Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

16.Cântaţi mărire-n cor!
17.Doamne sfinte, Te mărim!
18.Iehova-i din veac
19.Laudă, suflete, pe Domnul!
20.Slavă, slavă!
21.Un imn de slavă
22.Măriţi pe Domnul!
23.Măriţi din suflet, măriţi pe Domnul!
24.Măriţi pe Isus prin cântare
25.Voi, credincioşi, veniţi!
26.Ne plecăm în adorare
27.Osanale, Aleluia
28.Osana! Osana!
29.Daţi slavă!
30.Pentru tot ce ai creat
31.Prin imnuri sfinte
32.Să-L lăudăm pe Dumnezeu!
33.Ca Domnu-n lume
34.Spre Cel din slăvi
35.Tată ceresc, ce mult am vrea
36.Slavă, slavă Celui sfânt!
37.Slăviţi pe Domnul!
38.Te-adorăm cu bucurie
39.Slavă azi şi-n veşnicie
40.Lăudaţi pe Domnul slavei!
57.Cred într-Unul Dumnezeu
58.Vreau glasul să-mi înalţ voios!
59.Nimeni ca Tine
60.O, vino, scump Isuse!
61.Eu am un loc ce-mi place mult
62.Vrem să-L încoronăm!
63.Hristos e Cel ce va domni!
64.Mai sus decât înalţii munţi
66.Aleluia către Domnul!
67.Un Nume ca al nimănui
68.Clădim pe o Stâncă de mult preţ
69.Ca roua din zori
70.Cuvânt dumnezeiesc
71.Veste bună-avem de sus
72.Domnu-i iubirea
73.De-a lungul marilor vecii
74.Cine, ca Isus, mai poate
75.Doar Tu ne eşti cale, adevăr şi viaţă!
76.Iubire sfântă, dar ceresc
77.Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire
78.Prin altul nu poţi fi scăpat
79.Un singur Nume vreau să-aud
81.Nu-i decât un singur Nume
82.Nume frumos
83.Isuse, Tu eşti viaţa
84.Doamne, Tu mi-eşti bucuria!
85.Isus, ca Fiu de Dumnezeu
86.Isus îmi e Păstorul bun
87.Eu am un scump Prieten
88.Mai sus de cerul înstelat
89.Isus e cel mai bun Prieten
90.Isus, Prieten minunat
91.Al meu eşti, Isuse
92.Vreau să fiu în veci cu Domnul
93.Adesea sub bolta-nnorată
94.Isus, ce mult Tu m-ai iubit!
95.Ca apa în pustie
96.De ce să nu cânt întruna?
97.Cât va trăi Hristos
98.Din rădăcina vie
99.Azi avem Mântuitor
100.Auzi îngerii în cor!
101.Azi a venit un Copilaş
102. Prunc umil ni S-a născut
103.Bucuraţi-vă, popoare!
104.Noapte de vis
105.Isuse scump!
106.Noapte-adâncă s-a lăsat
107.Se lasă noaptea-n Betleem
108.Nişte şoapte într-o noapte
109.Departe-ntr-un staul
110.O, ce veste minunată!
111.Pentru noi a răsărit
112.Spre Betleem treceau păstori
113.Cine a crezut cele scrise?
114.Spre crucea Ta
115.O, frunte-nsângerată
116..La cruce voi rămâne
117.Glas de cer însângerat
118.Isus, al vieţii mele Domn
119. Doamne, lângă crucea Ta
120.Spune-mi povestea iubirii
121. L-am văzut pe Isus
122. Din Golgota revărsat
123. Priveşte marea suferinţă
124.Isus ne atrage spre crucea Sa
125.Când eşti apăsat de durere
126.Eu pentru voi murii
127.Vestiţi cum Domnu-a pătimit!
128.Salvare sigură ne-a dat
129. Pe o cruce răstignit
130.A-nviat Isus Hristos
131. Da, Hristos a-nviat!
132.Să răsune lumea toată!
133.Vrednic eşti, Doamne!
134.Hristos, Mare Preot
135. Noi avem în cerul sfânt
136. Noi avem un Domn în ceruri
137. Oricât aş umbla prin lume
138.Spirit Sfânt al Tatălui
139.O, Duh de har prea plin
140. O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc
156.Al Bibliei Cuvânt
157.Cine-nvaţă profeţia
158.Cum să găsim cărarea spre lumină?
159.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura
173.Stânca mântuirii
174.Doamne, astăzi vin la tronul Tău
175.Lângă crucea Ta
176.Eram pierdut de Tatăl meu,
177.O Miel divin!
178.Aşa cum sunt, n-aduc nimic…
179.’Naintea Ta, Isus iubit
180.Aşa cum sunt eu vin la Tine
181.Aduc în faţa Ta
182.’Naintea feţei Tale
183.Nu mă trece cu vederea!
184.La a Ta chemare vin!
185.Cu sufletul prea plin de dor
186.Unde, Doamne, să-mi alerge sufletul?
187.Spre Tine-n rugă
188.Când mă plec în rugăciune
189.Al rugăciunii timp frumos
190.Ceas de rugăciune
191.E-al rugii mele ceas divin
192.Doresc a Ta prezenţă
193.Urcă sus, pe munte!
194.Prin rugă totul se-mplineşte
195.În genunchi, plecaţi în rugă
196.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit
197.Cine pe Isus primeşte
198.Răzvrătit, în umbra morţii
199.O, cât de rău am fost!
200.Am venit la Tine, Doamne!
201.Am fost iertat de Dumnezeu
202.Azi mă găsesc lângă Iordan
203.Mi-e inima aprins altar
204.Azi voioşi tresaltă
205.Haine albe
206.Sigur la Domnu-n braţe
207.O poartă-n ceruri s-a deschis
208.Ştiu că sunt mântuit prin Tine
209.Nu jertfe, nici onoare
210. Eu sunt înscris în Cartea vieţii
211.Nimeni ca Tine pe pământ
212.Isus îmi zice blând
213.Mă-ncred în Tine, Domnul meu!
214.Suflete, în praf te pleacă!
215.Din Dumnezeu cel sfânt
216.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu
217.O, condu-mă Tu Isuse
218.Ce dulce-i, Doamne, pacea Ta!
219.Cred în Domnul Isus
220.Cel ce în Tatăl se încrede
221.Stau pe Adevăr
222.Tu eşti Doamne
223.Ce face Domnul, totu-i bun!
224.Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu!
225.În toate-n a mea viaţă
226.O singură speranţă
227.Dumnezeu ne e salvare
228.Fericit e tot acela
229.Crede, frate-n orice zi!
230.Zi de zi
246.Pe Stânca cea tare
247.Spre culmi de munte
248.Doamne, spre Tine privim!
249.Poţi să te-ncrezi în Isus
250.Speranţa mea e doar Hristos
251.O, suflete, stai liniştit!
252.De mână du-mă, Tată!
253.Pretutindeni cu Isus
254.„Pe veci cu Dumnezeu!”
255.Aparţin lui Isus
256.Domnu-i Păstorul meu
257.Părintele meu e foarte bogat
258.Din Sinai a răsunat
259.Cuvântul Legii lui Isus
260.Plăcută-i, Doamne, Legea Ta!
261.Voinţa şi îndeplinirea
262.Să păzesc, Isuse-nvaţă-mă, Legea Ta!
263.Privesc la Tine, Domnul meu
264.Ca un râu de viaţă
265. Dacă Domnul e-a ta desfătare
266.De-acum sunt gata
267.Domnul ne cheamă pe munte
268.Cetate tare-i Dumnezeu
269.Iubit Isuse-al meu
270.În Domnul găsesc adăpost
271.Jan Hus
272.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani!
273.Mergem înainte!
274.Biruitorul
275.Când David şi cu Goliat
276.Îl văd adesea şi-l admir
277.Furtuna de-ar lovi
278.Auzi, Doamne, urletul mării?
279.Plutim prin furtună
280.Îndrăzneşte cu credinţă!
281.’Nainte cu Isus
282.Au fost eroi
283.Pe aripi de vultur
284.Rămâi cu noi, Isus iubit!
285.Drumul sfintelor victorii
286.Cine vrea smerit să fie
287.Fiţi tari în credinţă!
288.Mica picătură
289.Lumina-i Hristos
290.Dacă crezi în Dumnezeu
291.Stai tare-n ispite!
292.Sus, oaste-a lui Hristos!
293.Nu ceda ispitei!
294.Când te-atrage o ispită
295.Demult mă lupt
296.Dacă crucea grea îţi pare
297.Când sunt răpus
298.Oricum va fi
299.Ca să fii bun creştin
300.Cerul ne tot cheamă
301.Noi călători suntem
303.Lângă crucea Ta, Isuse
304.De vrei să fii biruitor
305.Sunt eu creştin adevărat?
306.De n-aş avea în Domnul mângâiere…
307. Numai Tu, Isuse!
308.Spre cine să mă-ndrept?
309.Mai lângă tronul Tău
310.Eşti pacea mea!
311.Când te-apasă greutăţi
312.Cum doreşte cerbul apa
313.Un vis prea scurt
314.Doamne, câtă suferinţă!
315.De ce lacrimi arzătoare?
316.Când val de durere mă poartă spre cer
317.Suferinţa nu te-nvinge
318.Când necazuri întâlneşti
319.Laudă astăzi pe Domnul!
320.Obosit şi frânt de cale lungă
321.Din cerul slăvit
322.Când nimeni nu m-ajută
323.De sus, din slava senină
324.Doamne, pe Tine Te-aştept!
325.Tată, toţi Te rugăm!
326.Aripi dă-mi, Isus iubit
327.Un singur lucru îmi doresc
328.Deşi e lumea plină de minuni
329.Doamne-ntinde palma Ta!
330.O, Doamne, pentru slava Ta
331.O, blândă stea,
332.Rămâi cu noi!
333.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi
334.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc
335.Îţi predau întreaga viaţă
336.Pe Isus Îl vreau aproape
337.Sfinţirea mi-este ţinta
338.Glasul Tău cel blând
339.Viaţa noastră
340.Ridicaţi-mă-n credinţă!
341.Trec iute bucurii
342.Fără de margini e dorinţa mea
343.Către cer un dor m-atrage
344.Doamne-aş vrea să stau…
345.După Domnul vieţii
346.Iubitul meu Mântuitor
347.Tot mai aproape
348.Gândul lui Hristos să fie
349.Pe Isus, cât mai devreme…
350.Urmaţi-mi”, zice blând Hristos
351.Voios pornesc în viaţă
352.Pe Tine, Doamne-a mea tărie
353.Doamne, slava Ta s-o ştim
354.Într-aripat în mine
355.Lângă Tine, scump Isuse
356.Ca un cerb setos de ape
357.Doamne, Tu mereu mă-nvaţă!
358.Doamne, dă-mi Cuvântul Tău
359.O, Tată din ceruri!
360.Doamne, ia Tu viaţa mea
361.Voia Ta, Doamne!
362.Tată, azi, Te rugăm
363.Vino, Isuse, azi în viaţa mea!
364.Vino, Te-aştept!
365.Numai cu Isus voiesc a merge
366.Fii azi cu mine, Domnul meu!
367.Niciunde fără Tine
368.Simt un dor nespus, Isuse!
369.Doamne, simt în piept o floare
370. Mai mult să Te iubesc
371.Te-am văzut sub crucea grea
372.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa
373.Podoabă şi medalion
374.Nu doresc alt bine, Doamne…
375.Isus în lume a venit
376.Bunul Isus ne-a învăţat
377.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu"
378.Poţi avea credinţă tare
379.Pot ca îngerii să zbor
380.Fapta bună e-o comoară
381.Cine-i gata?
382.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu
383.Pentru cei bolnavi
384.Doamne, Lumina lumii eşti
385.Doamne, fii cu-al Tău popor
386.Veniţi, căci vreau a spune!
387.Ce fericire, am pe Isus!
388.Frumoasă-i credinţa
389.Să fie oare-adevărat?
390.Sus! Gata fii de lucru!
391.O, cât iubit-a Dumnezeu
392.M-a aflat Păstorul
393.Nu doresc bogăţie
394.Când primăvara vine iar
395.Suntem pe calea lui Isus
396.În Cuvânt Te-am aflat
397.Iertând a mea răzvrătire
398.O, ce nespusă fericire
399.Sunt fericit!
400.Isus cât m-a iubit de mult
401.Eu vesel cânt lui Dumnezeu
402.Îmi amintesc de-o scumpă zi…
403.Din groapa pieirii
404.O, cât de orb am fost!
405.Este soare azi în viaţa mea
406.Isus e-a mea cântare
407.Cu Tine, Domnul meu iubit
408.Lângă porţi de veşnicii
409.Voi, creştini, fiţi totdeauna veseli!
410.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi
411.Viaţă plină de lumină
412.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti?
413.Vesel saltă, clocoteşte
414.Apă cristalină
415.Vezi cum trei cu Daniel
416.Fructe, legume
417.Lăudaţi!
418.Lucrarea, Doamne, este-a Ta!
419.Timpul scurt
420.De pe Stânca mântuirii
421.Sus, frate drag, nu-i vreme de odihnă!
422.Venim din Cuvântul de Domnul rostit
423.Ce mare seceriş!
424.Bucuros mă gândesc
425.Domnul ne-a dat prin apostoli
426. Voi, servi, degrabă-acum ieşiţi!
427.Noi suntem braţele întinse
428.Pentru cel ce însetează
429.Iubirea lui Hristos ne-a adunat
430.Mergeţi la cei pierduţi!
431.Am învăţat privind la tine
432.Peste munţi, peste mări
433.În ţări îndepărtate
434.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare
435.În a Domnului lucrare
436.Noi azi plecăm în lucrare
437.Plecăm, Stăpâne-n via Ta
438.Seamănă sămânţa!
439.Aş vrea să duc în lume pacea Ta!
440.Dorul meu, ne-ncetat…
441.Iată, vine Domnul nostru!
442.Iată, grânele-şi pleacă spicele!
443.Isuse, dă-mi Cuvântul Tău
444.De ţi-este greu pe cale
445.Doamne, marea Ta lucrare
446.N-auzi tu, când zice Domnul?
447.Aşa cum Eu am fost trimis
448.Vă cheamă Hristos!
449.În amurgul ce se lasă
450.Zor, deci că vine noaptea!
451.Hristos cheamă-ajutoare
452.Purtăm cu noi lumini
453.E timpul marii treziri!
454.Când Domnul Isus azi ne cheamă
455.De ce nu vii?
456.Oare n-aţi aflat voi încă?
457.Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia
458.Vino la apa de viaţă
459.Pentru Domnitorul păcii
460.Pe viaţa Mea de Dumnezeu!
461.Dulcea chemare
463.Zi de zi Eu te chem
464.O, voi, toţi cei împovăraţi
465.Vin’ la Domnul!
467.Ia-auzi, bate tot mereu!
468.Spre-acele ţărmuri…
469.Auzi cum stă şi bate
470.Hristos domneşte-n Sion
471.Eu sunt un sol trimis
472.Trâmbiţi răsună
473.Salvat aproape
474.Viaţa cum o duci, copile?
475.Iată, El vine, Domn în mărire!
476.Domnul curând se coboară pe nor
477.Domnul din cer coboară
478.Mai sus de-albastre zări
479.Cu Isus, ah, faţă-n faţă…
480.O, vino, Tu, Emanuel!
481.Isus, al vieţii Domnitor
482.Hristos, Cuvântul, a vorbit
483.Trâmbiţi, sunaţi peste cer şi pământ!
484.Veşti de sfântă speranţă
485.Domnul vine pe alb nor
486.Atâta dor…
487.Trâmbiţi, sunaţi, că noaptea s-a sfârşit!
488.Prin ‘nălţimi se-aude zvon
489.Atât de aproape e Domnul!
490.Voi, servii Domnului
491.Noi aşteptăm o, scump Isus!
492.Tresăltaţi, vine-Isus!
493.Mi-e dor de cer
494.Te-aştept zilnic, Isuse!
495.Va veni o zi
496.Ai curaj, tresaltă!
497.Sfântă speranţă
498.Hrist revine!
499.Acesta-i Salvatorul meu
500.Printre nori de osanale
501.Când El va veni
502.Şoapta vremii
503.Sculaţi, căci Domnul vine!
504.Spune, tu, străjer trudit
505.Ascultaţi veste bună, popoare!
506.Sculaţi, Domnul nostru vine!
507.O veste bună pe înălţimi
508.Aleluia, Domnul vine!
509.Ne pregătim de drum
510.Sunt creat să fiu iubire
511.Domnul revine!
512.Domnul păcii Se-arată!
513.Ascultaţi, străjerul cheamă!
514.Timpul de har e pe sfârşit!
515.Ziua cea mare e-aşa de aproape!
516.Fraţilor, sosit e ceasul!
517. Ai curaj, tu, turmă mică!
518.Deşi nu ştim când
519.Apocalipsa
520.Sculaţi fraţi, toţi!
521.Bate ceasul vremii
522.Să priveghem!
523.Sfârşitul veacului trăim!
524.Lăsaţi lămpile acum să ardă!
525.Spuneţi în lume
526.Luminezi tu oare?
527.Glasul Domnului
528.Se aşterne frumos
529.Auzi, goarna-ncepe să sune!
530.Fraţilor, vedeţi semnalul?
531.Ploaia Târzie promisă
532.Neguri destrămate
533.Vezi, pe nori El vine iară
534.Eşti tu creştin adevărat?
535.Auzim un freamăt mare
536.Când Isus, Domnul vieţii, revine
537.Acum se spune orişicui
538.Din cer, din sfântul Sanctuar
539.Nu va pieri cel credincios!
540.Val de pace
541.Eu ştiu că Domnul este viu
542.În pace stă cel credincios
543.Priveşte la Domnul!
544.Glas de slavă
545.Revedea-ne-vom odată!
546.Las’ să merg
547.Sunem străini şi călători
548.Venim trudiţi
549.Ne aşteaptă-un cămin strălucit
550.Ierusalim, oraş slăvit,
551.M-a cuprins un dor de casă
552.Dor nestins de apă vie
553.Există-o ţară-a lui Hristos
554.O, sfânt oraş!
555.Vreau să cânt azi un imn
556.Mii de îngeri vestitori
557.Cum ne va fi?
558.Există ţara stelelor
559.Frumoasă ţară
560.Ştim un râu cu apă vie
561.Privesc cu dor spre Canaan
562.Mi-e dor de-acas’!
563.O, ce ţară minunată!
564.Merg spre casă
565.Iubesc poporul Tău
566.Ce plăcut e şi frumos!
567.Ce bine e când fraţii…
568.Frumos e-aici când ne-ntâlnim
570.Suntem una-n iubirea Lui
571.Ce pace şi ce bucurie
572.S-ajungă-al nostru glas!
573.Acelaşi nume toţi purtăm
574.Suntem părtaşi
575.Duh de iubire
576.Dumnezeu e numai dragoste
577.Aleluia, zi frumoasă!
578.Măreţe Sabat!
579.O, sfânt Sabat !
580.O, zi de bucurie
581.Vedeţi cum azi surâde!
582.În ziua-a şaptea ne-adunăm
583.Sabatul de Domnul dat nouă
584.O, ce bucurie!
585.Frumos e-al păcii sfânt sălaş
586.O, zi, popas divin
587.Ce Sabat minunat!
588.Un nou Sabat
589.Zi de Sabat, zi de har
590.Şi la lucru şi pe cale
591.De la lucrul nostru Doamne
592.Doamne, Tu eşti Creatorul
593.Din Paradis
594.Porţi de Sabat se deschid
595.Cum va fi în veşnicie?
596.Astăzi în ziua de Sabat
597.E-atâta cânt…
598.Dispară griji lumeşti!
599.Când umbra serii cade iar
600.Dulce-i amurgul spre Sabat
601.Un Sabat ceresc
602.Bine-ai venit, Sabat divin!
603.Când seara s-a lăsat
604.Bine-ai venit, Sabat binecuvântat!
605.Ce scurtă-mi pare!
606.Rămâi cu noi, e ziua pe sfârşite
607.Apune soarele în văi
608.Se înserează peste zări
609.O, scumpă şcoală de Sabat!
610.Cunosc un loc frumos
611.O, priveşte şcoala noastră!
612.O, ce frumos e să-nvăţăm!
613.Un loc plăcut şi adorat
614.Frumos şi măreţ este-aici
615.În ziua sfântă de Sabat
616.Cum strigă-un cerb
617.Pe Dumnezeu rugaţi
618.Sfânt, sublim e locul Doamne!
619.Din ceruri pentru mine
620.Voi, care locuiţi sub soare
621.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm!
622.Imn de laudă
623.Tatăl nostru cel din ceruri!
624.Iar Isuse ne-adunaşi
625.Varsă-Ţi marea bunătate!
626.Laolaltă ne-am strâns
627.Doamne sfinte, Prea-ndurate!
628.Doamne sfinte plin de milă
629.Tatăl nostru cel puternic
630.Aşteptăm cu dor momentul
631.Stăm lângă apa de viaţă
632.Fii azi cu noi
633.Cu credinţă-n faţa Ta
634.Vorbeşte-mi Tu, Isuse!
635.Bun Isus
636.O, vorbeşte-mi Tu, Isuse!
637.Deschide-mi ochii!
638.Cu paşi de rugă
639.Lasă, Doamne, binecuvântări!
640.’Nălţată spre unire
641.Mâna Ta, Isus!
642.Şalom, şalom!
643.Harul lui Isus
644.Rămâi cu a Ta milă!
645.Binecuvântarea Ta
646.O, Doamne, Tu mi-ai dat
647.O, cât aş vrea să-Ţi mulţumesc
648.Doamne, fii cu noi!
649.Dumnezeu cu voi
650.Să fie Domnul pavăza ta!
651.Când şi cum?
652.Scump Isuse, fă-ne azi
653.Clipe solemne
654.Câtă iubire, câtă jertfire!
655.Pierdută-n umbra morţii
656.Ca ucenicii-n odaia de sus
657.În umilinţă ne-am plecat
658.Frate drag, întinde mâna!
659.Isus ne-a adunat
660.O, cât de plăcut este locul!
661.Nu-i decât o Stâncă vie
662.Îţi închinăm locaşul
663.Sfinţeşte, Doamne, casa Ta!
664. A. Ţi-aducem Doamne-acest copil!
664.B. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii!
665.Pe masă e totul frumos aşezat
666.Bate ceasul vremii
667.Ferice casa
668.Ce fericit e-acel cămin!
669.Revarsă, Doamne, pace şi iubire
670.În zori edenici
671.Eşti pe calea mântuirii
672.Fiul meu,* niciodată nu uita!
673.Dumnezeu, printr-o mamă, la viaţă ne-a chemat
674.Un nume scump
675.Din amurg de zare
676.Tăticul meu
677.Încă-o zi de har trecu
678.Când se lasă umbra serii
679.O, cât e de tainic afară!
680.La ceas de asfinţit
681.Când seara blând coboară
682. Pacea serii cade lin
683.Dacă pacea lin se lasă
684.S-a-nnoptat
685.Ziua trece uşor
686.O, Doamne, noaptea a venit!
687.Doamne, noaptea s-a lăsat!
688.Blând Păstor al vieţii mele
689.Cu mireasma rugii sfinte
690.Cu şoapte de-amurg
691.Rămâi cu pacea Ta!
692.Iar o noapte-am odihnit
693.Lasă harpa ta să sune!
694.Isuse blând, lumina mea
695.Bun sosit, o, zori frumoase!
696.Din nou se-arată o dimineaţă
697.Dimineaţa a sosit
698.În fiecare zori de zi
699.Al Tău sunt, Doamne!
700.Scump Isus, ajută-mi Tu
701.Doamne, pe cărarea Ta!
702.Cu noi, cu toţi, să fie
703.Toţi copilaşii ce vin la Isus
704.Celui sfânt mărire!
705.Când soarele se-arată iar
706.Ştii tu oare câte stele?
707.Tot ce e-n jurul nostru
708.Cerul şi pământul
709.Cine oare ne-a creat?
710.Oricâte vrăbii sunt pe gard
711. Stau şi privesc cerul minunat
712.Scump Isus!
713.Eu cunosc un mieluşel
714.Sunt copil de Împărat
715.’N-această zi frumoasă
716.Pe mâini, de dimineaţă…
717.Noaptea-ncetişor se lasă
718.De la El din ceruri
719.Voi, copii din preajma noastră
720.Vino-mi, Doamne-n ajutor!
721.Domnul vine!
722.Spre ceruri am pornit
723.Al meu Părinte iubitor
724.Ecoul unui cânt
725.Al lumii noastre firmament
726.Ah, dulce e în flori bogat
727.Câmpul iarăşi a-nviat
728.Spre zările-albastre
729.Vine, vine primăvara!
730.Inima e plină
731.Mulţi ani, cu pace şi iubire!
732.Cântec plin de bucurie
733.Azi, cântarea bucuriei
734.Pe braţul Celui preamărit
735.Te preamărim, puternic Dumnezeu
736.Să te-asculte din Sion!
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cartea Fara Note

Cartea Fara Note

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by catana_emanuela

More info:

Published by: catana_emanuela on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 65 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 73 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 117 to 351 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->