P. 1
3G3JX Training Material Vn

3G3JX Training Material Vn

Ratings: (0)|Views: 901 |Likes:
Published by yeutrang02hn

More info:

Published by: yeutrang02hn on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
Ph
n 3:
Bi
ế
n T
n
 Ch
ươ 
ng 5:
 
S
ơ 
L
ượ 
c V
Bi
ế
n T
n C
a OMRON
5.1: Gi
ớ 
i thi
u v
Bi
ế
n T
n
Bi
ế
n T
n là thi
ế
t b
dùng
để
chuy
n
đổ
i
đ
i
n áp ho
c dòng
đ
i
n xoay chi
u
ở 
 
đầ
u vào t
m
t t
n s
này thành
đ
i
n áp ho
c dòng
đ
i
n có m
t t
n s
khác
ở 
 
đấ
u ra.B
Bi
ế
n T
n th
ườ 
ng
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
i
u khi
n v
n t
c
độ
ng c
ơ 
xoay chi
utheo ph
ươ 
ng pháp
đ
i
u khi
n t
n s
, theo
đ
ó t
n s
c
a l
ướ 
i ngu
n s
thay
đổ
i thànht
n s
bi
ế
n thiên.
5.2: Các h
s
n ph
m c
a Bi
ế
n T
n
Đặ
c tính
 
3G3JX
 
3G3MX
 
3G3RX
 Công su
t 0.2
7.5 kW 0.2
7.5 kW 5.5
400 kWC
 p
đ
i
n áp3 pha 200VAC; 1 pha 200VAC;3 pha 400VAC3 pha 200VAC;3 pha 400VACT
n s
 
đ
i
u khi
n 0.5
400 Hz 0.5
400 Hz 0.1
400 Hz phân gi
i t
n s
0.1 HzPh
ươ 
ng pháp
đ
i
ukhi
n
Đ
i
u
ng xungsóng sin (
Đ
i
ukhi
n V/f)
Đ
i
u r 
ng xungsóng sin (
Đ
i
ukhi
n V/f ho
cvect
ơ 
c
m bi
ế
n)
Đ
i
u r 
ng xungsóng sin (
Đ
i
ukhi
n V/f, vect
ơ 
 c
m bi
ế
n, ho
cmáy phát xung )T
n s
sóng mang 2
12 kHz 2
14 kHz 2
15 kHzCh
c n
ă
ng b
o v
 B
o v
quá dòng t
c th
ờ 
i; b
o v
quá t
i; b
o v
quá áp; b
o v
th
 p áp; làm mát; b
o v
n
i
đấ
t;…C
 p b
o v
IP20
 
- 2 -
Ch
ươ 
ng 6:
 
Kh
o Sát Bi
ế
n T
n 3G3JX C
a OMRON
6.1: S
ơ 
 
đồ
n
i dây c
a Bi
ế
n T
n6.1.1: S
ơ 
 
đồ
ế
t n
i tiêu chu
n
Các chú thích trong ngo
c
đơ 
n ch
các
đầ
u kí hi
u cho 3G3JX-AE__.
ế
t n
i m
t pha
đầ
u vào 200VAC
đế
n
đầ
u c
c L1 và N/L3.Theo m
c
đị
nh, MA
đượ 
c
đặ
t là ti
ế
 p
đ
i
m th
ườ 
ng
đ
óng và MB là ti
ế
 p
đ
i
mth
ườ 
ng m
ở 
trong ngõ ra c
a relay (MA, MB)
đượ 
c ch
n (C036).
 
- 3 -
6.1.2: N
i dây cung c
p cho ngu
n và
độ
ng c
ơ 
 
Không
đượ 
c n
i ngu
n cung c
 p khác t
ớ 
i R/L1, S/L2, ho
c T/L3.Không
đượ 
c di chuy
n thanh ng
n m
ch gi
a P/+2 và +1, ngo
i tr 
khi m
tngu
n DC tùy ý
đượ 
c n
i vào
Power

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->