Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csíkszentmihályi Mihály - Üzenet az oktatáspolitikának

Csíkszentmihályi Mihály - Üzenet az oktatáspolitikának

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by Nyitott Könyv

More info:

Published by: Nyitott Könyv on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
329
Üzenet az oktatáspolitikának
Mit jelentenek ezek az eredmények az oktatáspolitika szem-
pontjából? Úgy tűnik, a pályaválasztási tanácsadás a további
-
akban nem korlátozódhat arra, hogy párosítsa a képességeket
a lehetőségekkel, hanem abban kell segítenie, hogy a atalok
rugalmas aitűdöket, kreatív problémamegoldási technikákat
alakítsanak ki, és meglegyenek azok az alapvető szokásaik,
amelyek lehetővé teszik, hogy a változó világban is boldogul
-
 janak. Ezeket a célokat nem lehet csak pályaválasztási tanács
-
adók segítségével elérni; be kell vonni az egész oktatási intéz
-
ményrendszert, a családokat és a közösségeket is. A pályavá
-
lasztási tanácsadó szerepe az lehet, hogy információt szolgál
-
tasson az iskolavezetőknek, a tanároknak, a szülőknek és a
tantervfejlesztőknek a munkaerőpiac szükségleteiről és realitá
-
sairól, illetve azokról a stratégiákról, amelyek leginkább segítik
a kamaszok felkészülését a jövő lehetőségeire. Vizsgálatunkeredményei alapján az alábbi ajánlásokat fogalmaztuk meg:
1. Olyan középiskolai tanterveket kell kidolgozni, melyeka kreativitást, a rugalmasságot, az érzelmi intelligenciát
hangsúlyozzák. A jövőben alapvető fontosságú lesz többkapcsolatot teremteni a tantárgyak közö, meglátni a kü
-
lönböző tantárgyak hasonlóságait, közös vonásait, és töké
-
letesíteni a tanulás szintetikus és analitikus formáit is. Csakígy lesznek a atal felnőek képesek arra, hogy a piaci felté
-
telek változásainak megfelelően könnyen átlépjenek egyik
munkahelyről a másikra. Ugyanakkor az elvont szaktárgyitudást a személyes és társadalmi felelősség kontextusában
kell átadni.
 
Ú  
 
330
2.Arra kell biztatni a középiskolákat, hogy több időt szentel
-
 jenek az elméleti tárgyakra, és ezt az időt a diákok számára
intellektuálisan érdekes módon töltsék ki. Más társadalmak
-
hoz képest a miénk sokkal kevesebb időt tölt azzal, hogy
ataljainknak az elméleti tárgyakban való jártasságot biz
-
tosítsa. Ha a diákok ilyen órákat vesznek fel, gyakran nemgyelnek és unatkoznak. Az iskoláknak kevésbé kellene a
passzív oktatói tevékenységre (tanári magyarázat, audio­vizuális prezentációk) támaszkodniuk. Szélesebb körbenkellene alkalmazniuk csoportmunkát, ki kellene használ
-
niuk a kamaszok természetes hajlandóságát, hogy társaik
-
kal együ dolgozzanak. További oktatási formák, amelyeklekötik a kamaszok gyelmét: egyéni munka, dolgozatok.
3. Át kell strukturálni az „iskolából a munkába” programo-
kat a középiskolákban úgy, hogy a diákok felismerjék: a jövőben a munkahelyi siker és hatékonyság folyamatos
képzést és tanulást igényel. A középiskola után a tanulás
élethosszig tartó tevékenységgé változik. Ez a felnő mun
-
ka minden formájára vonatkozik, az iparban és a szellemi
foglalkozások területén is. A munka világát nem a stabilitás,
hanem a változás jellemzi. Ki kell alakítanunk a atalok
-
 ban az élethosszig tartó tanulás iránti lelkesedést. Azt kell
közvetítenünk feléjük, hogy a tanulás és a munka hasznos,kihívást jelentő és élvezetes… sokkal inkább, mint a szóra
-
kozás vagy a fogyasztás.
4. Bátorítani kell a belső motivációt, és meg kell tanítani a gye
-
rekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csakazért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik él
-
vezik a kihívások legyőzését, felnő életükben is keresnifogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínű
-
É 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->