Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dumnezeu i-a creat ...barbat si femeie de Richard A.Hannes

Dumnezeu i-a creat ...barbat si femeie de Richard A.Hannes

Ratings: (0)|Views: 18,854 |Likes:
Published by InsulaEkklesia
Dumnezeu i-a creat... barbat si femeie de Richard A.Hannes este o carte interesanta pe care o puteti cumpara de la editura http://www.lampadaruldeaur.ro Ceea ce este postat aici sunt doar fragmente din aceasta carte.Iata introducerea cartii precum si cuprinsul ei:"Aceasta carte nu este despre sex. Nu este nici despre obiceiul modern de a da întalnire. Nu este o carte despre casatorie. Ea abordeaza, e drept, toate aceste lucruri. Este însa o carte despre scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere prin crearea a doua fapturi foarte diferite si minunate: barbatul si femeia...
Cred ca nevoia de a întelege planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la barbat si la femeie e mai stringenta azi ca niciodata.
Se poate ca, de asemenea, prin îndurarea Domnului, unele din principiile abordate aici sa fie de ajutor tinerelor casatorii în care lipseste întelegerea a ceea ce Dumnezeu cauta."
Richard A. Hanes

CUPRINS
Introducere
1. La început? (Partea I)
2. La început? (Partea II)
3. Cine a inventat sexul? Pentru ce?
4. Jocul de-a întalnirea ? (Partea I)
5. Jocul de-a întalnirea ? (Partea II)
6. Ce gasim în Cuvântul lui Dumnezeu?
7. Temelia casatoriei
8. Scopul casatoriei
9. Asteptand descoperirea voii Lui
10. Ce vrea de fapt Dumnezeu
Comandati cartea la un pret mic si astfel biblioteca dv va fi mai bogata cu o carte buna!Nu fac reclama la aceasta editura dar eu am citit cartea si mi-a placut...SPOR LA CITIT!
Dumnezeu i-a creat... barbat si femeie de Richard A.Hannes este o carte interesanta pe care o puteti cumpara de la editura http://www.lampadaruldeaur.ro Ceea ce este postat aici sunt doar fragmente din aceasta carte.Iata introducerea cartii precum si cuprinsul ei:"Aceasta carte nu este despre sex. Nu este nici despre obiceiul modern de a da întalnire. Nu este o carte despre casatorie. Ea abordeaza, e drept, toate aceste lucruri. Este însa o carte despre scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere prin crearea a doua fapturi foarte diferite si minunate: barbatul si femeia...
Cred ca nevoia de a întelege planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la barbat si la femeie e mai stringenta azi ca niciodata.
Se poate ca, de asemenea, prin îndurarea Domnului, unele din principiile abordate aici sa fie de ajutor tinerelor casatorii în care lipseste întelegerea a ceea ce Dumnezeu cauta."
Richard A. Hanes

CUPRINS
Introducere
1. La început? (Partea I)
2. La început? (Partea II)
3. Cine a inventat sexul? Pentru ce?
4. Jocul de-a întalnirea ? (Partea I)
5. Jocul de-a întalnirea ? (Partea II)
6. Ce gasim în Cuvântul lui Dumnezeu?
7. Temelia casatoriei
8. Scopul casatoriei
9. Asteptand descoperirea voii Lui
10. Ce vrea de fapt Dumnezeu
Comandati cartea la un pret mic si astfel biblioteca dv va fi mai bogata cu o carte buna!Nu fac reclama la aceasta editura dar eu am citit cartea si mi-a placut...SPOR LA CITIT!

More info:

Published by: InsulaEkklesia on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
39
5. JOCUL DE-A ÎNTÂLNIREA
EFECTELE LUI - sau UNITATEA DISTRUSÅ(Partea II)
Este bine ca bårbatul så nu se atingå de femeie.1 Corinteni 7:1, NASBFugi de poftele tinereøii... 2 Timotei 2:22Påstraøi sfânt (nepângårit) patul conjugal...Evrei 13:4, NASB
Sper cå am reuµit în capitolul precedent så aråtåm cå atât falselepresupuneri cu privire la întâlnire, cât µi relaøiile care decurg dinpracticarea acestui obicei au efecte inevitabile µi ireversibile asuprascopului µi planului veµnic al lui Dumnezeu.Dar deja parcå aud pe unii gândind cam aµa: „Bine, bine. Pentrunoi întâlnirea nu reprezintå un mijloc de a ne gåsi partenerul. Cee råu în a petrece timpul „în pårtåµie” cu un frate sau cu o sorå?Noi într-adevår 
avem
nevoie så ajungem så cunoaµtem sexul opus!”În primele capitole ale acestei cårøi am încercat så vedem douåscopuri cheie pe care Dumnezeu le-a avut în crearea bårbatului µia femeii. Dupå cum vom vedea mai târziu, amândouå sunt extremde importante. Punctul asupra cåruia dorim så insiståm acum este
unitatea
.Am aråtat mai sus cum fiecare bårbat µi femeie, în adânculinimii sale, tânjeµte dupå o legåturå cu opusul såu, o legåturå careva fi total deosebitå de oricare alta, µi anume
SFÂNTÅ
. Ωi aceaståtânjire nu numai cå este de la Dumnezeu, dar trebuie så fie µi uninstrument de a aduce la îndeplinire scopul pe care El îl are învedere pentru bårbat µi femeie
.Am discutat, de asemenea, cum, atunci când avem o cantitatedintr-un anumit lucru, caracterul deosebit sau valoarea sau
 
40sfinøenia acelui lucru sunt invers proporøionale cu cantitatea pecare o avem sau care existå din acel lucru. Orice lucru din careexistå mai multe exemplare este, prin natura sa, ceva obiµnuit,fårå un caracter aparte. Orice lucru care este unic, care existå într-un singur exemplar, este foarte deosebit, foarte apreciat,respectat.Cred cå deja am våzut cå
unitatea
nu mai este unitate dacåexistå douå sau mai multe. Nu existå nici un alt domeniu în careaceasta så fie mai adevårat decât în ceea ce Dumnezeu arepentru bårbat µi femeie.Så vedem aµadar,
cum
distrug întâlnirile aceastå unitate.
Progresia sexualå
Dumnezeu i-a întocmit pe bårbat µi pe femeie nu numaipentru a fi atraµi unul de celålalt, dar µi pentru a se stârni unulpe celålalt. Iertaøi-må pentru cele afirmate mai sus, dar acestaeste punctul cheie unde vrem så ajungem.O întâlnire are drept urmare, inevitabil, o singuråtate în doi.Poate nu chiar de la bun început, dar în cele din urmå se vaajunge aici. Pe måsurå ce relaøia dintre un bårbat µi o femeie sedezvoltå, cu timpul se iveµte µi dorinøa de a fi singuri. De ce?Deoarece între ei este ceva unic, deosebit pe care nu vor så-l împårtåµeascå cu aløii.Ωi ce se întâmplå când sunt singuri? Apare dorinøa fierbintede a se apropia. Totul poate începe cu o îmbråøiµare. Dar încurând îmbråøiµarea nu mai este suficientå. Atunci apare o îmbråøiµare lungå. Suficient pentru un timp. Apoi, saltul - sårutul.La început dulce, scurt. Nici vorbå de pasiune. Dar, maitârziu, pentru unii doar câteva såruturi, pentru aløii multe såruturiµi sårutul devine påtimaµ.Dar poate cå unii dintre noi reuµesc så meargå „doar pânåaici” µi apoi så ridice indicatorul „STOP”. Putem så ajungem„doar pânå aici” µi apoi så ne oprim. Întrerupem procesul.Pentru un timp. Dar apoi indicatorul „STOP” coboarå. Înrealitate, noi credem cå putem opri un proces care, în intenøia
 
41originarå a lui Dumnezeu, în contextul unei relaøii potrivite(cåsåtoria), nu a fost menit så fie oprit.Drept urmare, dupå o vreme sårutul påtimaµ nu mai estesuficient. Amândoi tânjesc dupå mai multå intimitate. Ωi totulcontinuå pânå când pasiunea ajunge så domneascå µi toateindicatoarele „STOP” sunt înlåturate. Cei doi devin una.Necåsåtoriøi, dar totuµi una.Într-un fel, la început au spus: „Ne vom opri înainte ca cevaså se întâmple.” Ce naivi! Cine este aµa de tare ca så opreascåuna dintre cele mai puternice forøe din om? Îndråznesc så afirmchiar cå ei încearcå så opreascå ceva ce Dumnezeu a creatpentru a nu fi oprit în mod normal (în contextul cåsåtoriei)!Aµadar, ei luptå împotriva creaøiei înseµi! Cât de nebuni suntem!
Dupå ce implicarea sexualå a început, relaøia este dominatåde pasiune. Curând în drumul lor va apare o råscruce. O cale vafi cåsåtoria, cealaltå - despårøirea. Inevitabil. Nu existå o a treiaalternativå. De cele mai multe ori, calea este despårøirea. Decepøie.Inimi frânte. Emoøii sfâµiate. Cicatrici adânci. Cineva a dattotul, µi pentru ce? Se pare cå doar pentru durere µi agonie.
Dar noi nu învåøåm.Dupå un timp apare altcineva, care ni se pare atrågåtor, µiastfel încercåm din nou. Aceeaµi poveste. Acelaµi rezultat.Numai cå acum existå mai multå durere µi rånile sunt maiadânci. Ωi unii continuå în acest ritm ani de zile.Nu numai cå experienøele pe care Dumnezeu le-a desemnatså fie unice, deosebite µi sfinte pentru bårbat µi femeie audevenit ceva obiµnuit, nu mai existå nimic deosebit în ele.Fiecare din noi îµi aduce aminte de primul sårut. De ce? Afost unic, neexperimentat pânå atunci. De fapt, muløi dintre noi îµi aduc aminte clar despre „primul” din toate aspectele relaøieicu sexul opus. Dumnezeu a rânduit astfel. Chiar dacå am sårutato mie de persoane, mereu ne amintim de primul sårut.
Clei divin
Dumnezeu a creat un clei pentru a-i øine împreunå pe bårbatµi femeie, o datå ce ei µi-au predat vieøile unul altuia. Acesta

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kosimov liked this
mamaligosu liked this
Andreea Mha liked this
George Uba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->