a execut
riipedepsei cu m
suri restrictive de libertate, inclusiv deten
iunea penitenciar
. 100§ 4. Munca neremunerat
în folosul comunit

ii. 105§ 5. Amenda penal
. 116Sinteza rezultatelor ob
inute. 122Concluzii
i recomand
ri. 123Bibliografie. 126Anexe. 136
 
3
Introducere.Actualitatea temei investigate.
Exist
o nelini
te din ce în ce mai mare a societ

ii în fa
acriminalit

ii, care a cucerit noi spa
ii pe verticala
i orizontala structurii sociale. Pedeapsa penal
a fost
i r
mâne reac
ia de baz
a comunit

ii fa

de acest fenomen social negativ. În acest sensdeten
iunea penitenciar
, mai ales în contextul abolirii în multe

ri a pedepsei capitale,constituie acea m
sur
de la care se a
teapt
, c
ea dac
nu va stopa, atunci cel pu
in va înceteni înaintarea avalan
ei infrac
ionale asupra lumii contemporane.Penitenciarul, îns
, din mijlocul de rezolvare a problemelor sociale legate de fenomenulcriminalit

i, el înse
i s-a transformat într-o problem
complicat
multilateral
, care nu numaigenereaz
un
ir întreg de infrac
iuni, dar
i elaboreaz
ideologia criminal
, infectând societateanoastr
. Problematica dezvolt
rii umane în penitenciare ar trebui s
preocupe societatea nu maipu
in decât înse
i criminalitatea, cu atât mai mult, c
nivelul înalt al recidivei în rândurile celora,care au supu
i pedepsei închisorii, m
rturise
te despre influen
a direct
a deten
iuniipenitenciare asupra celor mai periculoase forme de comportament infrac
ional: criminalitateaprofesional

i criminalitatea organizat
.Aceast
situa
ie corupe încrederea societ

ii în posibilitatea înf 
ptuirii justi
iei de c
treorganele de stat
i impune necesitatea regândirii sistemului tradi
ional de reac
ie la criminalitate.La acest nou început de mileniu avem nevoie e noi obiective
i sensuri ale justi
iei penale.Penitenciarul deja nu este contemporan cu momentul social.Atât necesit

ile practice, cât
i teoria
i legisla
ia penal
au impus adoptarea unor modurineprivative de executare a pedepsei închisorii. Astfel, sunt situa
ii în care este vorba deexecutarea deten
iunii penitenciare de scurt
durat
, de f 
ptuitori nepericulo
i în mod deosebitsau de infrac
iuni f 

urm
ri grave, când se poate aprecia c
nu se justific
internareacondamnatului în institu
ia penitenciar
, fiind mai eficient
executarea unei alternative apriva
iunii de libertate. Noua legisla
ia penal
a Republicii Moldova a introdus în practicaexecu
ional-penal
a

rii noastre o nou
alternativ
a deten
iunii – munca neremunerat
înfolosul comunit

ii. Deja acest fapt determin
necesitatea studierii
tiin
ifice a problematiciiaplic
rii
i execut
rii acestei pedepse. Îns
apreciem, c
problema deten
iunii penitenciare nupoate fi rezolvat
doar prin intermediul acesteia
i alternativelor tradi
ionale ale închisorii:amenda
i condamnarea cu suspendarea condi
ionat
a execut
rii pedepsei. În acest contexteforturile îndreptate spre cercetarea substitutivelor închisorii existente în dreptul penalcontemporan
i elaborarea unor noi alternative ale deten
iunii penitenciare sunt extrem de actuale
i necesare.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kokolino_09 liked this
Malîi Sergiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->