Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[Huong Dan Tieng Viet] Cac Van de Voi DSLK

[Huong Dan Tieng Viet] Cac Van de Voi DSLK

Ratings: (0)|Views: 429|Likes:
Published by huahongquan2007

More info:

Published by: huahongquan2007 on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
More information:www.itspiritclub.netTranslater: huahongquan20071
Đố
i v
ớ 
i vài v
ấn đề
 
chúng tôi đưa ra nhiề
u gi
ải pháp, như là v
òng l
p
và đệ
quy, dummy node và tham chi
ế
u c
cb
. Nh
ng v
ấn đề
 
đượ 
c trình bày theo th
t
t
d
t
ớ 
i khó:Count, GetNth, DeleteList, Pop, InsertNth, SortedInsert,InsertSort, Append, FrontBackSplit, RemoveDuplicates, MoveNode, AlternatingSplit, ShuffleMerge, SortedMerge,SortedIntersect, Reverse, and RecursiveReverse. N
i dung:Ph
n 1 – Ôn l
i v
danh sách liên k
ế
tPh
n 2 – 18 v
ấn đề
theo th
t
t
d
t
ớ 
i khóPh
n 3 – Gi
i pháp t
ớ 
i t
t c
v
ấn đề
 
 
More information:www.itspiritclub.netTranslater: huahongquan20072
 Ph
 n 1 – Xem l 
i các k
ĩ thuật cơ bả
 n v
ề 
DSLK 
Ph
n này s
ôn l
i nhanh v
các khái ni
ệm đượ 
c dùng trong danh sách liên k
ết. Để
bi
ế
t chi ti
ết hơn, h
ãy xem tàili
ệu “Cơ bả
n v
danh sách liên k
ế
t” (http://itspiritclub.net).
Các nguyên t
ắc cơ bả
 n c
 a danh sách liên k
ế 
 t
T
t c
các mã ngu
n v
danh sách liên k
ế
t trong tài li
u này dùng c
u trúc danh sách liên k
ết đơn thuầ
n túy: ch
 dùng m
t con tr
 
head để
tr
t
ới node đầ
u tiên c
a danh sách. M
i node ch
a m
t con tr
 
.next để
tr
t
ớ 
i node ti
ế
p theo.Con tr
.next cu
i cùng là NULL. Danh sách r
ng thì bi
u di
n b
ng m
t con tr
head NULL. T
t c
các node thì
đượ 
cc
p phát
ở 
trên heap.struct node {int data;struct node* next;}; 
Các hàm ti
ện ích cơ bả
 n
vài ch
, chúng ta th
a nh
n s
có m
t c
a các hàm ti
n ích sau:
 
int Length(struct node* head); Tr
v
s
 
lượ 
ng node c
a danh sách
 
struct node* BuildOneTwoThree();C
p phát và tr
v
m
t danh sách {1, 2, 3}.
 
void Push(struct node** headRef, int newData);
Đưa mộ
t s
int và m
t tham chi
ế
u t
ớ 
i con tr
head, thêm m
t node
ở 
 
đầ
u c
a danh sách v
ới 3 bước cơ 
b
n.
Cách dùng các hàm ti
ện ích cơ bả
 n:
Đoạ
n mã ngu
ồn dưới đây
mô t
cách s
d
ng hàm ti
ện ích cơ bả
n.
 
voidBasicsCaller() {structnode* head;intlen;head = BuildOneTwoThree();
// Start with {1, 2, 3}
 Push(&head, 13
);// Push 13 on the front, yielding {13, 1, 2, 3}
 
// (The '&' is because head is passed// as a reference pointer.)
Push(&(head->next), 42);
// Push 42 into the second position
 
// yielding {13, 42, 1, 2, 3}// Demonstrates a use of '&' on// the .next field of a node.// (See technique #2 below.)
len = Length(head);
// Computes that the length is 5.
 }
 
More information:www.itspiritclub.netTranslater: huahongquan20073
# Các ph
n còn l
i c
a ph
n 1 gi
ng hoàn toàn tài li
ệu trướ 
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->