Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Propisi važni za svakog muslimana

Propisi važni za svakog muslimana

Ratings: (0)|Views: 515 |Likes:
Published by www.dini-islam.net
www.dini-islam.heavenforum.com

www.islamic-message.net

www.freequran.com
www.dini-islam.heavenforum.com

www.islamic-message.net

www.freequran.com

More info:

Published by: www.dini-islam.net on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

 
~
IPROPISI VAžNI
ZA
o
~
SVAKOG
MUSLIMANA
(.)
l
o
(()
O)O)
z
al
en
www
tafseer
1nfo
 
Uvod
Website
:Tafseer.infoEmail :bos@ Tafseer.info
 
Vrijednost
i
odlike
časnog
K
ur' ana
Neka
je
hvala Allahu. Neka
je
mir ispas
na
Allahovog Poslanika,njegovu porodicu isveashabe.
Kur'an
je
Allahov govor. Nad ostalimgovorima on
se
odlikuje kaošto
se
Allah, džellešanuhu,odlikuje nadstvorenjima.
Učenje
Kur'ana
najbolje
je
djelo
koje
čovjek
može
u~pr
_njavatisvojimjezikom.
*
Neke vrijednosti
čitanja,
učenja
i
poučavanja
Kur'anu
f
t;čenjc
Kur'an
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
"Najbo(ii
od
VU.')
je.Hc
OIU
J A.l,
tllllll
1
A.w
an
1
po.tc~m
a
lllll.
(EI-Buhari)
ritan·v
'o:1na
Resulullah, sallallahu alejhi vesellem,jednom
je
prilikom rekao:
"KtJ
prou,ajedno
,
\/ovo
1~
A.l,i/u,.
e.
knj
"t,
e
m
r
..
'·e
::n
TO
lo
J
t
a
~ohro
l
ude
"!CnJ\Iručm•(l."
(Et-Tirmizi)
Nagrada zaiskreno
čitanje
Kur'ana
umnog
tručava
se
ukoliko
čovjek
čita
prisebno,srazmišljanjem i razumijevanjem; ako tako
čita,
za svako
pročitano
~lovo
ima desetsevapa,pa
čak
sedam stotinaputa više.
f
. n
;.~>
.r•
esto
čitanJe
ur
an·
Resulullah,sallallahualejhi
ve
el
lem, rekao je:
'Onaj
ko
l',jeJro
tita
l
w
l.
ll
biT
e
t
u
lt
rw
nu
.11
....
1
,.
.
"
'"
....
>
t:r•
•·ed(}lmn
6ta,
r
1:
,.
J'l
Te\koĆ'JI11
; ..,., ;."
drt
1
\Ttuku
na~rodu."
(EI-Buharii Muslim)
A tu
je
sljedeći
V erovje niko v,sail allahualejhivesellem, had is:
....
e.
.e
u
A.
.11
......
JI.
e
1
e
...1,(,.
vd
i
pe
nJ
t
,\t.
ue.
I .
Jl
vl,
i
1
J,
m
dno
kao
.\'to
si
na
dunjaluku
učio,
tvoje m;,,.
'l
1
"
n~
emu:'"
bit
će
tomo
gdje
prou(':i\
•Jr'
l:.ndnii
l~jer."
(Et-
Tirmizi)
Komentirajući
ovajhadis, imam El-Hattabizapisao je:
"U
predanjimastojida broj kur'anskih ajeta odgovarabroju dženetskit stupnjeva.
Učaču
Kur'ana
bit
će
rečeno:
'Penji
se
uzonolikostepenicakolikosi
proučio
ajeta.'
Ko
tada
prouči
cijeliKur'an, popet
će
sena najvišustepenicuu Džennetu; ko
prouči
dioKur'ana, njegov
će
tupanj, a, otuda i
veličina
nagrade, biti tamo gdjezavršisvoje
učenje."
'l\3DJC
dJece
Kur~anu;
Poslanik,sallallahualejhi
ve
sellem,rekao je:
"Ko
brale
učio
K
ur
w
.
fJlJ.•<-~m
a.,
,,w
i
radu,
1
J,
...
ma
.lJ
mu,
..
!:>
..
u
..
·m
će
danu
njegovim
roditeljima
1za
glavubitistavljena

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Islamic religion liked this
Midhat liked this
Midhat liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
ebuorhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->