Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Ratings: (0)|Views: 2,323 |Likes:
Published by orientus86

More info:

Published by: orientus86 on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5SMK SERIAN 2011Minggu/TarikhTema/ UnitHasil PembelajaranCadangan Aktivit
Minggu 1-33 - 21 JanuariMinggu 4 - 724 Januari – 18Feb( Cuti TahunBaru Cina –29/1-6/2)( MaulidurRasul -15/2)1.PENCAPAIAN KENDIRIa.Pendidikan sepanjanghayat untukpembangunan negara
Konseppendidikansepanjanghayat
Ciri-ciripendidikansepanjanghayat
Kepentinganpendidikansepanjanghayat
b.
Perikemanusiaankearah kesejahteraannegara
Empati
Menghargainyawa
Menjagamaruah
Cinta akankeamanan
Pengetahuan Sivik 
Menerangkan konsepPendidikan Sepanjang Hayatuntuk pembangunan Negara
Menjelaskan ciri-ciri PendidikanSepanjang Hayat
Menghuraikan kepentinganPendidikan Sepanjang Hayatuntuk pembangunan Negara
Kemahiran Sivik 
Memanfaatkan ilmu untukpembangunan Negara
Bertindak rasional dalampelbagai situasi
Nilai Sivik 
Menghargai kepentingan ilmu 
Pengetahuan Sivik 
Menerangkan konsepperikemanusiaan
Menghuraikan isu-isukemanusiaan
Menjelaskan kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan kepadamasyarakat
Kemahiran Sivik 
Menghasilkan peta mindatentang konsep dan ciri-ciripendidikan sepanjang hayat
Mengadakan sumbang saranlangkah-langkah untuk memupukpembelajaran sepanjang hayat
kemahiran pengurusanmasa
kemahiran berfikir
kemahiran membaca
kemahiran penggunaanICT
pembelajaran kendiri
Mengadakan forum bertajuk“Kepentingan PendidikanSepanjang Hayat”
Mengumpul keratanakhbar/majalah/ bahan-bahaninternet tentang penerokaanilmu dalam pelbagai bidang olehindividu yang berjaya (contoh:peladang/usahawan/pemuzik/jurutera)
Melakonkan situasi empatiberdasarkan kad-kad situasiseperti mangsa kebakaran,banjir dan gempa bumi
Mengadakan sumbang saranmengenai isu-isu kemanusiaanyang terdapat dalam klip video,poster dan keratan akhbar
 
Mengamalkan cara hidupberperikemanusiaan
Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukanmasyarakat penyayang
Nilai Sivik 
Menghargai kesejahteraannegara
Membuat lawatan ke pusatpenempatan mangsa bencanadan memberi sumbangankepada mereka
Mengadakan aktivitiperbincangan kumpulan tentangmasalah remaja berkaitandengan isu-isu kemanusiaan(contoh: penderaan danpembuangan bayi)Minggu 8
SUKAN SEKOLAH (23 – 25 Februari)
Minggu 9
UJIAN TOPIKAL 1 (28/2 – 4/3))
Minggu 10
SEMAKAN UJIAN TOPIKALPENERANGAN & PERMULAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
Minggu 11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 Mac)
Minggu 12 - 1421 Mac – 8April2.HUBUNGAN KEKELUARGAAN
a.
Persiapan membinakeluarga kearahpembentukanmasyarakat mapan
Restuibubapa/penjaga
Kesihatanfizikal danmental
Ilmukeibubapaan
Kewanganyang stabil
Peraturanperkahwinanmengikutundang-undangnegara
Pengetahuan Sivik 
Menerangkan persiapanmembina keluarga ke arahpembentukan masyarakatmapan
Menjelaskan kepentinganmematuhi peraturanperkahwinan mengikut undang-undang negara
Menyenaraikan ciri-ciri calonpasangan yang baik
Menghuraikan ciri-ciri ibu bapayang cemerlang
Kemahiran Sivik 
Mengamalkan pengurusankewangan keluarga yang cekap
Melengkapkan diri dari segifizikal dan mental untukmembina keluarga bahagia
Nilai Sivik 
Bertanggungjawab terhadapkeluarga
Menghargai restu ibu bapa /penjaga
Mengadakan perbahasanbertajuk “Restu Ibu bapa PentingDalam Membina KeluargaBahagia”
Menghasilkan peta mindaberkaitan kepentingan sesebuahkeluarga bahagia
Mengumpul maklumat tentanginstitusi yang berkaitan denganperkahwinan/ kekeluargaan
Mengadakan ceramah tentang“Membina Keluarga YangCemerlang”
Mengadakan pelbagai aktivitilakonan/ perbincangan/mainperanan denganmengaplikasikan ilmukeibubapaan bagi mengatasikonflik keluarga
 
Minggu 15
UJIAN TOPIKAL 2 (11 – 15 April)
Minggu 16 – 1818 April – 6 Mei(Good Friday –22/4)(Easter Monday– 25/4)(Hari Pekerja –2/5)3.HIDUP BERMASYARAKATa.Sumbangan terhadappembangunanmasyarakat melaluipenglibatan aktif dalam aktivitikemasyarakatan
Individu
Agensikerajaan
Badan bukan
kerajaan(NGO)
Pengetahuan Sivik 
Mengenal pasti agensi kerajaandan NGO yang berkhidmatkepada masyarakat
Menerangkan kepentinganpenglibatan aktif individu dalamaktiviti kemasyarakatan
Menyatakan bentuk sumbanganyang boleh diberikan olehindividu dalam aktivitikemasyarakatan
Memberi cadangan danteguran yang membina kepadaagensi kerajaan dalampembangunan masyarakat
Mewujudkan perkongsian pintardengan pelbagai agensikerajaan dan NGO dalamaktiviti kemasyarakatan kepadagolongan yang memerlukan
Kemahiran Sivik 
Melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan melaluiagensi-agensi kerajaan danNGO
Nilai Sivik 
Gembira dapat memberisumbangan kepada anggotamasyarakat yang memerlukan
Bersedia memberi sumbangankemasyarakatan pada setiapmasa
Mencari maklumat daripadapelbagai sumber tentangperanan agensi kerajaan danbadan bukan kerajaan
Menyediakan kertas cadanganuntuk menjalankan aktivitikemasyarakatan sepertimembantu mangsa bencanaalam, gotong-royong danmenjaga keselamatan awam
Melawat dan memberi khidmatmasyarakat kepada rumahkebajikan seperti Rumah Orang Tua/Orang Kurang Upaya/Anak Yatim
Merancang dan mencadangkanaktiviti pemeliharaan danpemuliharaan alam sekitar yangboleh dijalankan bersama agensikerajaan dan badan bukankerajaan
Mengutus surat kepada agensikerajaan bagi penambahbaikanmutu perkhidmatan kepadamasyarakat
Menjemput wakil agensikerajaan atau badan bukankerajaan untuk membericeramah tentang “KeperluanSumbangan Golongan Remajadalam Pembangunan KhidmatMasyarakat”
Mendokumentasikan aktivitikemasyarakatan(foto/keratanakhbar)
 
Minggu 19
ULANGKAJI ( 9 – 13 Mei)
Minggu 20 - 21
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (16 – 27 Mei)
Minggu 22 - 23
CUTI PENGGAL 1 (28 Mei – 12 Jun)

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kennedy Alip liked this
Sya Syahida liked this
Suziana Nia liked this
Zulaikha Fazilah liked this
Ann-Marie liked this
ciknah liked this
Nurul Huda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->